• Tiêu đề MeSH tại Thư viện Đại học Y- Dược TP. HCM

  Tiêu đề MeSH tại Thư viện Đại học Y- Dược TP. HCM

  Bài viết trình bày tiêu đề MeSH (Medical Subject Headings) là hệ thống từ phân loại do Thư viện Y khoa Quốc gia Hoa Kỳ (National Library of Medicine - NLM) soạn thảo, dùng để phân loại và tìm kiếm sách báo, tài liệu y sinh học. Tiêu đề MeSH gồm có 24.357 từ, sắp xếp theo hình cây, chia ra 16 nhánh chính. Thư viện Trường Đại học Y – Dược TP. Hồ Chí Minh áp...

   5 p dnulib 31/10/2019 15 0

 • Để xây dựng cổng thông tin Việt Nam học

  Để xây dựng cổng thông tin Việt Nam học

  Bài viết trình bày về nhu cầu thông tin về Việt Nam học, xây dựng CSDL ban đầu; tài nguyên thông tin và loại hình dữ liệu cần quản lý là; định hướng xây dựng cơ sở dữ liệu; các hạng mục cần đầu tư; giao diện ứng dụng, phân hệ quản lý bài viết, tin tức; phân hệ Thư viện ảo và Thư viện điện tử; phân hệ giới thiệu liên kết; phân hệ...

   6 p dnulib 31/10/2019 14 0

 • Hiểu siêu dữ liệu và mục đích của nó

  Hiểu siêu dữ liệu và mục đích của nó

  Bài viết với các nội dung: định nghĩa siêu dữ liệu (Metadata); XML và RDF; siêu dữ liệu cho đối tượng giống tài liệu; Dublin core; Mods một khổ mẫu MARC nhẹ nhàng và đơn giản hơn; Mets một siêu dữ liệu cấu trúc; siêu dữ liệu và mục lục Thư viện. Để nắm chi tiết nội dung mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

   10 p dnulib 31/10/2019 18 0

 • Xây dựng Thư viện số ở trường Cao đẳng Sư phạm TP. Huế

  Xây dựng Thư viện số ở trường Cao đẳng Sư phạm TP. Huế

  Bài viết trình bày sự cần thiết phải đầu tư xây dựng Thư viện số ở các trường Đại học và Cao đẳng; hiện trạng công tác quản lý thư viện; sự cần thiết phải đầu tư và xây dựng thư viện số; mục tiêu đầu tư xây dựng và phát triển thư viện; kết quả, định hướng phát triển Thư viện trường Cao đẳng Sư phạm Huế.

   8 p dnulib 31/10/2019 21 0

 • DDC 22 và Web Dewey: Đôi Nét Giới Thiệu

  DDC 22 và Web Dewey: Đôi Nét Giới Thiệu

  Bài viết giới thiệu khung phân loại Thập phân Dewey và Bảng chỉ mục quan hệ xuất bản lần thứ 22 phát hành trong tháng 7 năm 2003. Lần xuất bản này, OCLC phát hành đồng thời cả hai phiên bản: ấn bản in truyền thống với 4 tập và ấn bản điện tử WebDewey trên mạng Internet. DDC 22 và WebDewey là một sự cập nhật tiếp nối các lần xuất bản trước, bao...

   9 p dnulib 31/10/2019 19 0

 • Tổ chức & hoạt động kho mở phục vụ đào tạo theo tín chỉ tại Thư viện trường Đại học Xây dựng Hà Nội

  Tổ chức & hoạt động kho mở phục vụ đào tạo theo tín chỉ tại Thư viện trường Đại học Xây dựng Hà Nội

  Bài viết nghiên cứu cơ sở lý luận về kho mở; nghiên cứu chức năng, nhiệm vụ của tổ chức, đội ngũ cán bộ, cơ sở vật chất, đặc điểm của người dùng tin, nhu cầu tin và vốn tài liệu của Thư viện Trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Khảo sát và phân tích thực trạng tổ chức và hoạt động của kho mở trong Thư viện Trường Đại học Xây...

   20 p dnulib 31/10/2019 15 0

 • Tiến đến thành lập Hội Thư viện Việt Nam

  Tiến đến thành lập Hội Thư viện Việt Nam

  Bài viết giới thiệu đến những hình thức liên kết thư viện ở khắp nơi trong nước hiện nay và tiến đến thành lập hội Thư viện Việt Nam; các điều lệ hoạt động, nhiệm vụ, quyền hạn, hội viên, tổ chức của hội, tài sản và tài chính của hội, khen thưởng kỷ luật, điều khoản thi hành. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết...

   10 p dnulib 31/10/2019 14 0

 • Bồi dưỡng năng lực đào tạo kiến thức thông tin cho cán bộ thư viện Đại học

  Bồi dưỡng năng lực đào tạo kiến thức thông tin cho cán bộ thư viện Đại học

  Bài viết trình bày vấn đề bồi dưỡng năng lực củng như đào tạo kiến thức thông tin cho các bộ thư viện trường Đại học, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển Thư viện. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

   5 p dnulib 31/10/2019 14 0

 • Đề xuất một số giải pháp củng cố, kiện toàn công tác văn phòng nói chung và nghiệp vụ văn thư – lưu trữ nói riêng tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG TP. HCM

  Đề xuất một số giải pháp củng cố, kiện toàn công tác văn phòng nói chung và nghiệp vụ văn thư – lưu trữ nói riêng tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG TP. HCM

  Bài viết với nội dung trên cơ sở nêu khái niệm công tác hành chính văn phòng, thực trạng quá trình phát triển với những thành tích đạt được, những tồn tại cần khắc phục, đề xuất và phân tích một số giải pháp nhằm củng cố và kiện toàn công tác hành chính văn phòng, nghiệp vụ văn thư lưu trữ tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân...

   11 p dnulib 31/10/2019 20 0

 • Evaluation use and influence – a review of related literature

  Evaluation use and influence – a review of related literature

  This paper reviews research on the use of evaluation and evaluation influence. The literature review located 36 publications that met minimum standards. It examines different definitions of evaluation use and influence provided by different evaluation researchers and theorists and offers a taxonomy of use and influence.

   9 p dnulib 31/10/2019 3 0

 • Ebook Nguyên lý và nội dung cơ bản của thư viện điện tử: Phần 1

  Ebook Nguyên lý và nội dung cơ bản của thư viện điện tử: Phần 1

  Ebook Nguyên lý và nội dung cơ bản của thư viện điện tử: Phần 1 trình bày tổng quan về thư viện điện tử, vai trò, đặc tính, lợi ích của thư viện điện tử, các chức năng và dịch vụ của thư viện điện tử, các thành phần cấu tạo nên thư viện điện tử, sưu tầm và khai thác thông tin số,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   112 p dnulib 04/04/2019 100 2

 • Ebook Nguyên lý và nội dung cơ bản của thư viện điện tử: Phần 2

  Ebook Nguyên lý và nội dung cơ bản của thư viện điện tử: Phần 2

  Ebook Nguyên lý và nội dung cơ bản của thư viện điện tử: Phần 2 trình bày các nội dung về bộ sưu tập và biên mục tài liệu số, các vấn đề về bản quyền và sở hữu trí tuệ, xây dựng kế hoạch và chính sách phát triển thư viện điện tử,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   39 p dnulib 04/04/2019 92 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số