• Hướng dẫn phòng trừ chuột hại

  Hướng dẫn phòng trừ chuột hại

  Trong nông nghiệp và đời sống hàng ngày, chuột là một loại gây hại lớn. Chuột cắn phá đồ dùng, vật dụng, phá hại lương thực, hoa màu. Nhiều nơi, chuột làm thất thu từ 50-90 lương thực. Đặc biệt, chuột mang ký sinh trùng truyền bệnh dịch cho người và gia súc. Theo điều tra, ở nước ra, ở nước ta có 30 loài chuột...

   138 p dnulib 28/05/2012 114 2

 • Phòng trừ sâu bệnh hại cây cảnh

  Phòng trừ sâu bệnh hại cây cảnh

  Lục hóa công viên là một nhiệm vụ quan trọng trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố. Cùng với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế và mức sống văn hóa không ngừng nâng cao, việc xây dựng các công viên nông thôn và nghề trồng hoa trong nhân dân cũng phát triển. Trong nhiều năm nghiên cứu và kết hợp...

   153 p dnulib 28/05/2012 275 1

 • TIN HỌC ỨNG DỤNG TRONG NGÀNH NÔNG NGHIỆP - PHẦN 1

  TIN HỌC ỨNG DỤNG TRONG NGÀNH NÔNG NGHIỆP - PHẦN 1

  Vấn đề đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng tin học có một tầm quan trọng đặc biệt cho việc phát triển nhân lực, khoa học - kĩ thuật và kinh tế - xã hội. Việt Nam là một nước có trên 70% dân số làm nông nghiệp, vì vậy ứng dụng tin học và công nghệ thông tin có một vai trò to lớn trong công cuộc công nghiệp hoá-hiện đại hoá nông nghiệp và nông...

   250 p dnulib 28/05/2012 383 3

 • TIN HỌC ỨNG DỤNG TRONG NGÀNH NÔNG NGHIỆP - PHẦN 2, HẾT

  TIN HỌC ỨNG DỤNG TRONG NGÀNH NÔNG NGHIỆP - PHẦN 2, HẾT

  Vấn đề đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng tin học có một tầm quan trọng đặc biệt cho việc phát triển nhân lực, khoa học - kĩ thuật và kinh tế - xã hội. Việt Nam là một nước có trên 70% dân số làm nông nghiệp, vì vậy ứng dụng tin học và công nghệ thông tin có một vai trò to lớn trong công cuộc công nghiệp hoá-hiện đại hoá nông nghiệp và nông...

   256 p dnulib 28/05/2012 365 1

 • Trồng tiêu

  Trồng tiêu

  Cây tiêu được xem là cây gia vị thông dụng nhất trên thế giới hiện nay. Nguồn gốc Tây Nam Ấn Đọ nằm ở vùng Ghats và Assam, mọc hoang trong rừng được người Ấn Độ phát hiện, sử dụng đầu tiên và cho rằng việc phát hiện này là rất quý giá vì hạt tiêu có thể dùng làm lê vật triều cống hoặc bồi thường chiến tranh

   50 p dnulib 28/05/2012 91 3

 • KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP - Đặng Thị Hồng Thủy

  KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP - Đặng Thị Hồng Thủy

  Năng suất cây trồng và hiệu quả của sản xuất nông nghiệp chịu ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên. Để đánh giá chính xác các điều kiện khí tượng nông nghiệp và các đặc điểm vi khí hậu của vùng địa lý và sinh thái khác nhau nhằm mục đích đưa ra quyết định tối ưu để gieo hạt và thu hoạch mùa màng, cũng như để thực hiên các công việc...

   83 p dnulib 17/05/2012 422 3

 • TIN HỌC ỨNG DỤNG TRONG NGÀNH NÔNG NGHIỆP - PHẦN 1

  TIN HỌC ỨNG DỤNG TRONG NGÀNH NÔNG NGHIỆP - PHẦN 1

  Vấn đề đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng tin học có một tầm quan trọng đặc biệt cho việc phát triển nhân lực, khoa học - kĩ thuật và kinh tế - xã hội. Việt Nam là một nước có trên 70% dân số làm nông nghiệp, vì vậy ứng dụng tin học và công nghệ thông tin có một vai trò to lớn trong công cuộc công nghiệp hoá-hiện đại hoá nông nghiệp và nông...

   250 p dnulib 17/05/2012 351 1

 • TIN HỌC ỨNG DỤNG TRONG NGÀNH NÔNG NGHIỆP - PHẦN 2, HẾT

  TIN HỌC ỨNG DỤNG TRONG NGÀNH NÔNG NGHIỆP - PHẦN 2, HẾT

  Vấn đề đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng tin học có một tầm quan trọng đặc biệt cho việc phát triển nhân lực, khoa học - kĩ thuật và kinh tế - xã hội. Việt Nam là một nước có trên 70% dân số làm nông nghiệp, vì vậy ứng dụng tin học và công nghệ thông tin có một vai trò to lớn trong công cuộc công nghiệp hoá-hiện đại hoá nông nghiệp và nông...

   256 p dnulib 17/05/2012 373 1

 • GIÁO TRÌNH GIỐNG VẬT NUÔI - Đặng Vũ Bình

  GIÁO TRÌNH GIỐNG VẬT NUÔI - Đặng Vũ Bình

  Giống vật nuôi là môn khoa học ứng dụng các quy luật di truyền để cải tiến về mặt di truyền đối với năng suất và chất lượng sản phẩm của vật nuôi. Để có thể hiểu được bản chất những vấn đề phức tạp của môn học và những ứng dụng trong thực tiễn sản xuất, đòi hỏi người đọc phải có kiến thức về di truyền số lượng, xác...

   150 p dnulib 17/05/2012 351 1

 • Sổ tay điều trị một số bệnh phổ biến ở vật nuôi

  Sổ tay điều trị một số bệnh phổ biến ở vật nuôi

  Thực hiện chủ trương cùa bộ nô nông nghiệp và phát triển mông thôn, trong thời gian hai năm gần đây, nhiều tiến bộ mới về giống gia súc, thức ăn chăn nuôi, phòng trừ dịch hại bảo vệ vật nuôi đã được áp dụng rộng rãi trong ngành chăn nuôi nước ta. Do vậy, đàn gia súc và gia cầm đã tăng nhanh cả về số lượng và chất lượng

   100 p dnulib 17/05/2012 283 1

 • Bài giảng quản lý sản xuất nông nghiệp

  Bài giảng quản lý sản xuất nông nghiệp

  Doanh nghiệp nông nghiệp là đơn vị sản xuất kinh doanh cơ sở trong nông nghiệp, bao gồm một tập thể những người lao động, có sự phân công và hiệp tác lao động để khai thác và sử dụng một cách có hiệu quả các yếu tố, các điều kiện của sản xuất nông nghiệp nhằm sản xuất ra nông sản hàng hoá và thực hiện dịch vụ theo yêu cầu của xã...

   76 p dnulib 17/05/2012 311 2

 • Người nông dân làm giàu không khó-Lập trang trại làm VAC

  Người nông dân làm giàu không khó-Lập trang trại làm VAC

  Dân giàu là tiêu chí của cuộc sống vật chất. Chính sách của Đảng và Nhà nước ta khuyến khích, tạo điều kiện để mọi người dân làm giàu, dân có giàu nước mới mạnh. Nhưng đó là sự làm giàu chính đáng, hợp pháp, vượt lên tiêu cực khuất tất. Muốn vậy không có con đường nào khác hơn là dựa vào khoa học, thưc hành công nghệ mới....

   173 p dnulib 17/05/2012 302 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số