• Ebook Cơ sở sinh học vi sinh vật (Tập II): Phần 1

  Ebook Cơ sở sinh học vi sinh vật (Tập II): Phần 1

  Cuốn sách "Cơ sở sinh học vi sinh vật (Tập II)" đề cập nhiều kiến thức mới về công nghệ vi sinh và công nghệ sinh học, các quá trình lên men, quang hợp, cố định đạm, các quá trình thông tin di truyền ở vi sinh vật và những vấn đề chủ yếu của miễn dịch học... Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

   146 p dnulib 26/07/2023 56 0

 • Ebook Cơ sở sinh học vi sinh vật (Tập II): Phần 2

  Ebook Cơ sở sinh học vi sinh vật (Tập II): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn "Cơ sở sinh học vi sinh vật (Tập II)" trình bày các nội dung: Di truyền và biến dị ở vi sinh vật; đại cương về quá trình nhiễm khuẩn và miễn dịch. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   140 p dnulib 26/07/2023 51 0

 • Giáo trình Phương pháp dạy học môn Sinh học ở trung học cơ sở (Tập 1): Phần 1

  Giáo trình Phương pháp dạy học môn Sinh học ở trung học cơ sở (Tập 1): Phần 1

  Giáo trình Phương pháp dạy học môn sinh học ở trung học cơ sở (Tập 1) gồm có 2 phần, bao gồm phương pháp dạy học môn sinh học lớp 6 và phương pháp dạy học môn sinh học lớp 7. Phần phương pháp dạy học môn sinh học lớp 6 gồm có 4 chương như sau: Chương 1 vị trí, nhiệm vụ Sinh học 6 (thực vật); chương 2 cấu trúc, nội dung chương trình Sinh học 6;...

   127 p dnulib 22/03/2023 98 0

 • Giáo trình Phương pháp dạy học môn Sinh học ở trung học cơ sở (Tập 1): Phần 2

  Giáo trình Phương pháp dạy học môn Sinh học ở trung học cơ sở (Tập 1): Phần 2

  Giáo trình Phương pháp dạy học môn sinh học ở trung học cơ sở (Tập 1): Phần 2 cung cấp những kiến thức cơ bản về phương pháp dạy học môn sinh học lớp 7. Phần này gồm có 4 chương như sau: Chương 1 vị trí, nhiệm vụ Sinh học 7 (động vật) ở trường THCS; chương 2 cấu trúc, nội dung chương trình Sinh học 7; chương 3 sự hình thành và phát triển các...

   100 p dnulib 22/03/2023 63 0

 • Ebook Quy hoạch đa dạng sinh học quốc gia: Phần 1

  Ebook Quy hoạch đa dạng sinh học quốc gia: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Quy hoạch đa dạng sinh học quốc gia" trình bày những nội dung về: giới thiệu các nguyên tắc chỉ đạo; mối quan hệ giữa các công cụ qui hoạch đa dạng sinh học với nhau và giữa qui hoạch chiến lược đa dạng sinh học với những nỗ lực qui hoạch khác; các bài học rút ra từ những kinh nghiệm ban đầu;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   108 p dnulib 27/01/2023 50 0

 • Ebook Quy hoạch đa dạng sinh học quốc gia: Phần 2

  Ebook Quy hoạch đa dạng sinh học quốc gia: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Quy hoạch đa dạng sinh học quốc gia" tiếp tục trình bày những nội dung về: tóm lược quá trình lập kế hoạch đa dạng sinh học; thông tin cơ bản về các quyết định liên Chính phủ và các hoạt động tương ứng (cơ sở cho tài liệu nghiên cứu này); bản câu hỏi cho các báo cáo nghiên cứu điển hình;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   72 p dnulib 27/01/2023 53 0

 • Ebook Vật liệu polyme phân hủy sinh học: Phần 1

  Ebook Vật liệu polyme phân hủy sinh học: Phần 1

  Cuốn sách "Vật liệu polyme phân hủy sinh học phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Giới thiệu về polyme phân hủy sinh học; Polyme tự nhiên phân hủy sinh học; Polyeste phân hủy sinh học;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   45 p dnulib 27/01/2023 51 0

 • Ebook Vật liệu polyme phân hủy sinh học: Phần 2

  Ebook Vật liệu polyme phân hủy sinh học: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Vật liệu polyme phân hủy sinh học" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Các polyme phân hủy sinh học khác; Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phân hủy sinh học; Tác nhân gây phân hủy sinh học; Phương pháp và tiêu chuẩn nghiên cứu polyme phân hủy sinh học; Biến tính polyme để gia tăng sự phân hủy; Ứng...

   52 p dnulib 27/01/2023 53 0

 • Ebook Phương pháp cơ bản trong nghiên cứu công nghệ sinh học: Phần 2 - Nguyễn Thị Lang

  Ebook Phương pháp cơ bản trong nghiên cứu công nghệ sinh học: Phần 2 - Nguyễn Thị Lang

  Nội dung của ebook Phương pháp cơ bản trong nghiên cứu công nghệ sinh học này trình bày về cấu trúc hóa học của DNA, phương pháp ly trích DNA, phương pháp làm AGAROSE GEL, phương pháp trích ly DNA, đánh giá số lượng DNA, phương pháp chụp hình GEL;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách.

   108 p dnulib 21/01/2022 131 0

 • Ebook Phương pháp cơ bản trong nghiên cứu công nghệ sinh học: Phần 1 - Nguyễn Thị Lang

  Ebook Phương pháp cơ bản trong nghiên cứu công nghệ sinh học: Phần 1 - Nguyễn Thị Lang

  Quyển sách này giới thiệu một số phương pháp cơ bản của công nghệ sinh học trong phòng thí nghiệm, áp dụng trong các lĩnh vực sinh học, di truyền, chăn nuôi, chọn giống và y học, tiến hành thí nghiệm có cơ sở theo các bước tuần tự, để rút ngắn thời gian trong nghiên cứu và có kết quả mong muốn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

   111 p dnulib 21/01/2022 142 0

 • Đoán nhận gen bằng kỹ thuật phân cụm trong tin học

  Đoán nhận gen bằng kỹ thuật phân cụm trong tin học

  Bài toán thường gặp trong sinh học đó là phân chia tập các dữ liệu thí nghiệm thành các cụm sao cho các điểm dữ liệu trong cùng cụm có độ tương đồng cao, và nếu ở khác cụm thì chúng sẽ khác biệt nhau. Có nhiều cách phân cụm, và không có cách phân cụm nào được cho là tốt nhất mà nó tùy thuộc vào mục đích của việc phân cụm.

   11 p dnulib 26/10/2020 261 1

 • Thiết kế và tổ chức dạy học STEM chủ đề “máy bắt muỗi sáng tạo” cho học sinh lớp 11

  Thiết kế và tổ chức dạy học STEM chủ đề “máy bắt muỗi sáng tạo” cho học sinh lớp 11

  Bài viết trình bày quy trình thiết kế một chủ đề dạy học STEM, từ đó vận dụng để thiết kế và tổ chức dạy học STEM chủ đề “Máy bắt muỗi sáng tạo” cho học sinh lớp 11 ở trường trung học phổ thông.

   8 p dnulib 26/10/2020 260 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=dnulib
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERdnulib27200vi