• Kỹ thuật trồng bông vải ở Việt Nam part 6

  Kỹ thuật trồng bông vải ở Việt Nam part 6

  Tài liệu “Kỹ thuật trồng bông vải ở Việt Nam” được biên soạn thành 4 chương với số trang hạn chế, không có điều kiên kj trình bày đầy đủ và trọn vẹn những vấn đề khoa học và thực tiễn sinh động có liên quan đến việc trồng bông, tài liệu chỉ dừng lại ở việc trình bày những vấn đề cơ bản nhất, thiết thực nhất

   16 p dnulib 17/01/2012 225 1

 • Kỹ thuật trồng bông vải ở Việt Nam part 5

  Kỹ thuật trồng bông vải ở Việt Nam part 5

  Tài liệu “Kỹ thuật trồng bông vải ở Việt Nam” được biên soạn thành 4 chương với số trang hạn chế, không có điều kiên kj trình bày đầy đủ và trọn vẹn những vấn đề khoa học và thực tiễn sinh động có liên quan đến việc trồng bông, tài liệu chỉ dừng lại ở việc trình bày những vấn đề cơ bản nhất, thiết thực nhất

   16 p dnulib 17/01/2012 281 1

 • Kỹ thuật trồng bông vải ở Việt Nam part 4

  Kỹ thuật trồng bông vải ở Việt Nam part 4

  Tài liệu “Kỹ thuật trồng bông vải ở Việt Nam” được biên soạn thành 4 chương với số trang hạn chế, không có điều kiên kj trình bày đầy đủ và trọn vẹn những vấn đề khoa học và thực tiễn sinh động có liên quan đến việc trồng bông, tài liệu chỉ dừng lại ở việc trình bày những vấn đề cơ bản nhất, thiết thực nhất

   16 p dnulib 17/01/2012 288 1

 • Kỹ thuật trồng bông vải ở Việt Nam part 3

  Kỹ thuật trồng bông vải ở Việt Nam part 3

  Tài liệu “Kỹ thuật trồng bông vải ở Việt Nam” được biên soạn thành 4 chương với số trang hạn chế, không có điều kiên kj trình bày đầy đủ và trọn vẹn những vấn đề khoa học và thực tiễn sinh động có liên quan đến việc trồng bông, tài liệu chỉ dừng lại ở việc trình bày những vấn đề cơ bản nhất, thiết thực nhất

   16 p dnulib 17/01/2012 270 1

 • Kỹ thuật trồng bông vải ở Việt Nam part 2

  Kỹ thuật trồng bông vải ở Việt Nam part 2

  Tài liệu “Kỹ thuật trồng bông vải ở Việt Nam” được biên soạn thành 4 chương với số trang hạn chế, không có điều kiên kj trình bày đầy đủ và trọn vẹn những vấn đề khoa học và thực tiễn sinh động có liên quan đến việc trồng bông, tài liệu chỉ dừng lại ở việc trình bày những vấn đề cơ bản nhất, thiết thực nhất

   16 p dnulib 17/01/2012 206 1

 • Kỹ thuật trồng bông vải ở Việt Nam part 1

  Kỹ thuật trồng bông vải ở Việt Nam part 1

  Tài liệu “Kỹ thuật trồng bông vải ở Việt Nam” được biên soạn thành 4 chương với số trang hạn chế, không có điều kiên kj trình bày đầy đủ và trọn vẹn những vấn đề khoa học và thực tiễn sinh động có liên quan đến việc trồng bông, tài liệu chỉ dừng lại ở việc trình bày những vấn đề cơ bản nhất, thiết thực nhất

   16 p dnulib 17/01/2012 193 1

 • Quy trình kỹ thuật chăn nuôi lợn ngoại (Chương V và hết)

  Quy trình kỹ thuật chăn nuôi lợn ngoại (Chương V và hết)

  + Đực hậu bị tuyển chọn gây thành đực giống, đực làm việc. + Đực giống là đực được chọn lọc để dùng nhân giống. + Đực làm việc là đực chọn lọc để sử dụng thụ tinh nhân tạo hay nhảy trực tiếp

   14 p dnulib 17/01/2012 401 2

 • Quy trình kỹ thuật chăn nuôi lợn ngoại (Chương IV)

  Quy trình kỹ thuật chăn nuôi lợn ngoại (Chương IV)

  Đặc điểm của lợn con sau cai sữa: - Trong vòng 20 ngày đầu sau khi cai sữa từ chỗ phụ thuộc vào lợn mẹ nay phải sống độc lập và tự lấy dinh dưỡng để nuôi cơ thể.

   7 p dnulib 17/01/2012 227 2

 • Quy trình kỹ thuật chăn nuôi lợn ngoại (Chương III)

  Quy trình kỹ thuật chăn nuôi lợn ngoại (Chương III)

  Mục đích yêu cầu - Lợn mẹ đẻ an toàn không bị nhiễm trùng đường sinh dục. - Lợn con sinh ra khỏe mạnh và an toàn. - Giảm tỷ lệ hao hụt lợn con, tăng trọng lượng lợn cai sữa.

   12 p dnulib 17/01/2012 320 2

 • Quy trình kỹ thuật chăn nuôi lợn ngoại (Chương I)

  Quy trình kỹ thuật chăn nuôi lợn ngoại (Chương I)

  - Lợn cái động dục sớm, giảm được chi phí thức ăn, công lao động và chi phí khác - Đẻ nhiều con ngay từ lứa đầu tiên

   8 p dnulib 17/01/2012 392 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số