• CHƯƠNG 3 QUẢN TRỊ CHI PHÍ THỰC HIỆN DỰ ÁN

  CHƯƠNG 3 QUẢN TRỊ CHI PHÍ THỰC HIỆN DỰ ÁN

  Thời gian thực hiện dự án có quan hệ chặt chẽ với chi phí thực hiện dự án. Quản trị gia mong muốn thực hiện các nhiệm vụ trong dự án với chi phí thấp nhất.

   20 p dnulib 19/06/2013 178 1

 • QUẢN TRỊ ĐIỀU HOÀ NGUỒN LỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN

  QUẢN TRỊ ĐIỀU HOÀ NGUỒN LỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN

  Điều hoà nguồn lực là đề ra các quyết định huy động nguồn lực hợp lý, trên cơ sở phân tích thời gian dự trữ hay nhàn rỗi của từng hoạt động. Điều hoà nguồn lực là đề ra các quyết định huy động nguồn lực hợp lý, trên cơ sở phân tích thời gian dự trữ hay nhàn rỗi của từng hoạt động.

   21 p dnulib 19/06/2013 137 1

 • Quản trị huy động nguồn lực thực hiện dự án

   Quản trị huy động nguồn lực thực hiện dự án

  Để bảo đảm mục tiêu quản trị dự án, quản trị gia phải giải quyết hợp lý mối liên hệ giữa việc hoàn thành các nhiệm vụ cụ thể trong thời hạn mong muốn và chi phí thích đáng. Yêu cầu phải điều hoà nguồn lực thực hiện dự án.

   17 p dnulib 19/06/2013 152 1

 • MỘT SỐ ỨNG DỤNG KHÁC CỦA WORD

  MỘT SỐ ỨNG DỤNG KHÁC CỦA WORD

  Status bar: thanh trạng thái ScreenTips: hiển thị những mẫu giới thiệu (Tips) Animated text: hiển thị những hiệu ứng trong Hộp thoại Font) Hozirontal scrollbar: hiển thị thanh cuộn ngang Vertical scrollbar: hiển thị thanh cuộn dọc Drawing: hiển thị hình vẽ lên tài liệu Text Boundary: hiển thị đường viền bao trang văn bản.

   33 p dnulib 19/06/2013 57 1

 • TRỘN TÀI LIỆU

  TRỘN TÀI LIỆU

  Tính năng Mail Merge của Word sẽ giúp làm đơn giản và rất nhanh chóng tạo ra được nhiều tại liệu cùng biểu mẫu ghi đầy đủ thông tin cần thiết.

   17 p dnulib 19/06/2013 155 1

 • BÀI 12. QUẢN LÝ RỦI RO

   BÀI 12. QUẢN LÝ RỦI RO

  Xảy ra trong tương lai: có thể là hậu quả của những việc làm bây giờ. Liệu có thể làm thay đổi tương lai Rủi ro liên quan tới sự thay đối, ví dụ như thay đổi về cách nghĩ, về quan điểm, về hoạt động, hoặc về vị trí… Thứ ba, rui ro liên quan tới sự lựa chọn, và sự không chắc chắn về thứ tự lựa chọn đó. Rủi ro gây ra tổn thất

   25 p dnulib 08/01/2013 177 2

 • Công tác văn thư trong các cơ quan, tổ chức Đảng, tổ chức chính trị xã hội

  Công tác văn thư trong các cơ quan, tổ chức Đảng, tổ chức chính trị xã hội

  Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về công tác văn thư trong các cơ quan Đảng, tổ chức CT-XH Trang bị, hướng dẫn cho người học nắm vững các thao tác để thực hiện các nghiệp vụ của công tác VT trong các cơ quan đảng, tổ chức CT-XH

   32 p dnulib 06/07/2012 215 1

 • Công tác văn thư trong các cơ quan, tổ chức Đảng, tổ chức chính trị-xã hội

  Công tác văn thư trong các cơ quan, tổ chức Đảng, tổ chức chính trị-xã hội

  Tài liệu tham khảo về công tác văn thư trong các cơ quan, tổ chức Đảng, tổ chức chính trị xã hội. Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về công tác văn thư trong các cơ quan Đảng, tổ chức CT-XH. Trang bị, hướng dẫn cho người học nắm vững các thao tác để thực hiện các nghiệp vụ của công tác VT trong các cơ quan đảng, tổ chức CT-XH.

   32 p dnulib 06/07/2012 169 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số