• Cẩm nang Đổi mới trong lãnh đạo: Phần 2

  Cẩm nang Đổi mới trong lãnh đạo: Phần 2

  Cẩm nang Đổi mới trong lãnh đạo - Phần 2 trình bày nội dung về phản hồi kết quả công việc như: Giới thiệu về phản hồi kết quả công việc, tiến trình phản hồi kết quả công việc, kỹ thuật phản hồi mang tính xây dựng. Cẩm nang này có thể được sử dụng như là một tài liệu tham khảo trong quá trình quản lý, hoặc là một tài liệu tập huấn...

   70 p dnulib 18/07/2017 213 1

 • Cẩm nang Đổi mới trong lãnh đạo: Phần 1

  Cẩm nang Đổi mới trong lãnh đạo: Phần 1

  Cuốn cẩm nang Đổi mới trong lãnh đạo cung cấp cho người đọc những kiến thức, kỹ năng cần thiết để phát triển năng lực quản lý và lãnh đạo nhân viên trong môi trường giáo dục tại Việt Nam. Cẩm nang này gồm có 5 chương và được chia thành 2 phần. Phần 1 sau đây sẽ bao gồm các nội dung: Lãnh đạo và phong cách lãnh đạo; tầm nhìn, sứ mạng và...

   66 p dnulib 18/07/2017 187 1

 • Ebook Phương pháp giải quyết vấn đề, phương pháp xử lý tình huống - Hành động dạy học - Nghiên cứu - Quản lý - Lãnh đạo: Phần 1

  Ebook Phương pháp giải quyết vấn đề, phương pháp xử lý tình huống - Hành động dạy học - Nghiên cứu - Quản lý - Lãnh đạo: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách giới thiệu tới người đọc xu thế toàn cầu hóa nền kinh tế tri thức ở thế kỷ 21, vị trí, vai trò mới của giáo dục và của phương pháp; từ phương pháp giáo dục truyền thụ thụ động đến phương pháp giải quyết vấn đề, phương pháp xử lý tình huống - hành động. Mời các bạn cùng tham khảo.

   57 p dnulib 24/05/2017 207 6

 • Ebook Phương pháp giải quyết vấn đề, phương pháp xử lý tình huống - Hành động dạy học - Nghiên cứu - Quản lý - Lãnh đạo: Phần 2

  Ebook Phương pháp giải quyết vấn đề, phương pháp xử lý tình huống - Hành động dạy học - Nghiên cứu - Quản lý - Lãnh đạo: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các phương pháp giải quyết vấn đề, phương pháp xử lý tình huống - hành động vận dụng trong dạy học, quản lý, lãnh đạo và đời sống. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   77 p dnulib 24/05/2017 220 3

 • Ebook Môi trường giáo dục - PGS.TS. Phạm Hồng Quang

  Ebook Môi trường giáo dục - PGS.TS. Phạm Hồng Quang

  Mục đích của cuốn sách là nhằm đánh giá tác động của môi trường văn hoá giáo dục đến quá trình đào tạo giáo viên tại một sôi cơ sở đào tạo để xác định các giá trị, các yếu tố cơ bản trong hệ thống tác động của môi trường vi mô và vĩ mô. Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện nhân...

   197 p dnulib 28/04/2016 213 2

 • Tài liệu tập huấn Xây dựng trường học không hút thuốc lá

  Tài liệu tập huấn Xây dựng trường học không hút thuốc lá

  Tài liệu được biên soạn nhằm cung cấp cho đội ngũ cán bộ, giáo viên giảng viên chủ chốt trong hoạt động xây dựng trường học không khói thuốc của các trường trung học phổ thông, đại học và cao đẳng trên địa bản của các tỉnh dự án triển khai. Mời bạn đọc cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   27 p dnulib 28/04/2016 183 2

 • Tài liệu tập huấn Mô-đun đánh giá dạy học tích cực

  Tài liệu tập huấn Mô-đun đánh giá dạy học tích cực

  Tài liệu tập huấn "Đánh giá dạy học tích cực" nhằm hỗ trợ khóa tập huấn hai ngày dành cho các giảng viên sư phạm về chủ đề này. Đây là mô-đun cuối cùng được xây dựng trong gói tài liệu Đào tạo giáo viên theo hướng Dạy học tích cực. Mục tiêu của khóa tập huấn này là các giảng viên có thể đánh giá dạy học tích cực theo hướng rộng,...

