• Những kinh nghiệm quản lý của hiệu trưởng

    Những kinh nghiệm quản lý của hiệu trưởng

    Yêu cầu giáo viên/nhân viên trong trường làm việc để đạt được các mục tiêu mà trường đã đặt ra. Trao đổi với giáo viên/nhân viên để đánh giá xem họ đã thực hiện yêu cầu của Hiệu trưởng đến mức nào. Khen thưởng các giáo viên/nhân viên đã nổ lực trong công tác giáo dục và giảng dạy để hướng tới các mục tiêu đã đặt ra. Tạo...

     29 p dnulib 28/02/2012 7527 2

  • Chức năng tổ chức trong quản lý giáo dục

    Chức năng tổ chức trong quản lý giáo dục

    Bài thuyết trình về Chức năng tổ chức trong quản lý giáo dục trình bày 5 nội dung chính sau: Trình bày khái niệm chức năng tổ chức, vị trí, vai trò - nội dung của chức năng tổ chức trong QLGD; đổi mới công tác tổ chức trong QLGD, và liên hệ chức năng tổ chức vào quản lý nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết của bài...

     33 p dnulib 26/11/2013 562 3

  • Bài giảng Các chỉ báo giáo dục và hệ thống EMIS

    Bài giảng Các chỉ báo giáo dục và hệ thống EMIS

    Bài giảng Các chỉ báo giáo dục và hệ thống EMIS nhằm trình bày về các chỉ báo giáo dục, xây dựng các chỉ báo giáo dục. Sử dụng các chỉ báo giáo dục. Một ví dụ: chưương trình đánh giá toàn hệ thống, hệ thống EMIS.

     35 p dnulib 17/09/2015 257 3

  • Bài giảng Chuyên đề 7: Lãnh đạo và quản lý phát triển giáo dục toàn diện học sinh phổ thông

    Bài giảng Chuyên đề 7: Lãnh đạo và quản lý phát triển giáo dục toàn diện học sinh phổ thông

    Bài giảng Chuyên đề 7: Lãnh đạo và quản lý phát triển giáo dục toàn diện học sinh phổ thông bao gồm những nội dung về quan niệm về lãnh đạo & quản lý phát triển giáo dục toàn diện học sinh phổ thông; quy trình hướng tới học sinh; lãnh đạo và quản lý hoạt động dạy học hướng tới học sinh; vai trò người hiệu trưởng; sự lãnh đạo của nhà...

     25 p dnulib 26/10/2015 189 5

  • Bài giảng Mô đun 3: Tổ chức hoạt động giáo dục ở trường phổ thông trung học

    Bài giảng Mô đun 3: Tổ chức hoạt động giáo dục ở trường phổ thông trung học

    Bài giảng Mô đun 3: Tổ chức hoạt động giáo dục ở trường phổ thông trung học bao gồm những nội dung về tiêu chuẩn 4 - Năng lực giáo dục; một số vấn đề chung về hoạt động giáo dục ở trường THCS và THPT; nội dung, hình thức và quy trình tổ chức hoạt động giáo dục ở trường THCS, THPT; một số kĩ năng tổ chức hoạt động giáo dục ở...

     17 p dnulib 26/10/2015 186 1

  • Bài giảng Công tác chủ nhiệm lớp và chức năng tư vấn học đường của giáo viên chủ nhiệm

    Bài giảng Công tác chủ nhiệm lớp và chức năng tư vấn học đường của giáo viên chủ nhiệm

    Bài giảng Công tác chủ nhiệm lớp và chức năng tư vấn học đường của giáo viên chủ nhiệm giới thiệu tới các bạn những nội dung về chức năng và nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm; các công việc của công tác chủ nhiệm lớp và cách thức triển khai.

     25 p dnulib 26/10/2015 183 2

  • Quản lý hoạt động giáo dục trong trường tiểu học

    Quản lý hoạt động giáo dục trong trường tiểu học

    Bài thuyết trình chuyên đề Quản lý hoạt động giáo dục trong trường tiểu học trình bày 2 nội dung chính: Thứ nhất là trình bày trọng tâm của hoạt động giáo dục và yêu cầu của quản lý hoạt động giáo dục, thứ 2 đề cập đến những vấn đề trong quản lý các hoạt động giáo dục trong trường tiểu học. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm...

     83 p dnulib 25/11/2013 177 5

  • bộ tài liệu hỗ trợ hiệu trưởng - Quản lý hiệu quả trường học

    bộ tài liệu hỗ trợ hiệu trưởng - Quản lý hiệu quả trường học

    Tài liệu tham khảo và giới thiệu bộ tài liệu hỗ trợ hiệu trưởng quản lý hiệu quả trường học - Dự án Hỗ trợ đổi mới quản lý giáo dục (SREM) Tháng 7/2009

     38 p dnulib 28/02/2012 176 2

  • Bài giảng Chuyên đề Phát triển các kĩ năng quản lí: Modun 3 - Kĩ năng giao tiếp ứng xử trong quản lí trường học

    Bài giảng Chuyên đề Phát triển các kĩ năng quản lí: Modun 3 - Kĩ năng giao tiếp ứng xử trong quản lí trường học

    Mời các bạn tham khảo bài giảng Chuyên đề Phát triển các kĩ năng quản lí: Modun 3 - Kĩ năng giao tiếp ứng xử trong quản lí trường học sau đây để trình bày được một số khái niệm cơ bản như giao tiếp, ứng xử, tình huống, tình huống trong quản lí giáo dục; tình huống quản lí giáo dục trong đó vận dụng các kĩ năng giao tiếp hiệu quả.

     26 p dnulib 26/10/2015 171 2

  • Bài giảng Giáo viên chủ nhiệm với công tác tư vấn tâm lý giáo dục cho học sinh trung học

    Bài giảng Giáo viên chủ nhiệm với công tác tư vấn tâm lý giáo dục cho học sinh trung học

    Bài giảng Giáo viên chủ nhiệm với công tác tư vấn tâm lý giáo dục cho học sinh trung học bao gồm những nội dung về công tác giáo viên chủ nhiệm lớp và chức năng tư vấn học đường của giáo viên chủ nhiệm; đặc điểm phát triển tâm lý của học sinh trung học.

     22 p dnulib 26/10/2015 169 2

  • Bài giảng Chuyên đề Phát triển các kĩ năng quản lí: Modun 2 - Hiệu trưởng trường THPT với vấn đề giáo dục kĩ năng sống cho HS

    Bài giảng Chuyên đề Phát triển các kĩ năng quản lí: Modun 2 - Hiệu trưởng trường THPT với vấn đề giáo dục kĩ năng sống cho HS

    Bài giảng Chuyên đề Phát triển các kĩ năng quản lí: Modun 2 - Hiệu trưởng trường THPT với vấn đề giáo dục kĩ năng sống cho HS được biên soạn nhằm giúp cho các bạn hiểu, phân biệt và trình bày được khái niệm về kỹ năng sống, lí do cần giáo dục kỹ năng sống, cách tiếp cận và nội dung giáo dục kỹ năng sống; phương hướng quản lý hoạt...

     41 p dnulib 26/10/2015 167 3

  • Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý giáo dục

    Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý giáo dục

    Mục tiêu chính của Hệ thống thông tin quản lý giáo dục nhằm giúp học viên hiểu rõ vai trò và mối lên hệ của thông tin trong thực hiện các chức năng cơ bản của QLGD (lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, chỉ đạo và kiểm tra đánh giá).Hiểu được cơ cấu tổ chức của hệ thống thông tin QLGD thường phù hợp với cơ cấu QLGD.

     34 p dnulib 17/09/2015 166 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số