• Tổng quan về quản trị chiến lược kinh doanh quốc tế

  Tổng quan về quản trị chiến lược kinh doanh quốc tế

  Chiến lược kinh doanh trên thị trường quốc tế Chiến lược cạnh tranh Chiến lược kinh doanh cấp công ty Các phương thức thâm nhập thị trường quốc tế

   36 p dnulib 06/12/2013 531 5

 • KINH DOANH QUỐC TẾ - CHƯƠNG I

  KINH DOANH QUỐC TẾ - CHƯƠNG I

  Nên tập trung chuyên môn hóa sản xuất những sản phẩm có lợi thế tuyệt đối, trao đổi để có những sản phẩm không có lợi thế tuyệt đối “positive-sum game” Hạn chế: Một quốc gia có lợi thế tuyệt đối trong sản xuất mọi sản phẩm hoặc không có lợi thế tuyệt đối nào sẽ được lợi gì khi tham gia thương mại quốc tế?

   39 p dnulib 06/12/2013 338 1

 • Quản trị Kinh doanh quốc tế

  Quản trị Kinh doanh quốc tế

  Môn học giới thiệu các khái niệm hiện đại về kinh doanh quốc tế, những cơ hội cũng như thách thức trong xu hướng toàn cầu hóa hiện nay. Môn học giúp xác định những khác biệt nổi bật giữa kinh doanh nội địa và kinh doanh quốc tế để từ đó có những điều chỉnh thích hợp cho từng hoạt động.

   36 p dnulib 06/12/2013 411 1

 • Môi trường quản trị của doanh nghiệp

  Môi trường quản trị của doanh nghiệp

  Tham khảo bài thuyết trình 'môi trường quản trị của doanh nghiệp', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

   21 p dnulib 06/12/2013 374 1

 • QUẢN TRỊ THỜI GIAN THỰC HIỆN DỰ ÁN

   QUẢN TRỊ THỜI GIAN THỰC HIỆN DỰ ÁN

  Phương pháp sơ đồ Gantt là kỹ thuật quản trị tiến trình và thời hạn của các công việc trên hệ trục toạ độ 2 chiều. Trục hoành biểu diễn thời gian thực hiện hoạt động. Trục tung biểu diễn trình tự tiến trình các công việc.

   85 p dnulib 19/06/2013 269 1

 • TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

  TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

  Tuyển mộ là quá trình tìm kiếm và thu hút các ứng cử viên có khả năng đáp ứng những yêu cầu của những vị trí còn bỏ ngỏ để tiến hành lựa chọn.

   9 p dnulib 11/06/2013 327 3

 • Quản trị ngân hàng

  Quản trị ngân hàng

  Trong nền kinh tế thị trường, người ta đang đua nhau chạy theo tiền bạc. Đó không hẳn là hiện tượng xấu mà lại rất bình thường nếu như bằng lao động chân chính để có tiền bạc. Kinh tế thị trường còn sản sinh ra "chợ tiền", trong đó có một chủ thể khá đặc biệt, đó là Ngân hàng thương mại. Ngân hàng thương mại không phải chạy theo tiền...

   28 p dnulib 11/06/2013 299 2

 • Quản tri kinh doanh

  Quản tri kinh doanh

  Quản trị kinh doanh là việc thực hiện các hành vi quản trị quá trình kinh doanh để duy trì, phát triển công việc kinh doanh của một hoặc một số doanh nghiệp trong một ngành nào đó.

   60 p dnulib 11/06/2013 311 3

 • Báo cáo tài chính

  Báo cáo tài chính

  Báo cáo tài chính là các báo cáo kế toán cung cấp các thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của doanh nghiệp đáp ứng các cầu cho những người sử dụng chúng trong việc đưa ra các quyết định về kinh tế

   16 p dnulib 11/06/2013 266 1

 • QUẢN TRỊ VÀ ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH CỦA NHÂN VIÊN

  QUẢN TRỊ VÀ ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH CỦA NHÂN VIÊN

  Quản trị thực hiên công việc (Job Performace Management - PM) là một quá trình gồm các bước từ xác định nội dung, mục tiêu công việc đến theo dõi, kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiên giữa người quản lý và nhân viên nhằm đảm bảo các nhiệm vụ và mục tiêu công việc thực hiện thành công, đóng góp vào mục tiêu chung của công ty.

   30 p dnulib 11/06/2013 295 2

 • KINH TẾ DẦU KHÍ

  KINH TẾ DẦU KHÍ

  Kinh tế dầu khí giúp cho sinh viên có thể nắm vững được các kiến thức cơ bản về kinh tế ứng dụng trong lĩnh vực dầu khí như những vấn đề kinh tế trong khai thác, vận chuyển, phân phối và tiêu thụ các sản phẩm dầu khí. Trên cơ sở đó cho phép người học có thể giải thích, phân tích những vấn đề kinh tế trong lĩnh vực dầu khí.

   203 p dnulib 11/06/2013 304 2

 • PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

  PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

  Phân tích lưu đồ công việc và cơ cấu tổ chức Thiết kế lưu đồ công việc: … quá trình phân tích các nhiệm vụ cần thiết đối với việc tạo ra một sản phẩm hoặc dịch vụ trước khi phân bổ hoặc giao nhiệm vụ cho một công việc cụ thể hoặc một người.

   22 p dnulib 11/06/2013 319 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số