• FOOD PROCESS ENGINEERING AND TECHNOLOGY

  FOOD PROCESS ENGINEERING AND TECHNOLOGY

  The third edition is divided into five parts. Part one describes some important basic concepts. Part two describes unit operations that take place at ambient temperature or involve minimum heating of foods. Part three includes operations that heat foods to preserve them or to alter their eating quality. Part four describes operations that remove heat from foods to extend their shelf life with minimal changes in nutritional quality or sensory...

   622 p dnulib 05/01/2013 491 1

 • Giáo trình Ký sinh trùng học thú y - PGS.TS Nguyễn Thị Kim Lan

  Giáo trình Ký sinh trùng học thú y - PGS.TS Nguyễn Thị Kim Lan

  Giáo trình Ký sinh trùng học thú y do PGS.TS Nguyễn Thị Kim Lan chủ biên, là tài liệu phục vụ cho giảng dạy và học tập các bậc học. Nội dung của giáo trình nhằm giới thiệu sâu về những kiến thức Ký sinh trùng học đại cương, những kết quả nghiên cứu mới, những kiến thức kinh điển và những quan điểm mới về Ký sinh trùng học thú y.

   66 p dnulib 25/04/2014 483 1

 • Giáo trình Chăn nuôi trâu bò (ĐH Nông nghiệp I HN) - Chương 4

  Giáo trình Chăn nuôi trâu bò (ĐH Nông nghiệp I HN) - Chương 4

  Chương 4 CHUỒNG TRẠI TRÂU BÒ Chương này nhằm trang bị cho sinh viên những yêu cầu và nguyên tắc chung đối với chuồng trại trâu bò, nguyên tắc xây dựng và các biện pháp vệ sinh chuồng trại....

   12 p dnulib 06/12/2013 476 1

 • Giáo trình Quản lý dịch hại trên cây ngô

  Giáo trình Quản lý dịch hại trên cây ngô

  Giáo trình giúp nhận biết được các loại sâu, bệnh gây hại chủ yếu trên cây ngô. Nhận biết được tên từng loại sâu hại một cách cụ thể, rõ ràng. Đề ra những biện pháp quản lý các sâu hại một cách hiệu quả về kinh tế và an toàn đối với môi trường

   97 p dnulib 06/12/2013 473 2

 • Giáo trình Chăn nuôi trâu bò: Chương mở đầu - ĐH Nông nghiệp I Hà Nội

  Giáo trình Chăn nuôi trâu bò: Chương mở đầu - ĐH Nông nghiệp I Hà Nội

  Giáo trình Chăn nuôi trâu bò với Chương mở đầu Giới thiệu chung về chăn nuôi trâu bò, trong chương này nhằm khái quát về tầm quan trọng của ngành chăn nuôi trâu bò trong đời sống kinh tế xã hội, những đặc thù về sinh học và sinh thái cơ bản của trâu bò. Chương này cũng cung cấp cho sinh viên 1 tầm nhìn tổng quan về tình hình và xu thế của ngành...

   13 p dnulib 25/04/2014 467 1

 • giáo trình thực tập cây lúa - Phạm Thị Phấn

  giáo trình thực tập cây lúa - Phạm Thị Phấn

  PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG Giáo trình có thể dùng tham khảo cho những ngành : Sư phạm, Nông Nghiệp, Phát triển nông thôn, Bảo vệ thực vật, Quản lý đất đai. Có thể dùng cho các trường : Đại học và Cao đẳng Các từ khóa (Đề nghị cung cấp 10 từ khóa để tra cứu):

   48 p dnulib 06/12/2013 465 2

 • Giáo trình học Chăn nuôi gia cầm

  Giáo trình học Chăn nuôi gia cầm

  Gần một thế kỷ qua ngành chăn nuôi gia cầm được cả thế giới quan tâm và phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng. Chăn nuôi gia cầm chiếm một vị trí quan trọng trong chương trình cung cấp protein động vật cho con người. Gia cầm chiếm 20-25% trong tổng sản phẩm thịt, ở các nước phát triển thịt gà chiếm tới 30% hoặc hơn nữa. Theo dự án...

   152 p dnulib 06/12/2013 456 1

 • Ebook Hướng dẫn bón phân hợp lý cho cây trồng: Phần 1 - Nguyễn Lân Hùng, PGS.TS. Nguyễn Duy Minh

  Ebook Hướng dẫn bón phân hợp lý cho cây trồng: Phần 1 - Nguyễn Lân Hùng, PGS.TS. Nguyễn Duy Minh

  Ebook Hướng dẫn bón phân hợp lý cho cây trồng do Nguyễn Lân Hùng, PGS.TS. Nguyễn Duy Minh biên soạn được chia làm 2 phần. Phần 1 trình bày vai trò của chất khoáng đối với đời sống cây trồng, bón phân hợp lý cho cây trồng, các loại phân bón và cách sử dụng, bón phân hợp lý cho cây lương thực.

   84 p dnulib 30/09/2014 456 5

 • Tài liệu: Kỹ thuật chăn nuôi gà trong nông hộ

  Tài liệu: Kỹ thuật chăn nuôi gà trong nông hộ

  Tài liệu tham khảo Kỹ thuật chăn nuôi gà trong nông hộ. Tài liệu dùng để tập huấn cho tập huấn viên và nông dân. Tài liệu tập huấn này chủ trương quảng bá phương pháp khuyến nông mà chúng tôi đã chọn được gọi là tập huấn chăn nuôi cho nông dân tại nông hộ.

   147 p dnulib 06/12/2013 456 1

 • KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC NGÔ

  KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC NGÔ

  Ngô là cây lương thực quan trọng trên toàn thế giới bên cạnh lúa mì và lúa gạo. Ở Việt Nam, ngô là cây thức ăn chăn nuôi quan trọng nhất hiện nay: 70% chất tinh trong thức ăn tổng hợp của gia súc là từ ngô; ngô còn là thức ăn xanh và ủ chua lí tưởng cho đại gia súc đặc biệt là bò sữa.Gần đây cây ngô còn là cây thực phẩm; ngô còn là nguyên...

   27 p dnulib 17/09/2012 440 3

 • Giáo trình về chăn nuôi lợn

  Giáo trình về chăn nuôi lợn

  Tham khảo tài liệu Giáo trình về chăn nuôi lợn gồm 7 chương để nắm bắt được những nội dung như sau: Các vấn đề về chăn nuôi lợn và vai trò của chăn nuôi lợn trong hệ thống sản xuất nông nghiệp, kỹ thuật chăn nuôi lợn con, kỹ thuật chăn nuôi lợn thịt, quản lý đàn lợn và xây dựng thiết kế chuồng trại chăn nuôi lợn... Mời các bạn cùng...

   164 p dnulib 06/12/2013 435 4

 • Ebook Chăn nuôi lợn nái sinh sản ở nông hộ: Phần 1 - GS. TSKH. Lê Hồng Mận

  Ebook Chăn nuôi lợn nái sinh sản ở nông hộ: Phần 1 - GS. TSKH. Lê Hồng Mận

  "Ebook Chăn nuôi lợn nái sinh sản ở nông hộ: Phần 1" được biên soạn nhằm giúp các bạn biết được các khâu kỹ thuật chủ yếu về chọn giống, đặc điểm sinh lý sinh sản lợn nái, sinh trưởng lợn con, công tác quản lý giống lợn ở trang trại, dinh dưỡng và thức ăn cho lợn. Tài liệu phục vụ cho các nông hộ, trang trại nuôi lợn nái và những bạn...

   78 p dnulib 30/09/2014 428 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số