   98 p dnulib 28/04/2016 159 2

 • Ebook Khảo lược về kinh nghiệm phát hiện, đào tạo và sử dụng nhân tài trong lịch sử Việt Nam: Phần 1 - Phạm Hồng Tung (chủ biên)

  Ebook Khảo lược về kinh nghiệm phát hiện, đào tạo và sử dụng nhân tài trong lịch sử Việt Nam: Phần 1 - Phạm Hồng Tung (chủ biên)

  Phần 1 cuốn sách "Khảo lược về kinh nghiệm phát hiện, đào tạo và sử dụng nhân tài trong lịch sử Việt Nam" do Phạm Hồng Tung (chủ biên) biên soạn trình bày các nội dung: Nhân tài đất Việt thời Dựng nước, sự hình thành tầng lớp tinh hoa bản địa trong thời kỳ Bắc thuộc, việc sử dụng và đào tạo nhân tài trong buổi đầu xây dựng nhà nước...

   95 p dnulib 26/02/2016 213 2

 • Ebook Khảo lược về kinh nghiệm phát hiện, đào tạo và sử dụng nhân tài trong lịch sử Việt Nam: Phần 2 - Phạm Hồng Tung (chủ biên)

  Ebook Khảo lược về kinh nghiệm phát hiện, đào tạo và sử dụng nhân tài trong lịch sử Việt Nam: Phần 2 - Phạm Hồng Tung (chủ biên)

  Phần 2 cuốn sách "Khảo lược về kinh nghiệm phát hiện, đào tạo và sử dụng nhân tài trong lịch sử Việt Nam" trình bày các nội dung: Quan niệm dân gian Việt Nam về nhân tài, quan niệm mới về nhân tài và đào tạo nhân tài ở Việt Nam từ cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, sự xuất hiện của đội ngũ trí thức Tây học ở Việt Nam và vai trò của họ...

   84 p dnulib 26/02/2016 214 2

 • Ebook Những chặng đường phát triển của ngành Sư phạm Việt Nam: Phần 1 - Nguyễn Canh Toàn (chủ biên)

  Ebook Những chặng đường phát triển của ngành Sư phạm Việt Nam: Phần 1 - Nguyễn Canh Toàn (chủ biên)

  Phần 1 cuốn sách "Những chặng đường phát triển của ngành Sư phạm Việt Nam" trình bày các chặng đường phát triển của ngành Sư phạm Việt Nam qua các nội dung: Vài nét về đào tạo giáo viên trong thời kỳ 1945-1954, hệ thống sư phạm hình thành và phát triển mạnh mẽ (1954-1975), sự phát triển của ngành sư phạm từ 1975 đến nay.

   63 p dnulib 17/09/2015 225 8

 • Ebook Giáo dục hiện đại (Những nội dung cơ bản): Phần 1 - PGS.TSKH. Thái Duy Tuyên

  Ebook Giáo dục hiện đại (Những nội dung cơ bản): Phần 1 - PGS.TSKH. Thái Duy Tuyên

  Phần 1 Ebook Giáo dục hiện đại (Những nội dung cơ bản) của PGS.TSKH. Thái Duy Tuyên trình bày những vấn đề chung của giáo dục hiện đại như triết học của giáo dục, mục đích, đối tượng, tính chất và nguyên tắc, các mô hình giáo dục, phương pháp tiếp cận giá trị,...; những vấn đề của dạy học như cấu trúc, bản chất, tính quy luật, mâu...

   196 p dnulib 17/09/2015 250 11

 • Ebook Giáo dục hiện đại (Những nội dung cơ bản): Phần 2 - PGS.TSKH. Thái Duy Tuyên

  Ebook Giáo dục hiện đại (Những nội dung cơ bản): Phần 2 - PGS.TSKH. Thái Duy Tuyên

  Tiếp nối phần 1, phần 2 cuốn sách trình bày tiếp những vấn đề của dạy học như nội dung dạy học, phương pháp, phương tiện, hình thức tổ chức dạy học; những vấn đề cấp thiết của giáo dục hiện đại như giáo dục đạo đức, bồi dưỡng nhân tài, giáo dục gia đình, nhà trường nông thôn, dự báo và kế hoạch hóa phát triển giáo dục.

   200 p dnulib 17/09/2015 234 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số