• QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TRONG DOANH NGHIỆP

  QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TRONG DOANH NGHIỆP

  Qua chương này, người đọc sẽ hiểu được những vấn đề cơ bản của quản trị nhân sự trong doanh nghiệp, cụ thể như sau: - Hiểu quản trị nguồn nhân sự, chức năng vai trò của bộ phận nhân sự trong doanh nghiệp. - Các phương pháp tuyển chọn nhân sự, bố trí và sử dụng nhân viên trong doanh nghiệp .

   49 p dnulib 17/01/2012 453 10

 • Chương I " Tâm lý và Tâm lý học quản trị"

  Chương I " Tâm lý và Tâm lý học quản trị"

  Tâm lý là gì? 1. Khái niệm tâm lý: Tâm lý là sự phản ánh sự vật hiện tượng của thế giới khách quan, não làm chức năng phản ánh đó. Sự phản ánh này có tính chất chủ thể và mang bản chất xã hội - lịch sử. 2. Đặc điểm của tâm lý người: Khi nói đến tâm lý người cần nắm một số đặc điểm cơ bản sau: - Tâm lý là hiện tượng tinh thần...

   99 p dnulib 17/01/2012 278 8

 • CHƯƠNG I: TÂM LÝ VÀ TÂM LÝ HỌC QUẢN TRỊ

  CHƯƠNG I: TÂM LÝ VÀ TÂM LÝ HỌC QUẢN TRỊ

  Tâm lý là sự phản ánh sự vật hiện tượng của thế giới khách quan, não làm chức năng phản ánh đó. Sự phản ánh này có tính chất chủ thể và mang bản chất xã hội - lịch sử.

   99 p dnulib 17/01/2012 358 2

 • Phân tích kinh doanh xuất khẩu gạo

  Phân tích kinh doanh xuất khẩu gạo

  Hiện nay, tất cả các quốc gia trên thế giới đều hòa mình vào một nền kinh tế mở toàn cầu hóa. Xu hướng hội nhập kinh tế thế giới đã trở thành mục tiêu chung cho nhiều nước do đó các nước nào nhanh nhạy, linh hoạt, có khả năng học hỏi nhanh thì sẽ thu được lợi còn các nước nào hướng nội, tự cô lập mình thì sẽ bị đình trệ và nằm...

   81 p dnulib 17/01/2012 330 2

 • PHÂN TÍCH DOANH THU, LỢI NHUẬN CỦA NHÀ MÁY XI MĂNG AN GIANG

  PHÂN TÍCH DOANH THU, LỢI NHUẬN CỦA NHÀ MÁY XI MĂNG AN GIANG

  Các thầy cô Khoa Kinh Tế - Quản Trị Kinh Doanh Trường Đại Học An Giang, các thầy cô Trường Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh đã truyền dạy cho em những kiến thức chuyên sâu về ngành học Tài chính doanh nghiệp, trong đó nổi bật lĩnh vực phân tích doanh thu, lợi nhuận thực sự hữu ích cho bản thân

   61 p dnulib 17/01/2012 362 2

 • Hệ thống hoạch định sản xuất

  Hệ thống hoạch định sản xuất

  Hoạch định công suất dài hạn là hoạt động cần thiết để phát triển kế hoạch về máy móc thiết bị, công nghệ, quan hệ với nhà cung cấp. Hoạch định công suất là điểm khởi đầu bắt buộc để hoạch định trung hạn và ngắn hạn.

   58 p dnulib 17/01/2012 263 2

 • DỊCH VỤ GIAO NHẬN VÀ GIÁM ÐỊNH HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU

  DỊCH VỤ GIAO NHẬN VÀ GIÁM ÐỊNH HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU

  Dịch vụ giao nhận hàng hoá là hành vi thương mại, theo đó người làm dịch vụ giao nhận hàng hoá nhận hàng từ người gửi, tổ chức việc vận chuyển, lưu kho, lưu bãi, làm các thủ tục giấy tờ và các dịch vụ khác có liên quan để giao hàng cho người

   9 p dnulib 17/01/2012 245 2

 • THỦ TỤC HẢI QUAN VIỆT NAM

  THỦ TỤC HẢI QUAN VIỆT NAM

  Doanh nghiệp xuất khẩu có thể đến một trong những địa điểm sau để đăng ký hồ sơ hải quan cho lô hàng xuất khẩu: - Hải quan cửa khẩu xuất hàng. - Phòng Giám sát Quản lý trực thuộc Cục hải quan Tỉnh/Thành phố trực thuộc Trung ương.

   14 p dnulib 17/01/2012 343 2

 • ÐÀM PHÁN HỢP ÐỒNG NGOẠI THƯƠNG

  ÐÀM PHÁN HỢP ÐỒNG NGOẠI THƯƠNG

  Ðàm phán là một quá trình trong đó hai hay nhiều bên tiến hành thương lượng, thảo luận về các mối quan tâm chung và những quan điểm còn bất đồng để đi tới một thỏa thuận mà các bên cùng có lợi.

   11 p dnulib 17/01/2012 399 2

 • Phân tích báo cáo tài chính công ty

  Phân tích báo cáo tài chính công ty

  Quản trị tài chính công ty liên quan đến việc ra các quyết định đầu tư, quyết định nguồn vốn và quyết định phân chia cổ tức .Các quyết định này được thực hiện ở hiện tại nhưng sẽ ảnh hưởng đến tương lai của công ty

   23 p dnulib 17/01/2012 314 3

 • Quản trị doanh nghiệp_ Chương 8

  Quản trị doanh nghiệp_ Chương 8

  Chương này đề cập đến các vấn đề sau: Sản phẩm và chất lượng sản phẩm Lịch sử phát triển của các quan niệm quản trị chất lượng Hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm trong doanh nghiệp Giới thiệu tóm tắt về bộ tiêu chuẩn I SO-9000 Hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam Ngày 28 tháng 7 năm 1995, Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của...

   19 p dnulib 17/01/2012 323 3

 • Quản trị doanh nghiệp_ Chương 7

  Quản trị doanh nghiệp_ Chương 7

  Qua chương này, người đọc nắm được những nội dung cụ thể sau: Khái niệm hiệu quả kinh tế trong kinh doanh Bản chất và vai trò của nâng cao hiệu quả kinh tế Hệ thống chỉ tiêu hiệu quả kinh tế Phương pháp tính hiệu quả kinh tế. Biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trong doanh nghiệp I . HIỆU QUẢ KINH TẾ VÀ VAI TRÒ CỦA VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH...

   16 p dnulib 17/01/2012 289 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số