• Vận dụng quan điểm kiến tạo xã hội vào việc đề xuất các biện pháp quản lí lớp ở tiểu học

  Vận dụng quan điểm kiến tạo xã hội vào việc đề xuất các biện pháp quản lí lớp ở tiểu học

  Bài viết này nhằm trình bày các biện pháp quản lí lớp học với sự vận dụng quan điểm kiến tạo xã hội. Để đề xuất các biện pháp quản lí lớp dành cho giáo viên tiểu học thực hiện phù hợp với đặc điểm học sinh tiểu học, các đặc trưng của quan điểm kiến tạo xã hội được sử dụng làm nền tảng cho tiếp cận vấn đề và lí thuyết...

   10 p dnulib 24/03/2022 31 0

 • Quy trình dạy môn Khoa học ở tiểu học theo tiếp cận giáo dục STEM

  Quy trình dạy môn Khoa học ở tiểu học theo tiếp cận giáo dục STEM

  Trong những năm gần đây, STEM đang dần khẳng định được vai trò và vị thể trong hệ thống giáo dục. Bài viết tập trung phân tích những đặc trưng của giáo dục STEM và vận dụng vào dạy học ở lứa tuổi tiểu học. Bằng cách nghiên cứu cơ sở lí luận và kinh nghiệm thực tiễn, tác giả đề xuất quy trình dạy học môn Khoa học theo tiếp cận giáo...

   8 p dnulib 24/03/2022 30 0

 • Các yếu tố ảnh hưởng đến giáo dục hành vi cho học sinh tăng động giảm chú ý học hòa nhập ở tiểu học

  Các yếu tố ảnh hưởng đến giáo dục hành vi cho học sinh tăng động giảm chú ý học hòa nhập ở tiểu học

  Bài viết trình bày sự ảnh hưởng của các yếu tố đến giáo dục hành vi cho học sinh tăng động giảm chú ý học hòa nhập ở tiểu học và đưa ra các đề xuất giúp giảm thiểu sự tác động tiêu cực của các yếu tố, từ đó nâng cao hiệu quả giáo dục hành vi cho học sinh tăng động giảm chú ý.

   5 p dnulib 24/03/2022 27 0

 • Kinh nghiệm quốc tế về dạy học kết hợp trực tuyến, trực tiếp ở tiểu học

  Kinh nghiệm quốc tế về dạy học kết hợp trực tuyến, trực tiếp ở tiểu học

  Bài viết đưa ra một số khái niệm về dạy học kết hợp được sử dụng rộng rãi trên thế giới, những kinh nghiệm thực tiễn của một số quốc gia đã áp dụng thành công phương pháp dạy học này với hi vọng mang lại một cái nhìn tổng quát về dạy học kết hợp, đồng thời là cơ sở cho việc triển khai một cách linh hoạt mô hình dạy học kết...

   5 p dnulib 26/02/2022 40 0

 • Kĩ năng tiên quyết chuẩn bị học tiểu học của trẻ đa tật: Nghiên cứu trường hợp

  Kĩ năng tiên quyết chuẩn bị học tiểu học của trẻ đa tật: Nghiên cứu trường hợp

  Bài báo tập trung phân tích thực trạng các kĩ năng tiên quyết chuẩn bị học tiểu học của một trường hợp nghiên cứu thông qua Bảng kiểm tra kĩ năng được xây dựng với 7 tiêu chí và 35 kĩ năng. Trẻ thể hiện sự phát triển khác nhau ở mỗi kĩ năng tương ứng với các mức độ đáp ứng việc đi học tiểu học gồm: đáp ứng hoàn toàn, đáp ứng một...

   6 p dnulib 26/02/2022 36 0

 • Dạy học Tự nhiên - Xã hội ở tiểu học theo định hướng giáo dục STEM

  Dạy học Tự nhiên - Xã hội ở tiểu học theo định hướng giáo dục STEM

  Giáo dục STEM góp phần hình thành cho học sinh những năng lực về STEM và các năng lực lực bổ trợ cần thiết cho học sinh trong cuộc sống. Bài viết nhằm giới thiệu về một số kết quả nghiên cứu của chúng tôi về dạy học Tự nhiên - Xã hội tại hai trường tiểu học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo định hướng STEM.

