• Bài giảng Tập huấn Dạy và học tích cực ở tiểu học

  Bài giảng Tập huấn Dạy và học tích cực ở tiểu học

  Bài giảng Tập huấn Dạy và học tích cực ở tiểu học được biên soạn nhằm giúp cho các bạn biết được khái niệm dạy học tích cực; vai trò của giáo viên trong dạy học tích cực; dấu hiệu của dạy học tích cực và các yếu tố thúc đẩy dạy học tích cực; mức độ tham gia của học sinh trong dạy học tích cực và một số điều kiện để học...

   56 p dnulib 29/05/2020 238 2

 • Bài giảng Giáo dục quyền trẻ em trong trường tiểu học

  Bài giảng Giáo dục quyền trẻ em trong trường tiểu học

  Bài giảng Giáo dục quyền trẻ em trong trường tiểu học giúp các bạn nắm bắt được những kiến thức về quyền của học sinh, các hành vi giáo viên không được làm, các hành vi học sinh không được làm, Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em. Với các bạn chuyên ngành Giáo dục thì đây là tài liệu hữu ích và cần thiết.

   29 p dnulib 29/05/2020 222 1

 • Bài giảng Chuyên đề Luyện chữ viết

  Bài giảng Chuyên đề Luyện chữ viết

  Bài giảng Chuyên đề Luyện chữ viết được biên soạn nhằm giúp cho các thầy cô giáo biết được phương pháp để hướng dẫn các em học sinh luyện chữ viết. Bài giảng phục vụ cho các bạn chuyên ngành Sư phạm và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này. Mời các bạn tham khảo.

   17 p dnulib 29/05/2020 188 2

 • Bài giảng Giáo dục về biển đảo Việt Nam ở trường tiểu học

  Bài giảng Giáo dục về biển đảo Việt Nam ở trường tiểu học

  Bài giảng Giáo dục về biển đảo Việt Nam ở trường tiểu học tập trung trình bày những vấn đề chung của giáo dục về biển đảo; giảng dạy kĩ năng sống cho học sinh ở trường tiểu học. Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

   17 p dnulib 29/05/2020 179 1

 • Bài giảng Nội dung bồi dưỡng về nghiệp vụ xây dựng kế hoạch và quản lý các loại hồ sơ sổ sách cấp tiểu học

  Bài giảng Nội dung bồi dưỡng về nghiệp vụ xây dựng kế hoạch và quản lý các loại hồ sơ sổ sách cấp tiểu học

  Bài giảng Nội dung bồi dưỡng về nghiệp vụ xây dựng kế hoạch và quản lý các loại hồ sơ sổ sách cấp tiểu học giới thiệu tới các bạn về quy định sổ sách đối với các nhà trường và tổ chuyên môn; mẫu các loại kế hoạch đối với trường tiểu học và một số nội dung khác.

   26 p dnulib 29/05/2020 183 1

 • Bài giảng Giáo viên chủ nhiệm lớp trong các hoạt động ở trường tiểu học

  Bài giảng Giáo viên chủ nhiệm lớp trong các hoạt động ở trường tiểu học

  Bài giảng Giáo viên chủ nhiệm lớp trong các hoạt động ở trường tiểu học với mục tiêu giúp GVCN lớp, CBQL có hiểu biết và thực hiện được những công việc của người GVCN lớp trong các hoạt động giáo dục ở trường tiểu học.

   35 p dnulib 29/05/2020 195 1

 • Bài giảng Tập huấn tổ trưởng chuyên môn trường tiểu học

  Bài giảng Tập huấn tổ trưởng chuyên môn trường tiểu học

  Bài giảng Tập huấn tổ trưởng chuyên môn trường tiểu học với các nội dung chính hướng đến trình bày: Mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy học; công tác quản lí; xây dựng môi trường giáo dục thân thiện;... Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

   50 p dnulib 29/05/2020 160 1

 • Bài giảng Phương pháp dạy học tiếng Việt ở tiểu học (Học phần 2)

  Bài giảng Phương pháp dạy học tiếng Việt ở tiểu học (Học phần 2)

  Bài giảng Phương pháp dạy học tiếng Việt ở tiểu học nhằm tích cực hóa hoạt động nhận thức của người học, kích thích óc sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề, tự giám sát và đánh giá kết quả học tập của người học.

   52 p dnulib 29/05/2020 164 1

 • Bài giảng Phương pháp dạy học tự nhiên và xã hội ở tiểu học

  Bài giảng Phương pháp dạy học tự nhiên và xã hội ở tiểu học

  Bài giảng nhằm tích cực hóa hoạt động của người học, kích thích óc sáng tạo và khả năng giải quyết các vấn đề, tự giám sát và đánh giá kết quả học tập của người học; sử dụng nhiều PPDH, hình thức tổ chức dạy học khác nhau, giúp người học dễ học, dễ hiểu và gây hứng thú học tập.

   115 p dnulib 29/05/2020 236 2

 • Bài giảng tiếng Việt 1 - ĐH Phạm Văn Đồng

  Bài giảng tiếng Việt 1 - ĐH Phạm Văn Đồng

  Nội dung cơ bản của bài giảng gồm ba phần chính: Hướng dẫn sinh viên học tập, hệ thống câu hỏi, đánh giá, và bài tập thuộc phần kiến thức cơ bản của từng chương, từng phần, những thông tin cơ bản về kiến thức tiếng Việt giúp sinh viên dễ dàng nắm bắt và vận dụng trong quá trình thực hành.

   108 p dnulib 29/05/2020 223 1

 • Bài giảng tiếng Việt 3

  Bài giảng tiếng Việt 3

  Mục tiêu chung của học phần này: Học xong học phần này, sinh viên có được các phẩm chất và năng lực sau giúp sinh viên hiểu một số vấn đề về ngữ nghĩa và ngữ dụng trong Tiếng Việt: Ngữ cảnh và việc phân tích, câu và phát ngôn, hàm ngôn trong giao tiếp. Mục tiêu cuối cùng của Ngữ dụng học là người học sử dụng được ngôn ngữ một cách...

   67 p dnulib 29/05/2020 152 1

 • Bài giảng tiếng Việt 2 - ĐH Phạm Văn Đồng

  Bài giảng tiếng Việt 2 - ĐH Phạm Văn Đồng

  Tiếp theo bài giảng Tiếng Việt 1, bài giảng Tiếng Việt 2 được biên soạn để phục vụ cho việc dạy học học phần Tiếng Việt 2, trong tổng thể chung của chương trình Tiếng Việt-Văn học-Phương pháp dạy học tiếng Việt đào tạo giáo viên tiểu học trình độ Cao đẳng Sư phạm.

   89 p dnulib 29/05/2020 149 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số