• Phát triển tài nguyên số khoa học và công nghệ từ các hoạt động nghiên cứu và phát triển sử dụng kinh phí nhà nước ở Việt Nam

  Phát triển tài nguyên số khoa học và công nghệ từ các hoạt động nghiên cứu và phát triển sử dụng kinh phí nhà nước ở Việt Nam

  Trình bày một số nét về phát triển tài nguyên số tạo lập từ kết quả hoạt động nghiên cứu và phát triển, tập trung vào nguồn tin số là báo cáo kết quả nghiên cứu có sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước và bài báo nghiên cứu trên các tạp chí khoa học và công nghệ.

   13 p dnulib 28/06/2018 91 0

 • Đào tạo nhân lực thư viện thời kỳ Pháp thuộc

  Đào tạo nhân lực thư viện thời kỳ Pháp thuộc

  Nhằm cung cấp một số thông tin về lịch sử phát triển hoạt động của thư viện thời Pháp thuộc, trong đó có đào tạo nguồn nhân lực, bài viết này giới thiệu với bạn đọc về công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân lực thư viện từ khi thành lập Nha Lưu trữ và Thư viện Đông Dương (1917)

   5 p dnulib 28/06/2018 82 0

 • Tài nguyên giáo dục mở - yếu tố tích cực cho đổi mới giáo dục đại học và mục tiêu phát triển bền vững quốc gia1

  Tài nguyên giáo dục mở - yếu tố tích cực cho đổi mới giáo dục đại học và mục tiêu phát triển bền vững quốc gia1

  Sự thiếu hụt học liệu có chất lượng phục vụ cho việc học tập, giảng dạy, nghiên cứu đang là vấn đề lớn trong các trường đại học Việt Nam, điều này ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo và nghiên cứu của các trường đại học. Tài nguyên giáo dục mở (TNGDM) được coi là một giải pháp khả thi cho vấn đề này. TNGDM sẽ giúp các trường...

   12 p dnulib 28/06/2018 87 0

 • Thư viện Vatican và dự án bảo tồn bộ sưu tập cổ quý hiếm

  Thư viện Vatican và dự án bảo tồn bộ sưu tập cổ quý hiếm

  Mục tiêu của số hóa các tài liệu quý hiếm ở Thư viện Vatican là hỗ trợ truy cập mở tới các di sản của nhân loại. Số lượng các tài liệu quý hiếm được dự kiến số hóa là 80.000 thủ bản (codex) từ thời kỳ Trung Cổ đến giai đoạn chủ nghĩa nhân văn trong thời kỳ Phục Hưng.

   5 p dnulib 28/06/2018 84 0

 • Cơ sở dữ liệu trắc lượng thư mục

  Cơ sở dữ liệu trắc lượng thư mục

  Trắc lượng thư mục có ý nghĩa đánh giá công trình nghiên cứu khoa học đối với người nghiên cứu, đồng thời, thể hiện năng lực của tổ chức nghiên cứu khoa học và tổ chức quản lý khoa học. Để triển khai hoạt động này, cần có cơ sở dữ liệu, cho phép cung cấp thông tin để thực hiện đo lường/đánh giá. Bài viết phân tích và đề xuất,...

   6 p dnulib 28/06/2018 75 0

 • QR code và dịch vụ thư viện đại học

  QR code và dịch vụ thư viện đại học

  Mã QR được coi là công cụ hữu ích giúp thư viện, nhất là thư viện các trường đại học với số lượng bạn đọc sử dụng điện thoại thông minh (smartphone) cao, có thể nâng cao chất lượng phục vụ bạn đọc qua việc khắc phục không gian vật lý chật hẹp của thư viện bằng những không gian ảo, truy cập dữ liệu trên mọi phương diện với thiết...

   5 p dnulib 28/06/2018 88 0

 • Một số giải pháp nâng cao năng lực thông tin cho sinh viên trường Đại học Hà Tĩnh

  Một số giải pháp nâng cao năng lực thông tin cho sinh viên trường Đại học Hà Tĩnh

  Năng lực thông tin ngày càng trở nên quan trọng đối với sinh viên đại học. Bài viết khảo sát thực trạng trình độ năng lực thông tin và đưa ra một số giải pháp nâng cao năng lực thông tin cho sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh.

   10 p dnulib 28/06/2018 93 0

 • Đặc điểm cấu trúc dữ liệu của cơ sở dữ liệu Quốc gia về khoa học và công nghệ và yêu cầu đối với phần mềm quản trị

  Đặc điểm cấu trúc dữ liệu của cơ sở dữ liệu Quốc gia về khoa học và công nghệ và yêu cầu đối với phần mềm quản trị

  Giới thiệu một số đặc điểm cấu trúc dữ liệu của cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ. Đề xuất yêu cầu đối với phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ trên cơ sở các đặc điểm cấu trúc dữ liệu nói trên.

   5 p dnulib 28/06/2018 95 0

 • Đảm bảo toàn vẹn dữ liệu trong hoạt động thư viện điện tử

  Đảm bảo toàn vẹn dữ liệu trong hoạt động thư viện điện tử

  Trình bày khái quát về an toàn bảo mật thông tin, an toàn bảo mật thông tin trong hoạt động thư viện điện tử. Giới thiệu hàm băm (hash), các ứng dụng của hàm băm trong việc đảm bảo toàn vẹn dữ liệu và việc ứng dụng thuật toán này trong hoạt động thư viện điện tử.

   7 p dnulib 28/06/2018 82 0

 • Thư viện số xã hội

  Thư viện số xã hội

  Bài viết trình bày về Thư viện số hiện đại, Xã hội thông tin, Thư viện số xã hội, Mạng xã hội của các thư viện số xã hội. Đồng thời mô tả giải pháp của một số nhiệm vụ sử dụng bộ lý thuyết tập mờ và phương pháp đo lường thư mục cho kiểm soát quản lý thư viện bằng cách phân tích các mối quan hệ giữa người sử dụng và các...

   6 p dnulib 28/06/2018 82 0

 • Lưu chiểu và hoạt động thư viện

  Lưu chiểu và hoạt động thư viện

  Làm rõ khái niệm về lưu chiểu xuất bản phẩm. Khái quát quá trình phát triển của công tác lưu chiểu ở Việt Nam. Phân tích vai trò của lưu chiểu trong hoạt động thư viện nói riêng và trong xã hội nói chung.

   5 p dnulib 28/06/2018 82 0

 • Đổi mới mô hình cơ cấu tổ chức các thư viện và trung tâm thông tin tại Việt Nam

  Đổi mới mô hình cơ cấu tổ chức các thư viện và trung tâm thông tin tại Việt Nam

  Bài viết này hệ thống hóa và phân tích các luận điểm về mô hình cơ cấu tổ chức trong các thư viện và trung tâm thông tin (TV&TTTT); Khảo sát và phân tích thực trạng mô hình cơ cấu tổ chức trong các TV&TTTT tại Việt Nam; Đề xuất mô hình cơ cấu tổ chức áp dụng cho các TV&TTTT tại Việt Nam.

   9 p dnulib 28/06/2018 104 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số