• Hệ thống mục lục trực tuyến với việc sử dụng tiêu đề đề mục

  Hệ thống mục lục trực tuyến với việc sử dụng tiêu đề đề mục

  Bài viết với nội dung: mục lục trực tuyến (MLTT) – Online Catalog là hệ thống mục lục được tra cứu trên mạng máy tính. Hay nói một cách khác MLTT là kết quả của việc tự động hóa hệ thống mục lục phiếu. Người sử dụng có thể tìm kiếm tài liệu theo nhiều cách khác nhau. Tuy nhiên để truy cập theo chủ đề thì đây là phương pháp cơ bản và...

   11 p dnulib 31/10/2019 67 0

 • Phát triển tài nguyên số để trở thành một Thư viện đặc thù (Phục vụ đào tạo sau Đại học)

  Phát triển tài nguyên số để trở thành một Thư viện đặc thù (Phục vụ đào tạo sau Đại học)

  Bài viết giới thiệu Trung tâm Thông tin tư liệu Thư viện thuộc Học viện Khoa học Xã hội với nhiệm vụ đào tạo sau Đại học; phát triển tài nguyên thư viện số, góp phần đào tạo các chuyên gia tương lai về khoa học xã hội. Để nắm chi tiết nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

   6 p dnulib 31/10/2019 57 0

 • Thư viện trường học, S.O.S

  Thư viện trường học, S.O.S

  Thư viện trường học, SOS - Lê Ngọc Oánh Bai viết với nội dung; hệ thống Thư viện trường học ở nước ta hiện nay đang đứng bên lề của sự phát triển chung của ngành Thư viện Việt Nam đang dần dần chuẩn hóa và hội nhập với thư viện thế giới. Thư viện trường học hiện nay hầu như chỉ là kho để tiêu thụ sách và kiểm tra việc tiêu thụ đó...

   10 p dnulib 31/10/2019 66 0

 • Vai trò của Thư viện trường học trong đổi mới Giáo dục

  Vai trò của Thư viện trường học trong đổi mới Giáo dục

  Bài viết gồm các nội dung: sự tiến triển về vai trò của Thư viện trường học trên thế giới; vai trò, mục đích, chức năng, nhiệm vụ của Thư viện trường học; vấn đề đặt ra để giải quyết khó khăn, trở ngại cho người cán bộ Thư viện. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nghiên cứu chi tiết nội dung.

   8 p dnulib 31/10/2019 118 0

 • Hình thành thư viện số trường ĐH Khoa học Tự nhiên – khởi đầu của sự liên thông Thư viện

  Hình thành thư viện số trường ĐH Khoa học Tự nhiên – khởi đầu của sự liên thông Thư viện

  Nội dung bài viết: Thư viện trường Ðại học Khoa học Tự nhiên tiến hành cải tạo, nâng cấp nhằm xây dựng hệ thống tin học hóa quản lý Thông tin - Thư viện nối kết với Thư viện ĐHQG như là như là một mô hình liên thông trong Mạng thông tin – Thư viện ĐHQG, đồng thời là bước chuẩn bị liên thông trong khuôn khổ phục vụ phát triển kinh tế, khoa...

   7 p dnulib 31/10/2019 56 0

 • Áp dụng phương pháp điều tra thống kê trong việc xác định nhu cầu dùng tin của bạn đọc tại các Thư viện

  Áp dụng phương pháp điều tra thống kê trong việc xác định nhu cầu dùng tin của bạn đọc tại các Thư viện

  Bài viết này tập trung giải quyết vấn đề làm thế nào để xác định nhu cầu dùng tin của bạn đọc tại các Thư viện và Trung tâm tư liệu một cách chính xác, nhanh chóng và hiệu quả, làm cơ sở cho việc lập kế hoạch bổ sung, biên mục và các chiến lược phát triển, chia sẻ nguồn tài nguyên của các thư viện và Trung tâm thông tin tư liệu.

   5 p dnulib 31/10/2019 50 0

 • Bản chất công việc định chủ đề

  Bản chất công việc định chủ đề

  Bài viết trình bày khái niệm định chủ đề; nhiệm vụ, công dụng vai trò của việc định chủ đề; giới thiệu bộ từ khóa, danh sách từ khóa và các ví dụ cụ thể. Để nắm chắc nội dung mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

   7 p dnulib 31/10/2019 52 0

 • Thực trạng nhu cầu đọc của giáo viên Trung học phổ thông tỉnh Ninh Thuận

  Thực trạng nhu cầu đọc của giáo viên Trung học phổ thông tỉnh Ninh Thuận

  Tác giả xuất phát từ những đặc điểm, môi trường sống và làm việc của giáo viên bốn trường trung học phổ thông ở tỉnh Ninh Thuận để tiến hành điều tra bằng bảng hỏi và tiến hành phân tích kết quả điều tra nhằm sáng tỏ nhu cầu đọc của họ. Bài viết đưa ra những giải pháp hợp lý nhằm bảo đảm và phát triển nhu cầu đọc của giáo...

   8 p dnulib 31/10/2019 63 0

 • OCLC mạng công cụ thư tịch toàn cầu: khởi đầu từ ý niệm chia sẻ

  OCLC mạng công cụ thư tịch toàn cầu: khởi đầu từ ý niệm chia sẻ

  Bài viết giưới thiệu về tự động hóa trong công tác biên mục ở Thư viện, OCLC mạng công cụ thư tịch toàn cầu khởi đầu từ ý niệm chia sẻ; các sản phẩm đa dạng và dịch vụ tối ưu; những lợi ích mang giá trị gia tăng. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung.

   8 p dnulib 31/10/2019 59 0

 • Hệ thống phần mềm quản lý thư viện của Thư viện Đại học Khoa học Tự nhiên TP. HCM

  Hệ thống phần mềm quản lý thư viện của Thư viện Đại học Khoa học Tự nhiên TP. HCM

  Bài viết giới thiệu hệ thống phần mềm quản lý thư viện iPortLib và các phân hệ của nó: phân hệ bổ sung; phân hệ biên mục; phân hệ quản lý độc giả; phân hệ lưu hành; phân hệ tra cứu opac; phân hệ quẩn lý ấn phẩm liên tục; phân hệ truy hồi thông tin; phân hệ quản lý hành chính. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để tìm hiểu kỹ hơn về...

   9 p dnulib 31/10/2019 66 0

 • Công nghệ mới trong ngành Thông tin - Thư viện

  Công nghệ mới trong ngành Thông tin - Thư viện

  Bài viết trình bày công nghệ mới ngành Thông tin - Thư viện; tư duy công nghệ mới; gói thông tin; thông tin số; dông nghệ đóng gói thông tin; công nghệ chuyển gói thông tin; siêu dữ liệu; tạo lập và gặt hái siêu dữ liệu; phần mềm nguồn mở.

   5 p dnulib 31/10/2019 53 0

 • Từ quản lý tư liệu đến quản lý tri thức

  Từ quản lý tư liệu đến quản lý tri thức

  Bài viết với nội dung từ quản lý tư liệu đến quản lý tri thức, thư viện đã thay đổi và phát triển nhiều phương thức hoạt động để phục vụ một mục đích không đổi là kết nối con người với thông. Hiện trạng Thư viện thế giới, yêu cầu phát triển Thư viện Việt Nam, xây dựng Thư viện số, hiện đại hóa Thư viện truyền thống, biên mục...

   9 p dnulib 31/10/2019 57 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số