• Bồi dưỡng năng lực đào tạo kiến thức thông tin cho cán bộ thư viện Đại học

  Bồi dưỡng năng lực đào tạo kiến thức thông tin cho cán bộ thư viện Đại học

  Bài viết trình bày vấn đề bồi dưỡng năng lực củng như đào tạo kiến thức thông tin cho các bộ thư viện trường Đại học, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển Thư viện. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

   5 p dnulib 31/10/2019 50 0

 • Đề xuất một số giải pháp củng cố, kiện toàn công tác văn phòng nói chung và nghiệp vụ văn thư – lưu trữ nói riêng tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG TP. HCM

  Đề xuất một số giải pháp củng cố, kiện toàn công tác văn phòng nói chung và nghiệp vụ văn thư – lưu trữ nói riêng tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG TP. HCM

  Bài viết với nội dung trên cơ sở nêu khái niệm công tác hành chính văn phòng, thực trạng quá trình phát triển với những thành tích đạt được, những tồn tại cần khắc phục, đề xuất và phân tích một số giải pháp nhằm củng cố và kiện toàn công tác hành chính văn phòng, nghiệp vụ văn thư lưu trữ tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân...

   11 p dnulib 31/10/2019 58 0

 • Evaluation use and influence – a review of related literature

  Evaluation use and influence – a review of related literature

  This paper reviews research on the use of evaluation and evaluation influence. The literature review located 36 publications that met minimum standards. It examines different definitions of evaluation use and influence provided by different evaluation researchers and theorists and offers a taxonomy of use and influence.

   9 p dnulib 31/10/2019 11 0

 • Ebook Nguyên lý và nội dung cơ bản của thư viện điện tử: Phần 1

  Ebook Nguyên lý và nội dung cơ bản của thư viện điện tử: Phần 1

  Ebook Nguyên lý và nội dung cơ bản của thư viện điện tử: Phần 1 trình bày tổng quan về thư viện điện tử, vai trò, đặc tính, lợi ích của thư viện điện tử, các chức năng và dịch vụ của thư viện điện tử, các thành phần cấu tạo nên thư viện điện tử, sưu tầm và khai thác thông tin số,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   112 p dnulib 04/04/2019 132 2

 • Ebook Nguyên lý và nội dung cơ bản của thư viện điện tử: Phần 2

  Ebook Nguyên lý và nội dung cơ bản của thư viện điện tử: Phần 2

  Ebook Nguyên lý và nội dung cơ bản của thư viện điện tử: Phần 2 trình bày các nội dung về bộ sưu tập và biên mục tài liệu số, các vấn đề về bản quyền và sở hữu trí tuệ, xây dựng kế hoạch và chính sách phát triển thư viện điện tử,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   39 p dnulib 04/04/2019 131 1

 • Thư viện với mục tiêu phát triển bền vững

  Thư viện với mục tiêu phát triển bền vững

  Dịch vụ, sản phẩm thông tin thư viện gắn với mục tiêu phát triển bền vững của mỗi quốc gia, lấy thư viện là cầu nối để quảng bá, tuyên truyền, cung cấp thông tin về mục tiêu phát triển bền vững, mục tiêu thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc. Mời các bạn cùng tìm hiểu vai trò của thư viện qua bài viết.

   6 p dnulib 28/06/2018 152 1

 • Thư viện trường Đại học Kinh tế Quốc dân với giải pháp mã nguồn mở Koha và Dspace

  Thư viện trường Đại học Kinh tế Quốc dân với giải pháp mã nguồn mở Koha và Dspace

  Bài viết "Thư viện trường Đại học Kinh tế Quốc dân với giải pháp mã nguồn mở Koha và Dspace" giới thiệu Vài nét về Thư viện trường Đại học Kinh tế Quốc dân; phần mềm Thư viện nói chung và Koha, Dspace nói riêng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   6 p dnulib 28/06/2018 167 1

 • Một số công cụ hỗ trợ tự động hóa phân loại và biên mục tài liệu

  Một số công cụ hỗ trợ tự động hóa phân loại và biên mục tài liệu

  Bài viết giới thiệu một số công cụ điện tử hỗ trợ công tác xử lý thông tin tại các thư viện và cơ quan thông tin nhằm giúp cán bộ thư viện rút ngắn thời gian xử lý đồng thời phát huy hiệu quả trong việc tự động hóa các khâu công tác thư viện. Mời các bạn cùng tham khảo.

   7 p dnulib 28/06/2018 157 1

 • Về việc xây dựng bộ sưu tập và kho tài liệu số Quốc gia

  Về việc xây dựng bộ sưu tập và kho tài liệu số Quốc gia

  Bài viết giới thiệu khái quát về bộ sưu tập số và kho tài liệu số Quốc gia; khẳng định sự cần thiết và đưa ra cơ sở thực tiễn cho việc xây dựng bộ sưu tập tài liệu số Quốc gia; đề xuất mô hình bộ sưu tập này của Việt Nam.

   7 p dnulib 28/06/2018 128 1

 • Học liệu mở và vai trò của học liệu mở trong đào tạo ngành học thông tin thư viện tại các trường đại học ở Việt Nam

  Học liệu mở và vai trò của học liệu mở trong đào tạo ngành học thông tin thư viện tại các trường đại học ở Việt Nam

  Đề tài điểm lại quá trình hình thành và phát triển của sáng kiến Học liệu mở (Open Courseware, thường viết tắt là OCW); phân tích thực trạng của OCW ở các trường đại học Việt Nam và vai trò của OCW trong đào tạo ngành thông tin-thư viện; đề xuất một số gợi ý chính sách cho việc xây dựng mô hình OCW trong đào tạo ngành này tại các trường...

   13 p dnulib 28/06/2018 167 1

 • Dịch vụ thông tin di động trong thư viện: Tổng quan các xu hướng cung cấp thông tin hiện nay

  Dịch vụ thông tin di động trong thư viện: Tổng quan các xu hướng cung cấp thông tin hiện nay

  Truy cập Internet từ thiết bị di động không chỉ thay đổi cách mọi người giao tiếp, mà cũng ảnh hưởng đến cách thức người sử dụng tìm kiếm và sử dụng thông tin để giải quyết các nhu cầu hàng ngày của mình. Mời các bạn cùng tìm hiểu những xu hướng ứng dụng của dịch vụ thông tin di động trong thư viện hiện nay qua bài viết sau đây.

   5 p dnulib 28/06/2018 138 1

 • Vận dụng nguyên tắc phân loại tài liệu trong khung phân loại thập phân Dewey

  Vận dụng nguyên tắc phân loại tài liệu trong khung phân loại thập phân Dewey

  Bài viết trình bày một số nguyên tắc và quy tắc của khung phân loại thập phân Dewey. Bằng phương pháp phân tích kết quả khảo sát trên mục lục truy cập công cộng trực tuyến của Thư viện trường Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, bài viết nhận diện một số hạn chế trong công tác phân loại tài liệu cũng như quá trình vận dụng...

   12 p dnulib 28/06/2018 152 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số