• Bài giảng Hệ thống thông tin đất đai

  Bài giảng Hệ thống thông tin đất đai

  Bài giảng Hệ thống thông tin đất đai được biên soạn theo chương trình khung đào tạo ngành Quản lý đất đai của Trường Đại học Lâm nghiệp đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt. Bài giảng gồm các nội dung chủ yếu sau: Tổng quan về hệ thống thông tin đất đai; Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; Quản lý cơ sở dữ liệu đất đai; Ứng...

   91 p dnulib 28/10/2021 101 0

 • Bài giảng Hướng dẫn thực hành Cây ăn quả và cây công nghiệp

  Bài giảng Hướng dẫn thực hành Cây ăn quả và cây công nghiệp

  Bài giảng Hướng dẫn thực hành Cây ăn quả và cây công nghiệp cung cấp cho người học những kiến thức về nhân giống, trồng, chăm sóc và thu hoạch bảo quản cây ăn quả và cây công nghiệp. Đặc biệt hướng dẫn từ việc chuẩn bị dụng cụ, thiết bị vật tư cần thiết cũng như các thao tác thực hiện các kỹ thuật trong nhân giống, trồng và thu hoạch...

   126 p dnulib 28/10/2021 101 1

 • Bài giảng Hướng dẫn thực hành Lập kế hoạch khuyến nông

  Bài giảng Hướng dẫn thực hành Lập kế hoạch khuyến nông

  Bài giảng Hướng dẫn thực hành Lập kế hoạch khuyến nông gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Đánh giá thực trạng sản xuất nông - lâm nghiệp và tình hình hoạt động khuyến nông tại địa phương; Xây dựng cây vấn đề và cây mục tiêu; Xác định các giải pháp và hoạt động khuyến nông; Lập bảng kế hoạch hoạt động khuyến nông chi...

   37 p dnulib 28/10/2021 86 0

 • Tài liệu hướng dẫn thực hành Cây lương thực

  Tài liệu hướng dẫn thực hành Cây lương thực

  Cây lương thực là học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành trong chương trình đào tạo kỹ sư ngành Khoa học cây trồng, ngành Bảo vệ thực vật và ngành Khuyến nông. Tài liệu cung cấp cho người học những kỹ thuật trong việc nhận biết giống, trồng, chăm sóc và thu hoạch, bảo quản các sản phẩm cây lương thực. Đặc biệt hướng dẫn từ việc...

   99 p dnulib 28/10/2021 100 1

 • Bài giảng Kỹ thuật sản xuất rau an toàn

  Bài giảng Kỹ thuật sản xuất rau an toàn

  Bài giảng Kỹ thuật sản xuất rau an toàn cung cấp cho người học những nguyên lý cơ bản về kỹ thuật sản xuất rau an toàn và các phương thức sản xuất rau an toàn theo quy định hiện hành của Bộ NN&PTNT. Bên cạnh đó, bài giảng còn giúp cho người học có những kiến thức cụ thể về kỹ thuật trồng trọt và canh tác các loại rau phổ biến theo quy trình...

   105 p dnulib 28/10/2021 66 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số