• Nâng cao chất lượng hoạt động thông tin của thư viện trường đại học địa phương

  Nâng cao chất lượng hoạt động thông tin của thư viện trường đại học địa phương

  Bài viết với nội dung: hiện nay nhiều trường đại học, cao đẳng trong cả nước đã chuyển từ phương thức đào tạo theo niên chế sang phương thức đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Đòi hỏi thư viện cần phải có hoạt động thông tin đủ mạnh (Vốn tài liệu, hệ thống giáo trình, tài liệu tham khảo, nguồn tài nguyên thông tin của các ngành đào tạo,...

   6 p dnulib 31/10/2019 57 0

 • Hướng đến thế hệ người sử dụng thông tin bước vào cổng thông tin của thư viện trường đại học

  Hướng đến thế hệ người sử dụng thông tin bước vào cổng thông tin của thư viện trường đại học

  Bài viết với nội dung hệ thống thư viện trường đại học Việt Nam đã nổ lực vận động và nhận được sự đầu tư lớn vào cơ sở vật chất, nguồn lực thông tin, hoạt động dịch vụ và nguồn nhân lực phục vụ trong ngành. Một bước tiến lớn để nâng cao tầm quan trọng của công tác thư viện trong môi trường học tập và nghiên cứu. Với sự...

   5 p dnulib 31/10/2019 48 0

 • Sử dụng Phần mềm nguồn mở Thư viện số Greenstone để xây dựng Kho tài nguyên học tập nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực

  Sử dụng Phần mềm nguồn mở Thư viện số Greenstone để xây dựng Kho tài nguyên học tập nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực

  Bài viết trình bày nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu lao động xã hội ngày càng phát triển luôn luôn là châm ngôn của một trường Đại học đồng thời là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó cho trường Đại học đó. Với vai trò của người quản lý thông tin, chúng tôi nhận thức được giá trị mới...

   7 p dnulib 31/10/2019 52 0

 • Xây dựng thư viện số - Digital Library

  Xây dựng thư viện số - Digital Library

  Bài viết với nội dung: mục đích tập hợp các nguồn tài nguyên được số hoá từ những CSDL trong thư viện và các khoa vào một kho tài nguyên học tập tập trung. Thư viện số cung cấp kho chứa cho sự bảo tồn và duy trì các công trình khoa học, bài giảng trực tuyến và các sưu tập điện tử; cung cấp công cụ phân loại theo giản đồ cho việc truy cập và...

   9 p dnulib 31/10/2019 50 0

 • Cần phải đào tạo thật kỹ các cán bộ Thư viện phụ trách công tác thiết lập tiêu đề đề mục trong các Thư viện

  Cần phải đào tạo thật kỹ các cán bộ Thư viện phụ trách công tác thiết lập tiêu đề đề mục trong các Thư viện

  Bài viết với nội dung: thực trạng về việc giảng dạy và thực hành định chủ đề trong các trường dạy môn Thư viện học và các Thư viện hiện nay; cần phải đào tạo chính quy và bài bản các cán bộ phụ trách thiết lập tiêu đề đề mục. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

   12 p dnulib 31/10/2019 24 0

 • Bước ngoặt trong sự nghiệp đào tạo ngành Thư viện - Thông tin Việt Nam

  Bước ngoặt trong sự nghiệp đào tạo ngành Thư viện - Thông tin Việt Nam

  Bài viết giới thiệu về ngành Thư viện - Thông tin và những bước ngoặt trong sự nghiệp đào tạo củng như những đòi hỏi và yêu cầu trong quá trình đào tạo. Mơi các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chắc chi tiết nội dung bài viết.

   8 p dnulib 31/10/2019 20 0

 • Cần thiết phải có một bộ tiêu đề đề mục Tiếng Việt trong ngành Thông tin Thư viện Việt Nam

  Cần thiết phải có một bộ tiêu đề đề mục Tiếng Việt trong ngành Thông tin Thư viện Việt Nam

  Bài viết với nội dung: để kiểm soát thư tịch và cung cấp thông tin về các tài liệu mà một Thư viện hay liên hợp Tthư viện có cho người sử dụng, người ta phải biên mục các tài liệu đó. Biên mục tài liệu là một công đoạn trong ngành Thông tin - Thư viện nhằm ghi trên một phiếu mục lục thủ công hay trên một biểu ghi thư tịch trực tuyến các...

   9 p dnulib 31/10/2019 20 0

 • Hệ thống mục lục trực tuyến với việc sử dụng tiêu đề đề mục

  Hệ thống mục lục trực tuyến với việc sử dụng tiêu đề đề mục

  Bài viết với nội dung: mục lục trực tuyến (MLTT) – Online Catalog là hệ thống mục lục được tra cứu trên mạng máy tính. Hay nói một cách khác MLTT là kết quả của việc tự động hóa hệ thống mục lục phiếu. Người sử dụng có thể tìm kiếm tài liệu theo nhiều cách khác nhau. Tuy nhiên để truy cập theo chủ đề thì đây là phương pháp cơ bản và...

   11 p dnulib 31/10/2019 21 0

 • Phát triển tài nguyên số để trở thành một Thư viện đặc thù (Phục vụ đào tạo sau Đại học)

  Phát triển tài nguyên số để trở thành một Thư viện đặc thù (Phục vụ đào tạo sau Đại học)

  Bài viết giới thiệu Trung tâm Thông tin tư liệu Thư viện thuộc Học viện Khoa học Xã hội với nhiệm vụ đào tạo sau Đại học; phát triển tài nguyên thư viện số, góp phần đào tạo các chuyên gia tương lai về khoa học xã hội. Để nắm chi tiết nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

   6 p dnulib 31/10/2019 20 0

 • Thư viện trường học, S.O.S

  Thư viện trường học, S.O.S

  Thư viện trường học, SOS - Lê Ngọc Oánh Bai viết với nội dung; hệ thống Thư viện trường học ở nước ta hiện nay đang đứng bên lề của sự phát triển chung của ngành Thư viện Việt Nam đang dần dần chuẩn hóa và hội nhập với thư viện thế giới. Thư viện trường học hiện nay hầu như chỉ là kho để tiêu thụ sách và kiểm tra việc tiêu thụ đó...

   10 p dnulib 31/10/2019 20 0

 • Vai trò của Thư viện trường học trong đổi mới Giáo dục

  Vai trò của Thư viện trường học trong đổi mới Giáo dục

  Bài viết gồm các nội dung: sự tiến triển về vai trò của Thư viện trường học trên thế giới; vai trò, mục đích, chức năng, nhiệm vụ của Thư viện trường học; vấn đề đặt ra để giải quyết khó khăn, trở ngại cho người cán bộ Thư viện. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nghiên cứu chi tiết nội dung.

   8 p dnulib 31/10/2019 19 0

 • Hình thành thư viện số trường ĐH Khoa học Tự nhiên – khởi đầu của sự liên thông Thư viện

  Hình thành thư viện số trường ĐH Khoa học Tự nhiên – khởi đầu của sự liên thông Thư viện

  Nội dung bài viết: Thư viện trường Ðại học Khoa học Tự nhiên tiến hành cải tạo, nâng cấp nhằm xây dựng hệ thống tin học hóa quản lý Thông tin - Thư viện nối kết với Thư viện ĐHQG như là như là một mô hình liên thông trong Mạng thông tin – Thư viện ĐHQG, đồng thời là bước chuẩn bị liên thông trong khuôn khổ phục vụ phát triển kinh tế, khoa...

   7 p dnulib 31/10/2019 23 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số