   5 p dnulib 26/02/2022 33 0

 • Ảnh hưởng của tiếng ồn trắng đến sự chú ý và trí nhớ làm việc của học sinh tiểu học có ADHD

  Ảnh hưởng của tiếng ồn trắng đến sự chú ý và trí nhớ làm việc của học sinh tiểu học có ADHD

  Bài báo được thực hiện với mục đích tổng hợp các công trình nghiên cứu, lý thuyết có liên quan được tìm thấy và những bằng chứng về tác động của tiếng ồn trắng đến trẻ em trong độ tuổi tiểu học mắc chứng ADHD. Trên cơ sở đó, đề xuất kiến nghị cho các nghiên cứu về chủ đề này trong tương lai.

   16 p dnulib 21/01/2022 46 0

 • Dạy học môn Tiếng Việt cho trẻ khiếm thính cấp Tiểu học

  Dạy học môn Tiếng Việt cho trẻ khiếm thính cấp Tiểu học

  Bài viết nghiên cứu nhằm giúp trẻ khiếm thính học đọc, học viết hiệu quả hơn, từng bước giúp các em phát triển tối đa khả năng đọc và viết, bù đắp phần nào sự thiếu hụt ở khả năng nghe và nói để tích luỹ, mở rộng kiến thức và hoà nhập với cộng đồng, nhà trường và các giáo viên (GV) trực tiếp dạy học cần có những điều chỉnh...

   5 p dnulib 21/01/2022 36 0

 • Thực trạng hành vi gây hấn của học sinh khuyết tật trí tuệ ở tiểu học

  Thực trạng hành vi gây hấn của học sinh khuyết tật trí tuệ ở tiểu học

  Bài viết phân tích thực trạng hành vi gây hấn của học sinh khuyết tật trí tuệ dựa trên những thống kê cụ thể về biểu hiện và tần suất, mức độ nghiêm trọng của hành vi gây hấn.

   6 p dnulib 21/01/2022 41 0

 • Giáo dục công dân toàn cầu trong môn Đạo đức cấp Tiểu học (Chương trình Giáo dục phổ thông 2018)

  Giáo dục công dân toàn cầu trong môn Đạo đức cấp Tiểu học (Chương trình Giáo dục phổ thông 2018)

  Bài viết trình bày về mục tiêu giáo dục công dân toàn cầu Việt Nam, xác định những địa chỉ có khả năng giáo dục công dân toàn cầu trong môn Đạo đức cấp Tiểu học, trên cơ sở đó đề xuất định hướng về phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và đánh giá kết quả giáo dục công dân toàn cầu.

   5 p dnulib 21/01/2022 35 0

 • Tác động của học liệu E-learning đến tự học, tự bồi dưỡng phát triển chuyên môn của giáo viên tiểu học

  Tác động của học liệu E-learning đến tự học, tự bồi dưỡng phát triển chuyên môn của giáo viên tiểu học

  Bài viết trình bày một số vấn đề cơ bản liên quan đến học liệu Elearning, cách khai thác và sử dụng học liệu trong tự học, tự bồi dưỡng phát triển chuyên môn của giáo viên tiểu học và một số kết quả nghiên cứu đánh giá về tác động của học liệu E-learning đến tự học, tự bồi dưỡng phát triển chuyên môn của giáo viên tiểu học.

   6 p dnulib 21/01/2022 40 0

 • Minh triết Hồ Chí Minh soi sáng đề tài nghiên cứu khoa học giáo dục

  Minh triết Hồ Chí Minh soi sáng đề tài nghiên cứu khoa học giáo dục

  Bài viết giới thiệu một số kết quả nghiên cứu vận dụng minh triết Hồ Chí Minh về giáo dục và kinh nghiệm giáo dục tiểu học ở Nhật Bản liên quan đến giáo dục cho mọi người; Gắn học với hành, gắn giáo dục nhà trường với giáo dục gia đình và xã hội, thực hiện giáo dục toàn diện và phát huy cao nhất tiềm năng sẵn có của từng học sinh.

   9 p dnulib 21/01/2022 41 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số