• Đề tài " Phân tích phương án kinh doanh quốc tế của công ty yến sao Khánh Hòa "

  Đề tài " Phân tích phương án kinh doanh quốc tế của công ty yến sao Khánh Hòa "

  Yến sào Khánh Hòa là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc UBND tỉnh khánh hòa. nhiệm vụ chính là quản lý, khai thác và phát triển nguồn lợi yến sào.Trong đó, quản lý, khai thác, chế biến và kinh doanh xuất - nhập khẩu trực tiếp sản phẩm yến sào là ngành nghề kinh doanh chính của Công ty. Các sản phẩm của công ty mang nhãn hiệu Sanest, Sanest Tourist, Nha...

   31 p dnulib 06/12/2013 295 2

 • THỰC HÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ

  THỰC HÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ

  Trên cơ bản Hoa Kỳ có cơ cấu giống như một nền Dân chủ đại nghị mặc dù các công dân Hoa Kỳ sinh sống tại các lãnh thổ không được tham gia bầu trực tiếp các

   70 p dnulib 06/12/2013 168 1

 • Trắc nghiệm môn quản trị kinh doanh

  Trắc nghiệm môn quản trị kinh doanh

  Tài liệu tham khảo trắc nghiệm môn quản trị kinh doanh

   11 p dnulib 06/12/2013 136 1

 • Luận văn tốt nghiệp về 'Nâng cao chất lượng công tác quản trị mua hàng”

  Luận văn tốt nghiệp về 'Nâng cao chất lượng công tác quản trị mua hàng”

  Trong những năm qua nền kinh tế nước ta đã và đang chuyển hoá mạnh mẽ sang cơ chế thị tr¬ường, theo định hướng xã hội chủ nghĩa có sự quản lý của nhà nước. rong cơ chế thị trường, để thực hiện chiến lược phát triển của nền kinh tế, các doanh nghiệp đã và đang khắc phục những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại của của chế cũ. Từ cơ...

   79 p dnulib 06/12/2013 235 3

 • Câu hỏi ôn tập Quản trị kinh doanh quốc tế

  Câu hỏi ôn tập Quản trị kinh doanh quốc tế

  Trình bày các phương thức của hoạt động kinh doanh quốc tế thông qua những ví dụ thực tế đối với các chủ thể của Việt Nam trong những năm vừa qua.Mua bán đối lưu

   20 p dnulib 06/12/2013 352 1

 • CÂU HỎI ÔN TẬP QUẢN TRỊ KINH DOANH

   CÂU HỎI ÔN TẬP QUẢN TRỊ KINH DOANH

  Quản trị là sự tác động có tổ chức của chủ thể quản trị lên đối tượng bị quản trị nhằm đạt được mục tiêu chung của tổ chức. Quản trị phải bao gồm các yếu tố sau: - Phải có một chủ thể quản trị là tác nhân tạo ra tác động quản trị và một đối tượng bị quản trị. Đối tượng bị quản trị phải tiếp nhận và thực hiện...

   26 p dnulib 06/12/2013 355 1

 • Quản trị kinh doanh - 10 bài học trên chiếc khăn ăn

  Quản trị kinh doanh - 10 bài học trên chiếc khăn ăn

  Tham khảo tài liệu 'quản trị kinh doanh - 10 bài học trên chiếc khăn ăn', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

   60 p dnulib 06/12/2013 174 1

 • Đào tạo và huấn luyện nhân viên

  Đào tạo và huấn luyện nhân viên

  Lao động có chuyên môn, kỹ thuật là nhân tố quyết định sự thành công hay thất bại trong quá trình cạnh tranh trên thị trường. Ðầu tư vào con người là đầu tư mang ý nghĩa chiến lược, trong nhiều trường hợp nó hơn hẳn so với việc đầu tư vào việc đối mới công nghệ và thiết bị trong quá trình sản xuất kinh doanh. Đào tạo và nâng cao năng lực...

   27 p dnulib 06/07/2012 173 1

 • Lập kế hoạch kinh doanh cho doanh nghiệp

  Lập kế hoạch kinh doanh cho doanh nghiệp

  Tập tài liệu này được thiết kế chủ yếu cho các doanh nghiệp sản xuất của Việt Nam được tổ chức dưới dạng công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần. Trong giai đoạn hiện tại của quá trình chuyển đổi nền kinh tế, phần lớn các công ty dưới dạng này thuộc loại doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME). Nó cũng có ích cho các doanh nghiệp sản...

   39 p dnulib 06/07/2012 138 1

 • Hoạch định một kế hoạch kinh doanh hiệu quả

  Hoạch định một kế hoạch kinh doanh hiệu quả

  Tài liệu này sẽ giúp bạn hoạch định một kế hoạch kinh doanh để chỉ đạo việc kinh doanh của bạn xuyên suốt các hoạt động từ giai đoạn khởi nghiệp đến giai đoạn phát triển, huy động vốn, hay bất cứ nỗ lực nào khác mà doanh nghiệp của bạn xúc tiến.

   65 p dnulib 06/07/2012 192 1

 • Công ty hợp danh

  Công ty hợp danh

  Công ty hợp danh là loại hình doanh nghiệp có ít nhấtt hai thành viên là ch s h u chung c a công ợ ạ ệ ấ ủ ở ữ ủ ông ty và hoạt động kinh doanh dưới một tên chung. Các chủ sở hữu này được gọi là thành viên hợp danh. Ngoài thành viên hợp danh, công ty hợp danh có thể có các thành viên góp vốn. Ai có thể là thành viên hợp danh của một Công ty hợp...

   38 p dnulib 06/07/2012 180 1

 • Giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh

  Giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh

  Phân tích hoạt động kinh doanh là một công cụ quan trọng trong hệ thống quản lý doanh nghiệp. Sau những năm đổi mới, hình thành và phát triển nền kinh tế thị trường, khoa học phân tích hoạt động kinh doanh cũng có nhiều thay đổi, bổ sung theo hướng phù hợp với nền kinh tế theo cơ chế thị trường. Rất nhiều tài liệu về phân tích họat động...

   106 p dnulib 06/07/2012 219 9

Hướng dẫn khai thác thư viện số