• Bài giảng Miễn dịch học: Chương 6 - ThS. Nguyễn Thành Luân

  Bài giảng Miễn dịch học: Chương 6 - ThS. Nguyễn Thành Luân

  Bài giảng Miễn dịch học: Chương 6 Các kỹ thuật miễn dịch thường dùng nhằm nêu vai trò của miễn dịch trong sinh học là vô cùng quan trọng trong công nghệ sinh học y dược và các ứng dụng sinh học khác. Các bệnh ở người và động vật chủ yếu xuất phát từ sự tạp nhiễm hoặc rối loạn của hệ thống miễn dịch.

   21 p dnulib 08/02/2015 702 1

 • Sinh lý học người và động vật

  Sinh lý học người và động vật

  Trong những thập niên vừa qua, sự phát triển nhanh chóng của sinh học phân tử và công nghệ sinh học đã kéo theo những tiến bộ đáng kể của các ngành khoa học liên quan đến sinh học phân tử, công nghệ sinh học, trong đó phải kể đến các ngành nông lâm- sinh- y dược. Trong chương trình đào tạo đại học của các ngành liên quan đến sinh học, Học phần...

   254 p dnulib 20/11/2012 588 16

 • Ebook Công nghệ sinh học phân tử - Nguyên lý và ứng dụng của ADN tái tổ hợp: Phần 1

  Ebook Công nghệ sinh học phân tử - Nguyên lý và ứng dụng của ADN tái tổ hợp: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách Công nghệ sinh học phân tử - Nguyên lý và ứng dụng của ADN tái tổ hợp" trình bày những vấn đề nền tảng của công nghệ sinh học phân tử bao gồm: Các cuộc cách mạng công nghệ sinh học phân tử, các hệ thống sinh học dùng trong công nghệ sinh học phân tử, tổng hợp ADN, ARN và protein,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   373 p dnulib 06/01/2017 584 3

 • CHƯƠNG 3: ENZYME VÀ SỰ XÚC TÁC SINH HỌC

  CHƯƠNG 3: ENZYME VÀ SỰ XÚC TÁC SINH HỌC

  Để sống và phát triển, cơ thể sinh vật phải thường xuyên trao đổi chất và trao đổi năng lượng với môi trường bên ngoài. Các quá trình này tiến hành được là nhờ các phản ứng hóa sinh xẩy ra trong cơ thể theo quy luật có tổ chức và có liên quan chặt chẽ với nhau.

   29 p dnulib 17/01/2012 556 3

 • Báo cáo chuyên đề - Sinh vật ngoại lai xâm hại

  Báo cáo chuyên đề - Sinh vật ngoại lai xâm hại

  Hiện tượng sinh vật lạ xâm lấn do vô tình hay cố ý xâm nhập vào những khu vực vốn không phải là nơi cư trú gốc của chúng. Những sinh vật là này là mối đe dọa nghiêm trọng đối với các loài sinh vật bản địa, gây thiệt hai lớn đối với bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Trong nhiều nguyên nhân gây tổn...

   54 p dnulib 20/11/2012 551 1

 • Màng sinh chất

  Màng sinh chất

  Màng sinh chất: Là màng bao bọc khối sinh chất của tế bào của mọi cơ thể Thành phần hóa học: chủ yếu là protein, lipit, gluxit và một số chất khác. * Protein: Có nhiều loại protein nhưng chỉ có hai loại protein tham gia tạo nên màng sinh chất là protein sợi vắt qua màng và protein hình cầu có chức năng bám màng và trám lỗ. * Lipit: Có hai loại lipit tham gia...

   120 p dnulib 20/11/2012 550 2

 • Giáo trình Sinh lý thực vật (giáo trình Cao đẳng sư phạm): Phần 1

  Giáo trình Sinh lý thực vật (giáo trình Cao đẳng sư phạm): Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Sinh lý thực vật" dành cho các trường Cao đẳng sư phạm trình bày các nội dung: Sinh lý tế bào thực vật, sự trao đổi nước của thực vật, quang hợp của thực vật, hô hấp của thực vật, sự vận chuyển và phân bố các chất đồng hóa trong cây. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   209 p dnulib 27/01/2016 538 4

 • Giáo trình công nghệ vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp và xử lý ô nhiễm môi trường

  Giáo trình công nghệ vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp và xử lý ô nhiễm môi trường

  Giáo trình “Công nghệ vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp và xử lý ô nhiễm môi trường” được biên soạn với mục đích trang bị cho sinh viên khối Nông - Lâm nghiệp nói chung, đặc biệt là sinh viên các ngμnh Cây trồng, Nông hoá - Thổ nhưỡng, Bảo vệ thực vật, Làm vườn, Thuỷ nông cải tạo đất và Môi trường... những kiến thức cơ bản về...

   110 p dnulib 20/11/2012 537 9

 • Giáo trình sinh học phân tử

  Giáo trình sinh học phân tử

  Nucleic acid, vật chất mang thông tin di truyền của các hệ thống sống, là một polymer hình thành từ các monomer là nucleotide. Mỗi nucleotidee gồm 3 thành phần: nhóm phosphate, đường pentose (đường 5 carbon) và một base nitơ. Các base nitơ thuộc hai nhóm: các purine gồm adenine và guanine, các pyrimidine gồm thymine, cytosine và uracil. Các nucleotide được nối với nhau bằng...

   198 p dnulib 20/11/2012 530 4

 • Bài giảng Sinh thái học - TS. Trần Thị Thúy Nhàn

  Bài giảng Sinh thái học - TS. Trần Thị Thúy Nhàn

  Bài giảng Sinh thái học trình bày các nội dung về sinh thái học cá thể, quần thể sinh vật, quần xã sinh vật, hệ sinh thái. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Sinh học.

   47 p dnulib 07/02/2015 517 2

 • Bài giảng Đại cương về phân loại thực vật

  Bài giảng Đại cương về phân loại thực vật

  Bài giảng "Đại cương về phân loại thực vật" giới thiệu tới người đọc một số kỹ thuật thường dùng trong phân loại, phân loại học, hệ thống học, Taxon và bậc phân loại, các quan niệm về loài, đặc trung của loài, các hệ thống phân chia sinh giới, hệ thống 2 liên giới,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   133 p dnulib 26/10/2015 512 7

 • Giáo trình Công nghệ sinh học - Tập 3: Enzyme và ứng dụng (Phần 1) - GS.TSKH. Phạm Thị Trân Châu, PGS.TS. Phan Tuấn Nghĩa

  Giáo trình Công nghệ sinh học - Tập 3: Enzyme và ứng dụng (Phần 1) - GS.TSKH. Phạm Thị Trân Châu, PGS.TS. Phan Tuấn Nghĩa

  Giáo trình Công nghệ sinh học - Tập 3: Enzyme và ứng dụng (Phần 1) sẽ cung cấp cho bạn đọc các kiến thức về lược sử phát triển Enzyme học, các phương pháp nghiên cứu Enzyme, cấu trúc phân tử Enzyme, tính đặc hiệu của Enzyme, các chất xúc tác, bậc phản ứng, các yếu tố ảnh hưởng tới vận tốc phản ứng Enzyme, công nghệ ADN tái tổ hợp và công...

   110 p dnulib 28/03/2015 501 6

Hướng dẫn khai thác thư viện số