• Bài giảng môn Quản trị kinh doanh tổng hợp: Chương 2 - ThS. Ngô Thị Hương Giang

  Bài giảng môn Quản trị kinh doanh tổng hợp: Chương 2 - ThS. Ngô Thị Hương Giang

  Bài giảng môn "Quản trị kinh doanh tổng hợp: Chương 2 Quản trị sản xuất" cung cấp cho người học các kiến thức như: Khái quát về quản trị sản xuất; Kế hoạch hoá sản xuất; Một số công cụ hỗ trợ phối hợp sản xuất; Một số phương pháp quản trị SX. Để hiểu rõ hơn mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của bài giảng này.

   39 p dnulib 28/09/2021 79 0

 • Bài giảng môn Quản trị kinh doanh tổng hợp: Chương 3 - ThS. Ngô Thị Hương Giang

  Bài giảng môn Quản trị kinh doanh tổng hợp: Chương 3 - ThS. Ngô Thị Hương Giang

  Bài giảng môn "Quản trị kinh doanh tổng hợp: Chương 3 Quản trị nhân lực" cung cấp cho người học các kiến thức như: Khái quát về quản trị nhân lực; Phân tích công việc; Hoạch định nguồn nhân lực; Tuyển dụng lao động; Tạo động lực lao động. Để hiểu rõ hơn mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của bài giảng này.

   40 p dnulib 28/09/2021 84 0

 • Bài giảng môn Quản trị kinh doanh tổng hợp: Chương 4 - ThS. Ngô Thị Hương Giang

  Bài giảng môn Quản trị kinh doanh tổng hợp: Chương 4 - ThS. Ngô Thị Hương Giang

  Bài giảng môn "Quản trị kinh doanh tổng hợp: Chương 4 Quản trị cung ứng nguyên vật liệu" cung cấp cho người học các kiến thức như: Khái quát về hoạt động cung ứng nguyên vật liệu; Khái quát về quản trị cung ứng nguyên vật liệu; Xác định cầu và lượng đặt hàng tối ưu; Lựa chọn người cung cấp. Để hiểu rõ hơn mời các bạn cùng tham khảo...

   45 p dnulib 28/09/2021 73 0

 • Bài giảng môn Quản trị kinh doanh tổng hợp: Chương 6 - ThS. Ngô Thị Hương Giang

  Bài giảng môn Quản trị kinh doanh tổng hợp: Chương 6 - ThS. Ngô Thị Hương Giang

  Bài giảng môn "Quản trị kinh doanh tổng hợp: Chương 6 Quản trị tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức như: Khái quát về quản trị tài chính; Các nguồn cung ứng vốn cho doanh nghiệp; Phân tích tài chính doanh nghiệp. Để hiểu rõ hơn mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của bài giảng này.

   26 p dnulib 28/09/2021 71 0

 • Bài giảng môn Quản trị kinh doanh tổng hợp: Chương 1 - ThS. Ngô Thị Hương Giang

  Bài giảng môn Quản trị kinh doanh tổng hợp: Chương 1 - ThS. Ngô Thị Hương Giang

  Bài giảng môn "Quản trị kinh doanh tổng hợp: Chương 1 Tổng quan về quản trị kinh doanh" cung cấp cho người học các kiến thức như: Doanh nghiệp; Môi trường kinh doanh; Quản trị kinh doanh. Để hiểu rõ hơn mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của bài giảng này.

   25 p dnulib 28/09/2021 74 0

 • Bài giảng môn Quản trị kinh doanh tổng hợp: Chương 5 - ThS. Ngô Thị Hương Giang

  Bài giảng môn Quản trị kinh doanh tổng hợp: Chương 5 - ThS. Ngô Thị Hương Giang

  Bài giảng môn "Quản trị kinh doanh tổng hợp: Chương 5 Quản trị tiêu thụ" cung cấp cho người học các kiến thức như: Khái quát về quản trị tiêu thụ sản phẩm; Nghiên cứu thị trường; Xây dựng chính sách tiêu thụ - chính sách marketing; Kế hoạch hoá khâu tiêu thụ; Tổ chức bán hàng và dịch vụ sau bán hàng. Để hiểu rõ hơn mời các bạn cùng tham khảo...

