• Chương 4 Sinh lý Hô hấp

  Chương 4 Sinh lý Hô hấp

  Sinh lý Hô hấp 4.1. Ý nghĩa và quá trình phát triển 4.1.1. Ý nghĩa chung Đối với nhiều loài động vật và con người, nhịp thở được coi là dấu hiệu nhận biết sự sống. Sự thở chính là biểu hiện bên ngoài của quá trình hô hấp. Con người có thể nhịn ăn từ 20 – 30 ngày, nhịn uống được khoảng 3 ngày, nhưng không nhịn thở được quá 3 phút. Hô...

   16 p dnulib 17/01/2012 331 2

 • Chương 3 Sinh lý Tuần hoàn

  Chương 3 Sinh lý Tuần hoàn

  Sinh lý Tuần hoàn 3.1. Sự tiến hóa của hệ tuần hoàn Ở động vật có xương sống bậc cao và người gồm có tim và hệ mạch (động mạch, mao mạch, tĩnh mạch). Ở động vật đa bào tuần hoàn ở dạng sơ khai, chỉ đến động vật có xương sống bậc thấp tim mới xuất hiện. Tiếp theo sau đó cùng với sự tiến hoá của sinh vật, hệ tuần hoàn ngày càng...

   21 p dnulib 17/01/2012 295 6

 • CÁC CÔNG THỨC TÍNH TOÁN

  CÁC CÔNG THỨC TÍNH TOÁN

  Đối với mỗi mạch của gen : - Trong ADN , 2 mạch bổ sung nhau , nên số nu và chiều dài của 2 mạch bằng nhau . A1 + T1 + G1 + X1 = T2 + A2 + X2 + G2 = 2 N - Trong cùng một mạch , A và T cũng như G và X , không liên kết bổ sung nên không nhất thiết phải bằng nhau . Sự bổ sung chỉ có giữa 2 mạch : A của mạch này bổ sung với T của mạch kia , G của mạch này bổ...

   10 p dnulib 17/01/2012 373 5

 • Đề cương ôn tập giải toán sinh học trên máy tính

  Đề cương ôn tập giải toán sinh học trên máy tính

  Hướng dẫn giải bài tập di truyền

   16 p dnulib 17/01/2012 149 3

 • Giới thiệu về tin sinh học

  Giới thiệu về tin sinh học

  Tài liệu tham khảo về tin sinh học

   31 p dnulib 17/01/2012 260 2

 • Chương 4: Cấu trúc và tính chất lý-hoá của protein

  Chương 4: Cấu trúc và tính chất lý-hoá của protein

  Như đã biết, protein là những phần chức năng của cơ thể, sự hình thành chức năng mới dựa trên cơ sở thành phần cấu trúc của protein, hay nói cách khác giữa chức năng và thành phần cấu trúc trong protein có liên hệ mật thiết với nhau. Từ đó sự nghiên cứu cấu trúc protein có thể dựa trên các quan điểm: nghiên cứu thành phần cấu trúc hoặc dựa...

   23 p dnulib 17/01/2012 333 2

 • CHƯƠNG 3: ENZYME VÀ SỰ XÚC TÁC SINH HỌC

  CHƯƠNG 3: ENZYME VÀ SỰ XÚC TÁC SINH HỌC

  Để sống và phát triển, cơ thể sinh vật phải thường xuyên trao đổi chất và trao đổi năng lượng với môi trường bên ngoài. Các quá trình này tiến hành được là nhờ các phản ứng hóa sinh xẩy ra trong cơ thể theo quy luật có tổ chức và có liên quan chặt chẽ với nhau.

   29 p dnulib 17/01/2012 556 3

 • Sinh lý học P2

  Sinh lý học P2

  Sự tạo thành nước tiểu ở thận gồm hai quá trình : quá trình lọc ở thận một phần huyết tương được lọc qua mao mạch vào Bowman và trở thành dịch lọc cầu thận - Qúa trình tái hấp thu và bài tiết ở ống thận : khi dịch lọc đi xuống ống thận . thể tích và thành phần của dịch lọc sẽ bị thay đổi

   405 p dnulib 17/01/2012 197 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số