• Một mô hình tìm kiếm thông tin văn bản trong thư viện số - TS. Đỗ Quang Vinh

  Một mô hình tìm kiếm thông tin văn bản trong thư viện số - TS. Đỗ Quang Vinh

  Tài liệu Một mô hình tìm kiếm thông tin văn bản trong thư viện số đi khảo sát một mô hình tìm kiếm thông tin văn bản xác suất trong thư viện số với nội dung chính của bài báo gồm 4 phần trong đó phần 1 trình bày về đặt vấn đề; phần 2 giới thiệu mô hình tìm kiếm thông tin xác suất, phần 3 trình bày về sự phản hồi liên quan và phần 4 giới...

   8 p dnulib 12/12/2014 278 1

 • HỆ QUẢN TRỊ THƯ VIỆN-2

  HỆ QUẢN TRỊ THƯ VIỆN-2

  Hệ quản trị thư viện thực chất một phần mềm thư viện mô phóng quá trình nghiệp vụ thư viện của một thư viện truyền thống nhưng đã được nâng lên mức độ tự động nhờ ứng dụng các thành tựu của công nghệ thông tin. Bài giảng này giúp hệ thống lại chức năng, ưu điểm của các phân hệ có trong một phần mềm thư viện hoàn chỉnh.

   42 p dnulib 10/10/2012 313 3

 • HỆ QUẢN TRỊ THƯ VIỆN-1

  HỆ QUẢN TRỊ THƯ VIỆN-1

  Hệ quản trị thư viện thực chất một phần mềm thư viện mô phóng quá trình nghiệp vụ thư viện của một thư viện truyền thống nhưng đã được nâng lên mức độ tự động nhờ ứng dụng các thành tựu của công nghệ thông tin. Bài giảng này giúp hệ thống lại chức năng, ưu điểm của các phân hệ có trong một phần mềm thư viện hoàn chỉnh.

   41 p dnulib 10/10/2012 317 4

 • TỰ ĐỘNG HÓA THƯ VIỆN-1

  TỰ ĐỘNG HÓA THƯ VIỆN-1

  Các hệ thống tự động nắm giữ vai trò quan trọng trong thư viện, cả trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ cho bạn đọc cũng như tác động của nó đối với cách thức quản lý. Và một trong những nhân tố chính ảnh hưởng đến thư viện trong tương lai sẽ là sự quan tâm ngày càng nhiều đến hệ thống tự động, điều này nhất thiết sẽ thay đổi cách tổ...

   15 p dnulib 10/10/2012 211 5

 • Hệ thống tổ chức của Đảng Cộng Sản Việt Nam và hệ thống tổ chức các cơ quan lưu trữ Đảng

  Hệ thống tổ chức của Đảng Cộng Sản Việt Nam và hệ thống tổ chức các cơ quan lưu trữ Đảng

  Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam qui định: Đảng là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản. Nội dung của nguyên tắc đó là: - Cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng do bầu cử lập ra, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

   45 p dnulib 06/07/2012 2005 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số