• Giáo trình Quản lý dịch hại thanh long

  Giáo trình Quản lý dịch hại thanh long

  Giáo trình nhằm mục tiêu cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về dịch hại như triệu chứng gây hại, đặc điểm hình thái, sinh học và sự sinh trưởng phát triển của các loài dịch hại thanh long.

   87 p dnulib 06/12/2013 300 2

 • Giáo trình Phòng trừ dịch hại

  Giáo trình Phòng trừ dịch hại

  Giáo trình "Phòng trừ dịch hại" được bố cục gồm 4 bài, trong mỗi bài được hình thành từ sự tích hợp giữa kiến thức lý thuyết và kỹ năng thực hành.

   158 p dnulib 06/12/2013 363 2

 • GIÁO TRÌNH CÂY HOA

  GIÁO TRÌNH CÂY HOA

  Hoa đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của con người, là sản phẩm vừa mang giá trị tinh thần vừa mang giá trị kinh tế. Hiện nay ở nước ta, trong chương trình chuyển dịch cơ cấu cây trồng, cây hoa lại càng được quan tâm. Hàng năm có nhiều giống hoa được lai tạo và nhập nội, nhiều tiến bộ kỹ thuật mới được nghiên cứu và áp dụng trong sản...

   111 p dnulib 06/12/2013 408 1

 • Giáo trình Trồng mới - Nghề trồng chè

  Giáo trình Trồng mới - Nghề trồng chè

  Giáo trình trồng mới sẽ cung cấp những kiến thức và kỹ năng cho học viên về chuẩn bị đất, trồng chè bằng cành giâm, gieo trồng cây che bóng, cây phân xanh trên nương chè.

   44 p dnulib 06/12/2013 316 1

 • Giáo trình Trồng và chăm sóc thanh long

  Giáo trình Trồng và chăm sóc thanh long

  Giáo trình này giúp học viên có kiến thức cơ bản về các bước công việc trong chọn đất và thiết kế vườn trồng thanh long đúng kỹ thuật theo đúng trình tự, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, an toàn, phát hiện và xử lý được các hiện tượng bát thường xảy ra trong quá trình trồng.

   94 p dnulib 06/12/2013 264 3

 • Giáo trình Chuẩn bị giống và trồng trụ cây thanh long

  Giáo trình Chuẩn bị giống và trồng trụ cây thanh long

  Có những kiến thức cơ bản về các bước trong công việc chọn giống, nhân giống và trồng trụ thanh long đúng kỹ thuật theo đúng trình tự, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, an toàn, phát hiện và xử lý các hiện tượng bất thường trong quá trình trồng.

   58 p dnulib 06/12/2013 423 1

 • Giáo trình Chuẩn bị đất trồng thanh long

  Giáo trình Chuẩn bị đất trồng thanh long

  Giáo trình giới thiệu khái quát về đặc điểm đất trồng thanh long, cách thiết kế, xây dựng vườn trồng, chọn phương pháp tưới, trụ trồng, công tác chọn và nhân giống, kỹ thuật trồng chăm sóc

   72 p dnulib 06/12/2013 294 1

 • Giáo trình Trồng và chăm sóc cây lâm nghiệp

  Giáo trình Trồng và chăm sóc cây lâm nghiệp

  Giáo trình giúp người học có khả năng trình bày được nội dung các bước trong công việc trồng rừng và đồng thời biết được cách chăm sóc cây lâm nghiệp.

   131 p dnulib 06/12/2013 284 1

 • GIÁO TRÌNH VỀ CÂY ĐẬU TƯƠNG

  GIÁO TRÌNH VỀ CÂY ĐẬU TƯƠNG

  Đậu tương là một cây công nghiệp và thực phẩm đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu cây trồng nông nghiệp ở Việt Nam và đặc biệt tà các tỉnh miền núi phía Bắc. Cây đậu tương được đưa vào chương trình giảng dạy hệ đại học thuộc các ngành trồng trọt, khuyên nông và phát triển nông thôn. Để đáp ứng nhu cầu về tư liệu học tập và nghiên...

   96 p dnulib 06/12/2013 572 2

 • Giáo trình về Cây hoa

  Giáo trình về Cây hoa

  Hoa đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của con người, là sản phẩm vừa mang giá trị tinh thần vừa mang giá trị kinh tế. Hiện nay ở nước ta, trong chương trình chuyển dịch cơ cấu cây trồng, cây hoa lại càng được quan tâm. Hàng năm có nhiều giống hoa được lai tạo và nhập nội, nhiều tiến bộ kỹ thuật mới được nghiên cứu và áp dụng trong sản...

   110 p dnulib 06/12/2013 340 1

 • Giáo trình chăn nuôi trâu, bò cái sinh sản nghề nuôi và phòng - trị bệnh cho trâu bò

  Giáo trình chăn nuôi trâu, bò cái sinh sản nghề nuôi và phòng - trị bệnh cho trâu bò

  Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể được phép dùng nguyên bản hoặc trích dẫn dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo. Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm.

   43 p dnulib 06/12/2013 507 1

 • Giáo trình nuôi trâu bò ở nông hộ và trang trại - Ts Phùng Quốc Quảng

  Giáo trình nuôi trâu bò ở nông hộ và trang trại - Ts Phùng Quốc Quảng

  Có chuyên gia chăn nuôi khuyến cáo, nên phát triển những loài vật nuôi mà không tranh giành lương thực với người. Ở nước ta, hàng năm phải nhập khẩu nguyên liệu làm thức ăn cho lợn, gà với số tiền gần bằng với số tiền ta xuất khẩu gạo!

   211 p dnulib 06/12/2013 383 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số