• Chức năng tổ chức

  Chức năng tổ chức

  Tổ chức quản trị là một chức năng quan trọng của quản trị, nếu Hoạch định là một bản vẽ của một công trình kiến trúc thì Tổ chức là sự bố trí các nguồn lực để biến các ý tưởng trong bản thiết kế thành hiện thực. Các hoạt động của tổ chức quản trị nói chung bao gồm ba nội dung lớn: tổ chức công việc, tổ chức nhân sự và tổ...

   20 p dnulib 11/06/2013 163 1

 • Phân tích tài chính doanh nghiệp

  Phân tích tài chính doanh nghiệp

  Khái niệm: Tài chính doanh nghiệp là tổng hòa các mối quan hệ kinh tế dưới dạng tiền gắn liền với việc hình thành vốn, phân phối, sử dụng, và quản lý vốn trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích tài chính doanh nghiệp là quá trình kiểm tra, xem xét các số liệu về tài chính hiện hành và trong quá khứ nhằm mục đích đánh giá...

   22 p dnulib 11/06/2013 205 1

 • Phân tích hoạt động kinh doanh

  Phân tích hoạt động kinh doanh

  Hoạt động tiêu thụ Là khâu cuối cùng của quá trình sản xuất kinh doanh. Nhằm thu hồi vốn và thực hiện quá trình tái sản xuất Thực hiện mục đích kinh doanh- thu lợi nhuận Ý nghĩa của việc phân tích hoạt động tiêu thụ: Nắm bắt tình hình tiêu thụ Xác định các nguyên nhân tồn tại ảnh hưởng đến việc tiêu thụ Có biện pháp để thúc đẩy quá...

   37 p dnulib 11/06/2013 177 2

 • Phân tích chi phí

  Phân tích chi phí

  3.1.1 Khái niệm chi phí và giá thành sản phẩm Chi phí Chi phí sản xuất kinh doanh là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ các hao phí về lao động sống và lao động vật hóa mà doanh nghiệp đã bỏ ra có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong một thời kỳ nhất định. b. Giá thành sản phẩm Giá thành sản phẩm là biểu hiện bằng tiền của toàn...

   19 p dnulib 11/06/2013 128 1

 • Phân tích kết quả hoạt động sản xuất và các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả sản xuất

  Phân tích kết quả hoạt động sản xuất và các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả sản xuất

  2.1.1.Nội dung, ý nghĩa các chỉ tiêu phân tích kết quả SX-KD Các chỉ tiêu hiện vật: Sản lượng hàng hóa : Số lượng thành phẩm đã được sản xuất trong kỳ Sản lượng hàng hóa tiêu thụ: Số lượng hàng hóa đã được tiêu thụ trong kỳ b. Các chỉ tiêu giá trị: Giá trị sản xuất ( Giá trị tổng sản lượng- G - Gross Output) là giá trị sản phẩm vật...

   42 p dnulib 11/06/2013 167 1

 • Phân tích hoạt động kinh doanh

  Phân tích hoạt động kinh doanh

  Trang bị cho sinh viên phương pháp và kỹ năng nhằm phân tích thực trạng quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, sử dụng nguồn lực đầu vào. Trên cơ sở đó xác định chính xác các nguyên nhân và mức độ ảnh hưởng của chúng đến kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế- tài chính của doanh nghiệp.

   32 p dnulib 11/06/2013 169 3

 • PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN QUỐC TẾ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU

  PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN QUỐC TẾ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU

  Hối phiếu là một tề mệnh lệnh đòi tiền vô điều kiện do người xuất khẩu (người bán) ký phát đòi tiền người nhập khẩu (người mua), yêu cầu người này trả một số tiền nhất định cho người hưởng lợi ghi trên hối phiếu, tại một địa điểm nhất định, và trong một thời hạn nhất định (trả ngay, trả sau) - Người ký phát hối phiếu-...

   21 p dnulib 11/06/2013 168 1

 • Môi trường vi mô

  Môi trường vi mô

  A.Khách hàng Là yếu tố quyết định đầu ra sản phẩm Nhu cầu của khách hàng có ảnh hưởng quan trọng đến các hoạt động chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. Việc tìm hiểu và đáp ứng nhu cầu, thị hiếu của khách hàng là mục tiêu sống còn cho mỗi doanh nghiệp và hệ thống quản trị góp phần nâng cao sự tín nhiệm của khách hàng với doanh...

   30 p dnulib 11/06/2013 154 1

 • Sự phát triển của các học thuyết quản trị

  Sự phát triển của các học thuyết quản trị

  1/ Vấn đề tổ chức và quản lý trước tk XVIII - Quản trị cùng tuổi với văn minh nhân loại. - Đến thế kỷ 18, cuộc Cách mạng công nghiệp đã chuyển sản xuất từ phạm vi gia đình sang nhà máy Quy mô và độ phức tạp gia tăng, việc nghiên cứu quản trị bắt đầu trở nên cấp bách, song cũng chỉ tập trung vào kỹ thuật sản xuất hơn...

   44 p dnulib 11/06/2013 203 1

 • Bài tiểu luận: Quản trị Xuất Nhập Khẩu Đề tài: GIÁM ĐỊNH VÀ TRUY XUẤT NGUỒN GỐC HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU

  Bài tiểu luận: Quản trị Xuất Nhập Khẩu Đề tài: GIÁM ĐỊNH VÀ TRUY XUẤT NGUỒN GỐC HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU

  Tăng thêm trách nhiệm của các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán: + Nhà XNK: Thống nhất cách hiểu về hàng hoá, giúp cho việc thông quan được tiến hành thuận lợi. + Nhà XK: Giúp chủ động tính toán cả về số lượng và chất lượng cho phù hợp với tiêu chuẩn, yêu cầu xuất khẩu hàng hoá. + Nhà NK: yên tâm hơn về hàng mà mình đã đặt mua...

   25 p dnulib 11/06/2013 154 1

 • Chiến lược đơn vị kinh doanh

  Chiến lược đơn vị kinh doanh

  A- Các điều kiện liên quan đến thị trường Giá thấp là quan trọng đối với một tỷ lệ đáng kể các khách hàng. B- Các điều kiện liên quan đến công ty Khối lượng sản phẩm lớn dẫn đến tiết kiệm chi phí. Có khả năng thiết kế, sản xuất & tiêu thụ những sản phẩm tiêu chuẩn hoá với chi phí thấp. Có khả năng tạo dựng và duy trì lợi thế về...

   61 p dnulib 11/06/2013 157 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số