• Bài giảng Nghiên cứu khoa học - Bài 11: Mô hình hồi qui tuyến tính đa biến

  Bài giảng Nghiên cứu khoa học - Bài 11: Mô hình hồi qui tuyến tính đa biến

  Nội dung bài giảng "Mô hình hồi qui tuyến tính đa biến" của tiến sĩ Nguyễn Ngọc Rạng trình bày về hồi qui đa biến, hồi qui tuyến tính đơn biến, hồi qui tuyến tính đa biến.

   14 p dnulib 22/12/2017 212 1

 • Bài giảng Thanh tra Kiểm tra Giáo dục: Chương I - Một số vấn đề chung về kiểm tra nội bộ trường học

  Bài giảng Thanh tra Kiểm tra Giáo dục: Chương I - Một số vấn đề chung về kiểm tra nội bộ trường học

  Bài giảng Thanh tra Kiểm tra Giáo dục: Chương I - Một số vấn đề chung về kiểm tra nội bộ trường học giúp học viên nắm được những nội dung chính sau: Khái niệm, cơ sở khoa học, vị trí; vai trò, chức năng, nhiệm vụ, đối tượng, nội dung, phương pháp, hình thức và nguyên tắc chỉ đạo về kiểm tra nội bộ trường học.

   33 p dnulib 10/04/2014 157 1

 • Bài giảng Thanh tra Kiểm tra Giáo dục: Chương II - Một số vấn đề chung về TTGD

  Bài giảng Thanh tra Kiểm tra Giáo dục: Chương II - Một số vấn đề chung về TTGD

  Bài giảng Thanh tra Kiểm tra Giáo dục: Chương II - Một số vấn đề chung về thanh tra giáo dục trình bày với học viên khái niệm thanh tra giáo dục, cơ sở khoa học của TTGD, vị trí; chức năng của TTGD, nhiệm vụ và quyền hạn của TTGD, nội dung của TTGD, nguyên tắc chỉ đạo của hoạt động TTGD, hình thức thanh tra, phương thức hoạt động thanh tra.

   27 p dnulib 10/04/2014 190 1

 • Bài giảng Nghiên cứu khoa học - Bài 7: Phép kiểm chi bình phương (Chi square test)

  Bài giảng Nghiên cứu khoa học - Bài 7: Phép kiểm chi bình phương (Chi square test)

  Nội dung bài giảng "Phép kiểm chi bình phương" của tiến sĩ Nguyễn Ngọc Rạng trình bày về phép kiểm chi bình phương, bảng tính online, ODDS Ratio Online và bảng tính giá trị tới hạn của phân phối.

   15 p dnulib 22/12/2017 205 1

 • Bài giảng Thanh tra Kiểm tra Giáo dục: Chương III - Khiếu nại, Tố cáo

  Bài giảng Thanh tra Kiểm tra Giáo dục: Chương III - Khiếu nại, Tố cáo

  Bài giảng Thanh tra Kiểm tra Giáo dục: Chương III - Khiếu nại, Tố cáo giúp bạn đọc nắm được khái niệm về khiếu nại và khái niệm tố cáo, cơ sở pháp lý của khiếu nại; tố cáo. Khiếu nại và trình tự giải quyết; tố cáo và giải quyết tố cáo, cách thức thực hiện; thành phần; số lượng hồ sơ khiếu nại. Mời các bạn tham khảo bài giảng để...

   19 p dnulib 10/04/2014 206 1

 • Bài giảng Thanh tra Kiểm tra Giáo dục: Chương IV - Xử lý kỷ luật cán bộ viên chức

  Bài giảng Thanh tra Kiểm tra Giáo dục: Chương IV - Xử lý kỷ luật cán bộ viên chức

  Bài giảng Thanh tra Kiểm tra Giáo dục: Chương IV - Xử lý kỷ luật cán bộ viên chức trình bày với người học những cơ sở pháp lý, các trường hợp bị xử lý kỷ luật, những trường hợp chưa xem xét KL, tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật, các nguyên tắc xem xét XL KL CB,CC.

