• Bài giảng Tài chính công: Chương 7 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Tài chính công: Chương 7 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Tài chính công: Chương 7 gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Những vấn đề cơ bản về tín dụng nhà nước, tính tất yếu khách quan của tín dụng nhà nước, đặc điểm của tín dụng nhà nước, vai trò của tín dụng nhà nước, nội dung hoạt động của tín dụng nhà nước,...

   22 p dnulib 29/06/2021 57 0

 • Bài giảng Tài chính công: Chương 8 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Tài chính công: Chương 8 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Tài chính công: Chương 8 gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Vai trò và đặc điểm của các quỹ tài chính công ngoài ngân sách nhà nước, nội dung hoạt động của một số quỹ tài chính công ngoài ngân sách nhà nước.

   23 p dnulib 29/06/2021 51 0

 • Bài giảng Tài chính công: Chương 1 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Tài chính công: Chương 1 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Tài chính công: Chương 1 Tổng quan về tài chính công gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Các đặc trưng cơ bản và kết cấu của tài chính công, quản lý tài chính công, chức năng, vai trò và nguyên tắc hoạt động của tài chính công,...

   25 p dnulib 29/06/2021 45 0

 • Bài giảng Tài chính công: Chương 2 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Tài chính công: Chương 2 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Tài chính công: Chương 2 gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Khái niệm, đặc điểm và phân loại thu nhập công, các nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập công, phân tích và đánh giá thu nhập công, thu nhập công,...

   20 p dnulib 29/06/2021 49 0

 • Bài giảng Tài chính công: Chương 3 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Tài chính công: Chương 3 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Tài chính công: Chương 3 gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Hệ thống ngân sách nhà nước, phân cấp quản lý ngân sách nhà nước, mục lục ngân sách nhà nước, chu trình ngân sách nhà nước và quản lý chu trình ngân sách nhà nước,...

   18 p dnulib 29/06/2021 53 0

 • Bài giảng Tài chính công: Chương 9 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Tài chính công: Chương 9 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Tài chính công: Chương 9 Quản lý tài sản công gồm các nội dung chính được trình bày như sau: những vấn đề cơ bản về tài chính công, quản lý tài sản công. Mời các bạn cùng tham khảo!

   16 p dnulib 29/06/2021 48 0

 • Tài liệu Tiêu chuẩn nghề du lịch Việt Nam - Quản lý khách sạn

  Tài liệu Tiêu chuẩn nghề du lịch Việt Nam - Quản lý khách sạn

  Nội dung của ebook bao gồm: Phương pháp xây dựng tiêu chuẩn VTOS; các chứng chỉ trình độ nghề quản lý khách sạn; tiến hành đánh giá năng lực làm việc của nhân viên; lập kế hoạch, phân công và giám sát công việc của nhóm; quản lý hoạt động của bộ phận buồng; xác định nhu cầu phát triển của nhân viên...

   108 p dnulib 26/04/2021 96 0

 • Ebook Tiêu chuẩn nghề du lịch Việt Nam - Hướng dẫn du lịch

  Ebook Tiêu chuẩn nghề du lịch Việt Nam - Hướng dẫn du lịch

  Ebook trình bày bộ tiêu chuẩn VTOS sửa đổi được phát triển và chuẩn hóa theo các tiêu chuẩn nghề quốc tế cũng như Tiêu chuẩn năng lực chung về nghề du lịch trong ASEAN (ACCSTP) và đáp ứng được các yêu cầu của Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về nghề du lịch trong ASEAN (MRA-TP).

   224 p dnulib 29/03/2021 103 0

 • Ebook Sổ tay du lịch cộng đồng Việt Nam - Phương pháp tiếp cận dựa vào thị trường

  Ebook Sổ tay du lịch cộng đồng Việt Nam - Phương pháp tiếp cận dựa vào thị trường

  Nội dung của ebook bao gồm định nghĩa du lịch cộng đồng; tác động tích cực của du lịch cộng đồng; các thách thức chính trong du lịch cộng đồng; tình hình phát triển; phương pháp 5 bước phát triển du lịch cộng đồng dựa vào thị trường; thu hút đối tác tham gia cộng đồng địa phương....

   38 p dnulib 29/03/2021 104 0

 • Giáo trình Nghiệp vụ kinh doanh thương mại - dịch vụ (Tập 2): Phần 1

  Giáo trình Nghiệp vụ kinh doanh thương mại - dịch vụ (Tập 2): Phần 1

  Giáo trình Nghiệp vụ kinh doanh thương mại - dịch vụ (Tập 2): Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Mã số mã vạch hàng hóa, phương tiện quảng cáo chủ yếu ngoài cơ sở kinh doanh của Việt Nam hiện nay, một số kiến thức cơ bản về phương tiện thanh toán trong kinh doanh thương mại hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   55 p dnulib 25/11/2020 171 1

 • Giáo trình Nghiệp vụ kinh doanh thương mại - dịch vụ (Tập 2): Phần 2

  Giáo trình Nghiệp vụ kinh doanh thương mại - dịch vụ (Tập 2): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của giáo trình "Nghiệp vụ kinh doanh thương mại - dịch vụ" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Phương thức bán buôn hàng hóa và hợp đồng mua bán ngoại thương, công tác kiểm kê hàng hóa, những giải pháp phát triển mạng lưới siêu thị ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   54 p dnulib 25/11/2020 128 1

 • Ebook Thiên nhiên đất nước ta - Dạt dào sông nước

  Ebook Thiên nhiên đất nước ta - Dạt dào sông nước

  Bộ sách chỉ dẫn cho độc giả những hiểu biết thú vị về địa lí Việt Nam, khơi dậy tình yêu trong mỗi người về vẻ đẹp và những di sản của quê hương đất nước. Bốn chủ đề Rừng, Biển, Núi, Sông với bốn tên gọi đầy chất thơ như: Mênh mông biển Việt, Kì vĩ núi đèo, Muôn vẻ rừng xanh, Dạt dào sông nước… được ví như bộ tranh tứ...

   230 p dnulib 25/11/2020 132 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số