• Sợi vi ống

  Sợi vi ống

  ống mảnh hình trụ, không phân nhánh, có độ dài thay đổi, gặp riêng lẻ hoặc thành nhóm ở các tế bào nhân chuẩn. Thành của VÔ được tạo nên từ protein. Là bộ khung giúp tế bào giữ được hình dạng, tạo nên một phần cấu trúc của trung tử, thể gốc, lông rung, roi và tạo nên thoi vô sắc trong quá trình phân chia tế bào, giúp cho sự chuyển động...

   33 p dnulib 20/11/2012 403 2

 • Ti thể - mitochondria

  Ti thể - mitochondria

  Ti thể (tiếng Anh: mitochondrion (số nhiều: mitochondrion)) là bào quan phổ biến ở các tế bào nhân chuẩn có lớp màng kép và hệ gene riêng. Ty thể được coi là trung tâm năng lượng của tế bào vì là nơi chuyển hóa các chất hữu cơ thành năng lượng tế bào có thể sử dụng được là ATP. Nguồn gốc của ty thể được coi như là một dạng vi khuẩn (xem thêm...

   22 p dnulib 20/11/2012 363 2

 • Sinh trưởng tế bào

  Sinh trưởng tế bào

  There is a short window in the mammalian cell cycle during which cells can respond to extracellular cues by withdrawing temporarily from the cell cycle. When these cells re-enter the cell cycle, they require several extra hours in the G1 phase before they replicate their DNA compared with their cycling counterparts. More than 20 years after this initial observation, we still do not understand what is taking so long.

   42 p dnulib 20/11/2012 340 1

 • Nhân (nucleus)

  Nhân (nucleus)

  Nhân tế bào là bào quan tối quan trọng trong tế bào sinh vật nhân chuẩn. Nó chứa các nhiễm sắc thể của tế bào, là nơi diễn ra quá trình nhân đôi DNA và tổng hợp RNA. Mỗi tế bào có chứa một thể nhỏ hình cầu hoặc hình trứng gọi là nhân. Ở một số tế bào, nhân thường có vị trí khá cố định là trung tâm tế bào, ở một số tế bào khác nó...

   74 p dnulib 20/11/2012 437 2

 • Nguyên phân - mitosis

  Nguyên phân - mitosis

  Nguyên phân là quá trình phân chia của tế bào nhân thực trong đó nhiễm sắc thể nằm trong nhân tế bào được chia ra làm hai phần giống nhau và giống về số lượng và thành phần của nhiễm sắc thể trong tế bào mẹ. Xảy ra cùng với nguyên phân là sự phân chia tế bào chất, các bào quan và màng nhân thành ra hai tế bào với thành phần bằng nhau. Nguyên phân...

   36 p dnulib 20/11/2012 424 1

 • Màng sinh chất

  Màng sinh chất

  Màng sinh chất: Là màng bao bọc khối sinh chất của tế bào của mọi cơ thể Thành phần hóa học: chủ yếu là protein, lipit, gluxit và một số chất khác. * Protein: Có nhiều loại protein nhưng chỉ có hai loại protein tham gia tạo nên màng sinh chất là protein sợi vắt qua màng và protein hình cầu có chức năng bám màng và trám lỗ. * Lipit: Có hai loại lipit tham gia...

   120 p dnulib 20/11/2012 559 2

 • Lục lạp

  Lục lạp

  Lục lạp là một trong ba dạng lạp thể (vô sắc lạp, sắc lạp, lục lạp) chỉ có trong các tế bào có chức năng quang hợp ở thực vật. Lục lạp thường có hình bầu dục. Mỗi lục lạp được bao bọc bởi màng kép(hai màng), bên trong là khối cơ chất không màu - gọi là chất nền (stroma) chứa prôtein ưa nước và các hạt nhỏ (grana). Số lượng lục lạp...

   29 p dnulib 20/11/2012 425 1

 • LẠP THỂ (PLASTIDE)

  LẠP THỂ (PLASTIDE)

  Lạp thể là những bào quan đặc trưng cho tế bào thực vật, có liên quan đến quá trình sinh tổng hợp các hydratcacbon đặc trưng cho sự trao đổi chất của thực vật. Người ta thường phân biệt hai nhóm lạp thể lớn: - Nhóm thứ nhất: bạch lạp - là lạp thể không có màu, gồm: + Lạp bột (amiloplast) là nơi tổng hợp tinh bột. + Lạp dầu (oleoplast) là nơi...

   35 p dnulib 20/11/2012 392 1

 • Golgi and lysosome

  Golgi and lysosome

  Lysosomes are cellular organelles that contain acid hydrolase enzymes that break down waste materials and cellular debris. These are non-specific.[clarify] They can be described as the stomach of the cell. They are found in animal cells, while their existence in yeasts and plants are disputed. Some biologists say the same roles are performed by lytic vacuoles, while others suggest there is strong evidence that lysosomes are indeed in some...

   11 p dnulib 20/11/2012 382 2

 • Giảm phân - meiotic

  Giảm phân - meiotic

  Giảm phân là hình thức phân bào diễn ra ở tế bào sinh dục chín, gồm 2 lần phân bào liên tiếp nhưng nhiễm sắc thể chỉ nhân đôi có một lần ở kì trung gian trước lần phân bào I (giảm phân I). Lần phân bào II (giảm phân II) diễn ra sau một kì trung gian rất ngắn. Tiến trình này đảm bảo cho sự tạo ra các giao tử đực (tinh trùng) và giao tử cái...

   10 p dnulib 20/11/2012 308 1

 • plasma membrane

  plasma membrane

  The cell membrane or plasma membrane is a biological membrane that separates the interior of all cells from the outside environment. The cell membrane is selectively permeable to ions and organic molecules and controls the movement of substances in and out of cells. The basic function of the cell membrane is to protect the cell from its surroundings. It consists of the lipid bilayer with embedded proteins. Cell membranes are involved in a...

   35 p dnulib 20/11/2012 465 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số