   20 p dnulib 10/04/2014 212 1

 • Bài giảng Tâm lý học quản lý: Chương II - TS. Trần Thị Thu Mai

  Bài giảng Tâm lý học quản lý: Chương II - TS. Trần Thị Thu Mai

  Bài giảng Tâm lý học quản lý: Chương II - Tâm lý học trong công tác quản lý cá nhân giúp người học nắm được khái niệm chung về nhân cách, một số vấn đề tâm lý cá nhân trong công tác quản lý như: Khí chất, động cơ hoạt động của con người, nhu cầu và các biện pháp để điều chỉnh hành vi cá nhân trong quản lý.

   38 p dnulib 10/04/2014 211 1

 • Bài giảng Quản lí và sử dụng tài liệu giáo dục kĩ năng sống trong các trường Tiểu học

  Bài giảng Quản lí và sử dụng tài liệu giáo dục kĩ năng sống trong các trường Tiểu học

  Bài giảng "Quản lí và sử dụng tài liệu giáo dục kĩ năng sống trong các trường Tiểu học" trình bày các nội dung: Khái niệm kĩ năng sống, giáo dục kĩ năng sống, nguyên tắc giáo dục kĩ năng sống, mục tiêu của giáo dục kỹ năng sống, xây dựng kế hoạch giảng dạy,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   33 p dnulib 26/10/2015 215 1

 • Bài giảng Nghiên cứu khoa học - Bài 13: Phân tích phương sai tái đo lường (Repeated measures ANOVA)

  Bài giảng Nghiên cứu khoa học - Bài 13: Phân tích phương sai tái đo lường (Repeated measures ANOVA)

  Nội dung bài giảng "Phân tích phương sai tái đo lường" của tiến sĩ Nguyễn Ngọc Rạng trình bày về phân tích phương sai tái đo lường, phương sai tái đo lường khi mỗi đối tượng được đo nhiều lần, trị trung bình và độ lệch chuẩn, sự đồng nhất của phương sai và hiệp phương sai.

   12 p dnulib 22/12/2017 237 1

 • Bài giảng Nghiên cứu khoa học - Bài 4: Thử nghiệm lâm sàng đối chứng ngẫu nhiên

  Bài giảng Nghiên cứu khoa học - Bài 4: Thử nghiệm lâm sàng đối chứng ngẫu nhiên

  Nội dung bài giảng "Thử nghiệm lâm sàng đối chứng ngẫu nhiên" của tiến sĩ Nguyễn Ngọc Rạng trình bày về thử nghiệm lâm sàng đối chứng, thiết kế lâm sàng đối chứng, cách tính cỡ mẫu, phân bổ ngẫu nhiên và phân tích kết quả.

   9 p dnulib 22/12/2017 230 1

 • Bài giảng Nghiên cứu khoa học - Bài 8: Phép kiểm T Student

  Bài giảng Nghiên cứu khoa học - Bài 8: Phép kiểm T Student

  Nội dung bài giảng "Phép kiểm T Student" của tiến sĩ Nguyễn Ngọc Rạng trình bày về phép kiểm T Student, kiểm định giả thuyết, phép kiểm T và ứng dụng phép kiểm T trong SPSS.

   16 p dnulib 22/12/2017 172 1

 • Bài giảng Xây dựng tập thể H vững mạnh

  Bài giảng Xây dựng tập thể H vững mạnh

  Bài giảng Xây dựng tập thể H vững mạnh trình bày về khái niệm tập thể, tập thể H, vai trò của tập thể học sinh đối với cá nhân trong đó trình bày về sự phát triển của tập thể và sự phát triển cá nhân là hai quá trình qui định lẫn nhau; tập thể là môi trường tâm lý – xã hội trực tiếp tác động lên H; tập thể là phương tiện GD đặc...

   7 p dnulib 10/04/2014 32 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số