• Bài giảng Rừng và Môi trường - PGS,TS. Nguyễn Văn Thêm

  Bài giảng Rừng và Môi trường - PGS,TS. Nguyễn Văn Thêm

  Bài giảng Rừng và Môi trường giúp sinh viên nắm được định nghĩa về rừng và các thành phần của rừng, phát biểu và giải thích những quy luật sinh thái học, mô tả chu trình trao đổi năng lượng và vật chất trong hệ sinh thái, mô tả những đặc trưng của quần thể và quần xã sinh vật, giải thích mối quan hệ qua lại giữa rừng với môi trường,...

   73 p dnulib 10/04/2014 495 2

 • XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT THEO PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC HIẾU KHÍ

   XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT THEO PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC HIẾU KHÍ

  Hệ thống xử lý nước thải (HTXLNT) công suất 600 m3/ngày của Công ty TNHH Furukawa được thiết kế và xây dựng với phương pháp xử lý sinh học hiếu khí. Kết quả phân tích nước thải sau khi qua HTXLNT cho thấy khả năng xử lý hữu hiệu các chất ô nhiễm có trong nước thải sinh hoạt. Với hiệu quả xử lý các chỉ tiêu 95%, công nghệ xử lý sinh học hiếu...

   7 p dnulib 16/12/2013 287 2

 • Nhu cầu ôxy hóa sinh học

  Nhu cầu ôxy hóa sinh học

  Nhu cầu ôxy hóa sinh học hay nhu cầu ôxy sinh học,là một chỉ số và đồng thời là một thủ tục được sử dụng để xác định xem các sinh vật sử dụng hết ôxy trong nước nhanh hay chậm như thế nào.

   7 p dnulib 16/12/2013 312 1

 • Cơ sở điện sinh học

  Cơ sở điện sinh học

  Cơ sở điện sinh học là một môn học cơ bản trong lĩnh vực Kỹ thuật Y sinh nói chung và chuyên ngành điện tử Y sinh học nói riêng. Trong phần tài liệu này, tác giả sẽ cố gắng cung cấp tới cho người đọc cái nhìn tổng quan về nguyên lý tạo dòng điện trong cơ thể, các phương pháp phân tích tín hiệu điện sinh học cho các bài toán thuận và ngược...

   7 p dnulib 16/12/2013 306 1

 • Những mối đe doạ đối với đa dạng sinh học

  Những mối đe doạ đối với đa dạng sinh học

  Những hoạt động của con người đã làm cho rất nhiều loài bị tuyệt chủng. Kể từ năm 1600 đến nay khoảng 21% các loài động vật và 1,3% các loài chim trên thế giới đã bị tuyệt chủng. Tốc độ tuyệt chủng của các loài trở nên ngày càng cao. Những loài còn sống sót thì cũng có nguy cơ đứng bên bờ của sự tuyệt chủng. Hơn 99% những sự tuyệt...

   32 p dnulib 17/11/2013 452 2

 • The Botanical Magazine, Vol. 6 Or, Flower-Garden Displayed

  The Botanical Magazine, Vol. 6 Or, Flower-Garden Displayed

  This book is part of the TREDITION CLASSICS series. The creators of this series are united by passion for literature and driven by the intention of making all public domain books available in printed format again - worldwide. At tredition we believe that a great book never goes out of style. Several mostly non-profit literature projects provide content to tredition. To support their good work, tredition donates a portion of the proceeds from...

   246 p dnulib 26/11/2012 324 1

 • The Botanical Magazine, Vol. 5 Or, Flower-Garden Displayed

  The Botanical Magazine, Vol. 5 Or, Flower-Garden Displayed

  This book is part of the TREDITION CLASSICS series. The creators of this series are united by passion for literature and driven by the intention of making all public domain books available in printed format again - worldwide. At tredition we believe that a great book never goes out of style. Several mostly non-profit literature projects provide content to tredition. To support their good work, tredition donates a portion of the proceeds from...

   227 p dnulib 26/11/2012 398 1

 • The Botanical Magazine, Vol. 4 Or, Flower-Garden Displayed

  The Botanical Magazine, Vol. 4 Or, Flower-Garden Displayed

  This book is part of the TREDITION CLASSICS series. The creators of this series are united by passion for literature and driven by the intention of making all public domain books available in printed format again - worldwide. At tredition we believe that a great book never goes out of style. Several mostly non-profit literature projects provide content to tredition. To support their good work, tredition donates a portion of the proceeds from...

   232 p dnulib 26/11/2012 323 1

 • The Botanical Magazine, Vol. 3 Or, Flower-Garden Displayed

  The Botanical Magazine, Vol. 3 Or, Flower-Garden Displayed

  This book is part of the TREDITION CLASSICS series. The creators of this series are united by passion for literature and driven by the intention of making all public domain books available in printed format again - worldwide. At tredition we believe that a great book never goes out of style. Several mostly non-profit literature projects provide content to tredition. To support their good work, tredition donates a portion of the proceeds from...

   219 p dnulib 26/11/2012 389 1

 • The Botanical Magazine, Vol. 2 or Flower-Garden Displayed

  The Botanical Magazine, Vol. 2 or Flower-Garden Displayed

  This book is part of the TREDITION CLASSICS series. The creators of this series are united by passion for literature and driven by the intention of making all public domain books available in printed format again - worldwide. At tredition we believe that a great book never goes out of style. Several mostly non-profit literature projects provide content to tredition. To support their good work, tredition donates a portion of the proceeds from...

   225 p dnulib 26/11/2012 350 1

 • The Botanical Magazine, Vol. 1 Or, Flower-Garden Displayed

  The Botanical Magazine, Vol. 1 Or, Flower-Garden Displayed

  This book is part of the TREDITION CLASSICS series. The creators of this series are united by passion for literature and driven by the intention of making all public domain books available in printed format again - worldwide. At tredition we believe that a great book never goes out of style. Several mostly non-profit literature projects provide content to tredition. To support their good work, tredition donates a portion of the proceeds from...

   228 p dnulib 26/11/2012 299 1

 • Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm về phần sinh thái học

  Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm về phần sinh thái học

  Bước tới: menu, tìm kiếm Đây là một bài viết cơ bản. Nhấn vào đây để biết thêm thông tin. Ecologia.jpg Sinh thái học là môn khoa học nghiên cứu về sự phân bố và sinh sống của những sinh vật sống và các tác động qua lại giữa các sinh vật và môi trường sống của chúng. Môi trường sống của một sinh vật hàm chứa: Tổng hòa các nhân tố...

   49 p dnulib 20/11/2012 480 7

Hướng dẫn khai thác thư viện số