• Ebook Từ điển sinh học Pháp-Việt: Phần 2

  Ebook Từ điển sinh học Pháp-Việt: Phần 2

  Cuốn "Từ điển sinh học Pháp-Việt" có khoảng 20000 thuật ngữ thường dùng về sinh học, thực vật học, động vật học, giải phẫu học động vật và thực vật, tế bào học, phôi sinh học, di truyền học, sinh lý học, sinh thái học... và một số tên sinh vật thường gặp. Tác giả đã lựa chọn những thuật ngữ tiếng Việt quen dùng và đặt những thuật...

   125 p dnulib 06/01/2017 368 1

 • Ebook Cơ sở sinh học vi sinh vật (Tập 2): Phần 2

  Ebook Cơ sở sinh học vi sinh vật (Tập 2): Phần 2

  Phần 2 cuốn sách trình bày nội dung di truyền và biến dị ở vi sinh vật, đại cương về quá trình nhiễm khuẩn và miễn dịch, đại cương về sinh thái học vi sinh vật. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   146 p dnulib 06/01/2017 339 2

 • Ebook Địa lý sinh vật: Phần 1

  Ebook Địa lý sinh vật: Phần 1

  Nội dung phần 1 đi nghiên cứu những vấn đề về đối tượng, nhiệm vụ, những khái niệm chung về Địa lý sinh vật, vị trí của nó trong hệ thống khoa học, sơ lược lịch sử hình thành và phát triển Địa lý sinh học thế giới và Việt Nam; nghiên cứu những vấn đề cơ bản của Địa lý sinh vật về quy luật phân bố, những chướng ngại và những...

   83 p dnulib 06/01/2017 352 3

 • Ebook Địa lý sinh vật: Phần 2

  Ebook Địa lý sinh vật: Phần 2

  Nội dung cuốn sách gồm 8 chương. Phần 2 cuốn sách có nội dung nghiên cứu những đặc điểm của các miền phân bố địa lý của thực vật, động vật trên lục địa và trong đại dương thế giới; nghiên cứu những đặc trưng cơ bản địa lý thực vật và địa lý động vật Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

   89 p dnulib 06/01/2017 336 3

 • Ebook Sinh lý học động vật và người (Tập 1): Phần 2

  Ebook Sinh lý học động vật và người (Tập 1): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Sinh lý học động vật và người (Tập 1)" cung cấp cho người học các kiến thức: Sinh lý hô hấp, sinh lý trao đổi chất và trao đổi năng lượng, sinh lý thân nhiệt, sinh lý bài tiết. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   143 p dnulib 06/01/2017 454 5

 • Ebook Tổng hợp một số hợp chất có hoạt tính sinh học: Phần 1

  Ebook Tổng hợp một số hợp chất có hoạt tính sinh học: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Tổng hợp một số hợp chất có hoạt tính sinh học" trình bày các nội dung: Tổng hợp toàn phần Cephalosporin C và Caphalotin, các kháng sinh nhóm Cephalosporin, tổng hợp Emetine, tổng hợp Reserpine, tổng hợp Vincamine. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   136 p dnulib 06/01/2017 337 2

 • Ebook Công nghệ sinh học phân tử - Nguyên lý và ứng dụng của ADN tái tổ hợp: Phần 1

  Ebook Công nghệ sinh học phân tử - Nguyên lý và ứng dụng của ADN tái tổ hợp: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách Công nghệ sinh học phân tử - Nguyên lý và ứng dụng của ADN tái tổ hợp" trình bày những vấn đề nền tảng của công nghệ sinh học phân tử bao gồm: Các cuộc cách mạng công nghệ sinh học phân tử, các hệ thống sinh học dùng trong công nghệ sinh học phân tử, tổng hợp ADN, ARN và protein,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   373 p dnulib 06/01/2017 594 3

 • Ebook Sinh lý học động vật và người (Tập 1): Phần 1

  Ebook Sinh lý học động vật và người (Tập 1): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Sinh lý học động vật và người (Tập 1)" cung cấp cho người học các kiến thức: Nhập môn sinh lý học động vật và người, đại cương về tế bào động vật, sinh lý máu, sinh lý tuần hoàn, sinh lý tiêu hóa. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   162 p dnulib 06/01/2017 399 2

 • Ebook Công nghệ sinh học phân tử - Nguyên lý và ứng dụng của ADN tái tổ hợp: Phần 2

  Ebook Công nghệ sinh học phân tử - Nguyên lý và ứng dụng của ADN tái tổ hợp: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách trình bày các nội dung: Công nghệ sinh học phân tử của các hệ thống vi sinh vật, các hệ thống nhân chuẩn, quy định và cấp bằng sáng chế công nghệ sinh học phân tử. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   20 p dnulib 06/01/2017 369 4

 • Ebook Tổng hợp một số hợp chất có hoạt tính sinh học: Phần 2

  Ebook Tổng hợp một số hợp chất có hoạt tính sinh học: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Tổng hợp một số hợp chất có hoạt tính sinh học" trình bày các nội dung: Tổng hợp vincadifformin và một số ancaloit aspidosperma, nghiên cứu về ancaloit bisindol loại vinblastin, một số phương pháp bán tổng hợp các dẫn xuất của nó. Mời các bạn cùng tham khảo.

   93 p dnulib 06/01/2017 323 2

 • Ebook Hướng dẫn giải bài tập trắc nghiệm Sinh học theo chủ đề (Phần Di truyền và Sinh thái học): Phần 1

  Ebook Hướng dẫn giải bài tập trắc nghiệm Sinh học theo chủ đề (Phần Di truyền và Sinh thái học): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Hướng dẫn giải bài tập trắc nghiệm Sinh học theo chủ đề (Phần Di truyền và Sinh thái học) trình bày các chủ đề: Cơ sở vật chất và cơ chế di truyền cấp độ phân tử, cơ sở vật chất và cơ chế di truyền cấp độ tế bào, đột biến gen và đột biến nhiễm sắc thể. Mời các bạn cùng tham khảo.

   68 p dnulib 07/06/2016 338 4

 • Ebook Hướng dẫn giải bài tập trắc nghiệm Sinh học theo chủ đề (Phần Di truyền và Sinh thái học): Phần 2

  Ebook Hướng dẫn giải bài tập trắc nghiệm Sinh học theo chủ đề (Phần Di truyền và Sinh thái học): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Hướng dẫn giải bài tập trắc nghiệm Sinh học theo chủ đề (Phần Di truyền và Sinh thái học)", phần 2 giới thiệu tới người đọc các chủ đề: Quy luật di truyền, di truyền học quần thể, di truyền học người, sinh thái học. Mời các bạn cùng tham khảo.

   101 p dnulib 07/06/2016 360 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số