• Phương pháp dạy tiếng việt ở Tiểu học_1

  Phương pháp dạy tiếng việt ở Tiểu học_1

  “Trẻ em đi vào trong đời sống tinh thần của mọi người xung quanh nó, duy nhất thông qua phương tiện tiếng mẹ đẻ và ngược lại, thế giới bao quanh đứa trẻ được phản ánh trong nó chỉ thông qua chính công cụ này”

   35 p dnulib 17/01/2012 444 15

 • Phương pháp dạy tiếng việt ở Tiểu học_8

  Phương pháp dạy tiếng việt ở Tiểu học_8

  Học sinh sẽ được rèn kĩ năng nghe. Khi chuẩn bị giáo án, GV cần chuẩn bị nội dung cho lời giới thiệu sao cho dễ hiểu. Khi HS kể lại từng đoạn câu truyện theo tranh, lời giới thiệu về các hình ảnh trong tranh của thầy cô giáo cũng là gợi ý để các em kể một cách dễ dàng, tự nhiên,

   7 p dnulib 17/01/2012 268 5

 • Phương pháp dạy Tiếng Việt ở Tiểu học

  Phương pháp dạy Tiếng Việt ở Tiểu học

  iáo dục tiểu học nhằm giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ và các kĩ năng cơ bản, góp phần hình thành nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, bước đầu xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân, chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học trung học cơ...

   287 p dnulib 17/01/2012 428 28

Hướng dẫn khai thác thư viện số