• Bài giảng Quản trị thương hiệu: Chương 6 - TS. Nguyễn Khánh Trung

  Bài giảng Quản trị thương hiệu: Chương 6 - TS. Nguyễn Khánh Trung

  Bài giảng Quản trị thương hiệu: Chương 6 Truyền thông trong xây dựng thương hiệu cung cấp cho người học những kiến thức như: Các phương tiện truyền thông marketing; Chiêu thị hỗn hợp (promotion mix); Chiến lược đẩy và kéo; Quảng cáo (advertising); Các phương tiện quảng cáo; Quan hệ công chúng (public relations). Mời các bạn cùng tham khảo!

   54 p dnulib 28/09/2021 45 0

 • Bài giảng Quản trị thương hiệu: Chương 5 - TS. Nguyễn Khánh Trung

  Bài giảng Quản trị thương hiệu: Chương 5 - TS. Nguyễn Khánh Trung

  Bài giảng Quản trị thương hiệu: Chương 5 Hệ thống nhận diện thương hiệu cung cấp cho người học những kiến thức như: Các bước phát triển thương hiệu; Giai đoạn xây dựng thương hiệu. Mời các bạn cùng tham khảo!

   44 p dnulib 28/09/2021 43 0

 • Bài giảng Quản trị thương hiệu: Chương 8 - TS. Nguyễn Khánh Trung

  Bài giảng Quản trị thương hiệu: Chương 8 - TS. Nguyễn Khánh Trung

  Bài giảng Quản trị thương hiệu: Chương 8 Định giá thương hiệu cung cấp cho người học những kiến thức như: Phương pháp định giá thương hiệu của Interbrand; Chỉ số sức mạnh thương hiệu; Mục đích của định giá thương hiệu. Mời các bạn cùng tham khảo!

   32 p dnulib 28/09/2021 43 0

 • Tài liệu học tập Phân tích hoạt động kinh doanh: Phần 2

  Tài liệu học tập Phân tích hoạt động kinh doanh: Phần 2

  Tài liệu học tập Phân tích hoạt động kinh doanh: Phần 2 gồm có những nội dung chính sau: Chương 4 - phân tích chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm, chương 5 - phân tích tình hình tiêu thụ và lợi nhuận, chương 6 - phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp.

   72 p dnulib 28/08/2021 60 0

 • Tài liệu học tập Phân tích hoạt động kinh doanh: Phần 1

  Tài liệu học tập Phân tích hoạt động kinh doanh: Phần 1

  Tài liệu học tập "Phân tích hoạt động kinh doanh" bao gồm 6 chương và được chia thành 2 phần. Phần 1 gồm có những nội dung chính sau: Chương 1 - những vấn đề chung về phân tích hoạt động kinh doanh, chương 2 - phân tích kết quả hoạt động sản xuất của doanh nghiệp, chương 3 - phân tích tình hình sử dụng các yếu tố sản xuất của doanh...

   90 p dnulib 28/08/2021 61 0

 • Ebook Hoạch định chiến lược theo quá trình: Phần 1

  Ebook Hoạch định chiến lược theo quá trình: Phần 1

  "Ebook Hoạch định chiến lược theo quá trình: Phần 1" được biên soạn giúp các bạn nắm được ý tưởng của hoạch định chiến lược; quá trình hoạch định chiến lược và tài liệu chiến lược; hoạch định dự án chiến lược và phân tích chiến lược; xây dựng chiến lược công ty.

   188 p dnulib 29/06/2021 63 0

 • Ebook Hoạch định chiến lược theo quá trình: Phần 2

  Ebook Hoạch định chiến lược theo quá trình: Phần 2

  "Ebook Hoạch định chiến lược theo quá trình: Phần 2" trình bày xây dựng chiến lược kinh doanh; xác định các biện pháp triển khai, đánh giá và phê chuẩn chiến lược. Mời các bạn cùng tham khảo 2 phần của ebook để nắm trọn vẹn nội dung kiến thức.

   136 p dnulib 29/06/2021 61 0

 • Ebook Hướng dẫn Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN (MRA) về nghề Du lịch

  Ebook Hướng dẫn Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN (MRA) về nghề Du lịch

  Ebook Hướng dẫn được xây dựng như là một tài liệu tham khảo thiết yếu cho các chính sách quan trọng, quy trình và hướng dẫn thực hiện cho các Cơ quan Du lịch quốc gia (NTOs) trong khu vực ASEAN. Nó có thể được phổ biến cho các nhân viên trong NTOs, những người chịu trách nhiệm lập kế hoạch nhân lực, phát triển nguồn nhân lực, đào tạo và chuyên môn.

   84 p dnulib 29/06/2021 58 0

 • Ebook Phục vụ buồng – Tiêu chuẩn nghề du lịch Việt Nam

  Ebook Phục vụ buồng – Tiêu chuẩn nghề du lịch Việt Nam

  Nội dung của ebook trình bày sắp xếp xe đẩy và dụng cụ; Dọn vệ sinh khu vực chung, các thiết bị và tiện nghi; Cung cấp dịch vụ về đồ vải tại khách sạn; Áp dụng thực hành có trách nhiệm trong; Đảm bảo chất lượng công việc trong nhóm; Tiến hành đánh giá năng lực làm việc của nhân viên; tTến hành và tuân theo các quy trình xử lý kỷ luật...

   180 p dnulib 29/06/2021 63 0

 • Bài giảng Tài chính công: Chương 4 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Tài chính công: Chương 4 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Tài chính công: Chương 4 gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Quản lý thu thuế, quản lý thu lệ phí và phí thuộc ngân sách nhà nước, quản lý các khoản thu khác của ngân sách nhà nước.

   25 p dnulib 29/06/2021 55 0

 • Bài giảng Tài chính công: Chương 5 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Tài chính công: Chương 5 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Tài chính công: Chương 5 Quản lý chi ngân sách gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Quản lý chi thường xuyên của ngân sách nhà nước, quản lý chi đầu tư phát triển của ngân sách nhà nước,...

   19 p dnulib 29/06/2021 54 0

 • Bài giảng Tài chính công: Chương 6 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Tài chính công: Chương 6 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Tài chính công: Chương 6 gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Lý thuyết về cân đối ngân sách nhà nước, bội chi ngân sách nhà nước, tổ chức cân đối ngân sách nhà nước,..

   9 p dnulib 29/06/2021 59 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số