• Đề tài " Tìm hiểu hệ thống thông tin quản lý thư viện của Thư viện của Thư viện quốc gia Việt Nam "

  Đề tài " Tìm hiểu hệ thống thông tin quản lý thư viện của Thư viện của Thư viện quốc gia Việt Nam "

  Hệ thống thông tin (HTTT): là tổng hợp con người, phần cứng, phần mềm, dữ liệu và mạng truyền thông làm nhiệm vụ thu thập, xử lý, truyền tải thông tin và chuyển hóa thông tin thành các sản phẩm thông tin. - Hệ thống thông tin quản lý thư viện: là hệ thống chức năng thực hiện việc thu thập, xử lý, lưu trữ và cung cấp thông tin hỗ trợ việc ra...

   51 p dnulib 18/12/2013 228 2

 • Bài giảng môn Hệ thống thông tin quản lý

  Bài giảng môn Hệ thống thông tin quản lý

  Hệ thống thông tin quản lý là hệ thống thu thập, xử lý, lưu trữ và phân phối thông tin để hổ trợ ra quyết định, phối hợp hoạt động, và điều khiển các tiến trình trong tổ chức. Đó là một hệ thống các kênh thông tin biến đổi dữ liệu (hoặc thông tin tổng quát) thành thông tin hữu ích, và mang thông tin hữu ích này đến từng đối tượng sử...

   33 p dnulib 16/12/2013 208 1

 • Truyền thông thông tin - TỔNG QUAN VỀ TRUYỀN THÔNG THÔNG TIN

  Truyền thông thông tin - TỔNG QUAN VỀ TRUYỀN THÔNG THÔNG TIN

  Thông tin (Information): Là một khái niệm trừu tượng tồn tại dưới nhiều dạng khác nhau (Tín hiệu điện, ánh sáng...) đem lại một nhận thức chủ quan cho đối tượng nhận tin. Dữ liệu (Data): Là tập hợp của thông tin được tổ chức và thể hiện theo một hình thức nào đó tùy thuộc vào thỏa thuận giữa các bên tham gia vào việc tạo và sử dụng...

   38 p dnulib 16/12/2013 145 1

 • Thu nhập chịu thuế

  Thu nhập chịu thuế

  Các khoản phụ cấp, trợ cấp được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công bao gồm: 1.1. Phụ cấp đối với người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi đối với người có công, bao gồm: phụ cấp, trợ cấp cho thương binh, bệnh binh, cho thân nhân liệt sỹ; phụ cấp, trợ cấp cho cán bộ hoạt động...

   43 p dnulib 19/06/2013 164 1

 • Quản trị doanh nghiệp nhà nước theo Luật DNNN: Được và Chưa được.

  Quản trị doanh nghiệp nhà nước theo Luật DNNN: Được và Chưa được.

  Mục đích quản trị công ty. Tạo đ/kiện, thúc đẩy nâng cao hiệu quả chung của cty bằng cách tạo và duy trì các đòn bẩy kh/khích những người trong n/bộ cty tối đa hoá hiệu quả KD, t/đa hoá lợi tức/ tài sản, và nâng cao năng suất lao động. Hạn chế những người trong nội bộ Cty l/dụng quyền lực đối với các ng/lực của cty dưới các hình thức...

   82 p dnulib 19/06/2013 122 1

 • MS.Project

  MS.Project

  Phạm vi của Microsoft Project được ứng dụng rộng rãi trong nhiều ngành nghề như: khoa học kỹ thuật, kinh tế, nông nghiệp… và các lĩnh vực xây dựng, giao thông vận tải. Phạm vi của Microsoft Project được ứng dụng rộng rãi trong nhiều ngành nghề như: khoa học kỹ thuật, kinh tế, nông nghiệp… và các lĩnh vực xây dựng, giao thông vận tải.

   9 p dnulib 19/06/2013 172 1

 • KIỂM TRA CÔNG VIỆC HCVP

  KIỂM TRA CÔNG VIỆC HCVP

  Kiểm tra công việc hành chính (administrative control) là việc kiểm tra công văn giấy tờ, nhà quản trị phải tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm tra hành chính ở cơ quan. Kiểm tra hành động hay tác vụ (operative control) là kiểm tra các nghiệp vụ chuyên môn như sắp xếp hồ sơ, lưu trữ, thông tin liên lạc và các hoạt động hành chính khác trong cơ quan...

   49 p dnulib 19/06/2013 181 1

 • TỔ CHỨC VĂN PHÒNG

  TỔ CHỨC VĂN PHÒNG

  Căn cứ vào trình độ tập trung hóa - Bố trí tập trung: Ưu điểm: Nâng cao được hệ số sử dụng công suất thiết bị, Sử dụng tối đa năng lực của nhân viên Giảm chi phí văn phòng. Nhược điểm: - Công việc quá tải, gây ùn tắc, xử lý không kịp thời

   10 p dnulib 19/06/2013 182 1

 • MỘT SỐ NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG

  MỘT SỐ NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG

  Văn bản quy phạm quy phạm pháp luật dưới luật (văn bản lập quy): gồm các văn bản được ban hành trên cơ sở Luật, để thực hiện luật - Chính phủ: Nghị quyết, nghị định; - Thủ tướng Chính phủ: Quyết định, Chỉ thị; - Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ: Quyết định, Chỉ thị, Thông tư; - HĐND: Nghị quyết - UBND: Quyết định, Chỉ thị

   210 p dnulib 19/06/2013 238 3

 • Quản trị hành chính văn phòng

  Quản trị hành chính văn phòng

  MỤC TIÊU Sau khi học xong chương này sinh viên sẽ có khả năng Mô tả được các chức năng và nhiệm vụ của nhân viên hành chính và thư ký văn phòng. Phân biệt được thế nào là công việc quản trị hành chính văn phòng và thế nào là công việc hành chính văn phòng. Hiểu được các vị trí, tiêu chuẩn, chức năng, nhiệm vụ của các cấp bậc hành chính...

   85 p dnulib 19/06/2013 162 1

 • In ấn trong MS Project

   In ấn trong MS Project

  Việc in ấn tuỳ theo yêu cầu thực tế của dự án Các báo cáo chuẩn của MS Project Tiến độ chung của dụ án Báo cáo lịch trình công tác Báo cáo về việc sử dụng tài nguyên & công tác

   20 p dnulib 19/06/2013 850 1

 • Chương 10 Các cửa sổ làm việc & quan sát khác

  Chương 10 Các cửa sổ làm việc & quan sát khác

  2. Thang thời gian Cửa sổ Calendar cũng có thể thay đổi cách quan sát lịch trình dự án thông quan thang thời gian Timescale. 2. Thang thời gian Cửa sổ Calendar cũng có thể thay đổi cách quan sát lịch trình dự án thông quan thang thời gian Timescale.

   34 p dnulib 19/06/2013 124 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số