   30 p dnulib 28/09/2021 77 0

 • Bài giảng môn Quản trị kinh doanh tổng hợp: Chương 7 - ThS. Ngô Thị Hương Giang

  Bài giảng môn Quản trị kinh doanh tổng hợp: Chương 7 - ThS. Ngô Thị Hương Giang

  Bài giảng môn "Quản trị kinh doanh tổng hợp: Chương 7 Hiệu quả kinh doanh" cung cấp cho người học các kiến thức như: Khái quát về hiệu quả kinh doanh; Sự cần thiết của việc nâng cao hiệu quả kinh doanh; Ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả kinh doanh; Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh. Để hiểu rõ hơn mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết...

   16 p dnulib 28/09/2021 68 0

 • Bài giảng Quản trị thương hiệu: Chương 3 - TS. Nguyễn Khánh Trung

  Bài giảng Quản trị thương hiệu: Chương 3 - TS. Nguyễn Khánh Trung

  Bài giảng Quản trị thương hiệu: Chương 3 Định vị thương hiệu cung cấp cho người học những kiến thức như: Xây dựng thương hiệu; Định vị thương hiệu. Mời các bạn cùng tham khảo!

   38 p dnulib 28/09/2021 64 0

 • Bài giảng Quản trị thương hiệu: Chương 2 - TS. Nguyễn Khánh Trung

  Bài giảng Quản trị thương hiệu: Chương 2 - TS. Nguyễn Khánh Trung

  Bài giảng Quản trị thương hiệu: Chương 2 Tầm nhìn - sứ mạng và bản sắc của thương hiệu cung cấp cho người học những kiến thức như: Cấu trúc của tầm nhìn; Bản sắc thương hiệu; Mô hình bản sắc thương hiệu kapferer. Mời các bạn cùng tham khảo!

   37 p dnulib 28/09/2021 62 0

 • Bài giảng Quản trị thương hiệu: Chương 7 - TS. Nguyễn Khánh Trung

  Bài giảng Quản trị thương hiệu: Chương 7 - TS. Nguyễn Khánh Trung

  Bài giảng Quản trị thương hiệu: Chương 7 Bảo vệ thương hiệu cung cấp cho người học những kiến thức như: Chiến lược, bản sắc thương hiệu; Cam kết với khách hàng và các bên liên quan; Nguồn nhân lực mạnh và chuyên nghiệp; Duy trì và phát triển sự khác biệt; Hệ thống phản hồi thông tin hiệu quả. Mời các bạn cùng tham khảo!

   11 p dnulib 28/09/2021 49 0

 • Bài giảng Quản trị thương hiệu: Chương 0 - TS. Nguyễn Khánh Trung

  Bài giảng Quản trị thương hiệu: Chương 0 - TS. Nguyễn Khánh Trung

  Bài giảng Quản trị thương hiệu: Chương 0 giúp các bạn nắm rõ mục tiêu gồm có nguồn gốc thương hiệu, phân biệt nhãn hiệu và thương hiệu, hiểu rõ vai trò của sản phẩm và quản trị thương hiệu. Ý nghĩa, vai trò và ứng dụng được tầm nhìn, sứ mạng và bản sắc của thương hiệu. Hiểu và thực hiện được việc định vị thương hiệu. Hiểu và...

   19 p dnulib 28/09/2021 50 0

 • Bài giảng Quản trị thương hiệu: Chương 1 - TS. Nguyễn Khánh Trung

  Bài giảng Quản trị thương hiệu: Chương 1 - TS. Nguyễn Khánh Trung

  Bài giảng Quản trị thương hiệu: Chương 1 Tổng quan về thương hiệu cung cấp cho người học những kiến thức như: Nguồn gốc thương hiệu; Khái niệm nhãn hiệu (trade mark); Tên thương mại (trade name); Kiểu dáng công nghiệp; Vai trò của thương hiệu; Phân loại thương hiệu. Mời các bạn cùng tham khảo!

   91 p dnulib 28/09/2021 47 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số