• In ấn trong MS Project

   In ấn trong MS Project

  Việc in ấn tuỳ theo yêu cầu thực tế của dự án Các báo cáo chuẩn của MS Project Tiến độ chung của dụ án Báo cáo lịch trình công tác Báo cáo về việc sử dụng tài nguyên & công tác

   20 p dnulib 19/06/2013 850 1

 • CHƯƠNG 7: XÁC ĐỊNH NHU CẦU VẬT TƯ & DỰ BÁO NHU CẦU VẬT TƯ

  CHƯƠNG 7: XÁC ĐỊNH NHU CẦU VẬT TƯ & DỰ BÁO NHU CẦU VẬT TƯ

  7.1.1. Nhu cầu vật tư và ý nghĩa của việc xác định nhu cầu vật tư: Kế hoạch cung cấp vật tư phản ánh toàn bộ các giải pháp giải quyết vật tư Kế hoạch cung ứng vật tư là điều kiện, biện pháp để kế hoạch sản xuất kinh doanh được thực hiện. Xác định nhu cầu vật tư là bước đầu tiên của việc lập kế hoạch cung ứng, Xác định nhu cầu...

   22 p dnulib 19/06/2013 368 1

 • MỘT SỐ NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG

  MỘT SỐ NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG

  Văn bản quy phạm quy phạm pháp luật dưới luật (văn bản lập quy): gồm các văn bản được ban hành trên cơ sở Luật, để thực hiện luật - Chính phủ: Nghị quyết, nghị định; - Thủ tướng Chính phủ: Quyết định, Chỉ thị; - Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ: Quyết định, Chỉ thị, Thông tư; - HĐND: Nghị quyết - UBND: Quyết định, Chỉ thị

   210 p dnulib 19/06/2013 238 3

 • Đề tài " Tìm hiểu hệ thống thông tin quản lý thư viện của Thư viện của Thư viện quốc gia Việt Nam "

  Đề tài " Tìm hiểu hệ thống thông tin quản lý thư viện của Thư viện của Thư viện quốc gia Việt Nam "

  Hệ thống thông tin (HTTT): là tổng hợp con người, phần cứng, phần mềm, dữ liệu và mạng truyền thông làm nhiệm vụ thu thập, xử lý, truyền tải thông tin và chuyển hóa thông tin thành các sản phẩm thông tin. - Hệ thống thông tin quản lý thư viện: là hệ thống chức năng thực hiện việc thu thập, xử lý, lưu trữ và cung cấp thông tin hỗ trợ việc ra...

   51 p dnulib 18/12/2013 228 2

 • Công tác văn thư trong các cơ quan, tổ chức Đảng, tổ chức chính trị xã hội

  Công tác văn thư trong các cơ quan, tổ chức Đảng, tổ chức chính trị xã hội

  Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về công tác văn thư trong các cơ quan Đảng, tổ chức CT-XH Trang bị, hướng dẫn cho người học nắm vững các thao tác để thực hiện các nghiệp vụ của công tác VT trong các cơ quan đảng, tổ chức CT-XH

   32 p dnulib 06/07/2012 215 1

 • Bài giảng môn Hệ thống thông tin quản lý

  Bài giảng môn Hệ thống thông tin quản lý

  Hệ thống thông tin quản lý là hệ thống thu thập, xử lý, lưu trữ và phân phối thông tin để hổ trợ ra quyết định, phối hợp hoạt động, và điều khiển các tiến trình trong tổ chức. Đó là một hệ thống các kênh thông tin biến đổi dữ liệu (hoặc thông tin tổng quát) thành thông tin hữu ích, và mang thông tin hữu ích này đến từng đối tượng sử...

   33 p dnulib 16/12/2013 208 1

 • NGHIỆP VỤ TỔ CHỨC CÁC CUỘC HỌP

   NGHIỆP VỤ TỔ CHỨC CÁC CUỘC HỌP

  Tổ chức một cuộc họp thành công là một phần trong nghiệp vụ của người Thư Ký. Bạn phải chuẩn bị thật chu đáo trước khi họp; nhanh nhạy xử lý trong cuộc họp và phải biết các bước tiếp sau khi cuộc họp kết thúc. Chuẩn bị giấy và viết, vì trong một cuộc họp, các thành viên cần có giấy, viết để ghi chép lại những điều cần thiết. Ở...

   23 p dnulib 19/06/2013 194 1

 • Các công cụ xử lý trong Ms Project

   Các công cụ xử lý trong Ms Project

  1. Công cụ Zoom Zoom là công cụ thu phóng thang thời gian (Timescale) trong các cửa sổ làm việc Gantt Chart, Tracking Gantt, Network Diagram… với công cụ Zoom người sử dụng có thể thiết lập và thay đổi nhanh cách thể hiện lịch trình của dự án theo yêu cầu thực tế.

   51 p dnulib 19/06/2013 193 1

 • Bài giảng Nhập môn lưu trữ học (TS. Nguyễn Lệ Nhung) - Chương 2

  Bài giảng Nhập môn lưu trữ học (TS. Nguyễn Lệ Nhung) - Chương 2

  Bài giảng Nhập môn lưu trữ học (TS. Nguyễn Lệ Nhung) - Chương 2: Khái quát chung về công tác lưu trữ dành cho các bạn sinh viên tham khảo. Lưu trữ học là bộ môn khoa học thuộc phạm trù của KHXH.

   26 p dnulib 08/02/2015 192 2

 • Quản trị vật tư

  Quản trị vật tư

  Quản trị cung ứng (Supply management): Đặt quan hệ trước để mua hàng (Early Purchasing Involvement – EPI) và đặt quan hệ trước với các nhà cung cấp (Early Supplier Involvement – ESI) ngay trong quá trình thiết kế sản phẩm và phát triển các chi tiết kỹ thuật; Thực hiện chức năng mua hàng và các hoạt động của quá trình thu mua; Sử dụng nhóm chức năng chéo để...

   30 p dnulib 19/06/2013 187 1

 • Bài giảng Nhập môn lưu trữ học (TS. Nguyễn Lệ Nhung) - Chương 1

  Bài giảng Nhập môn lưu trữ học (TS. Nguyễn Lệ Nhung) - Chương 1

  Bài giảng Nhập môn lưu trữ học (TS. Nguyễn Lệ Nhung) - Chương 1: Những vấn đề chung về nghiệp vụ lưu trữ dành cho các bạn sinh viên tham khảo. Lưu trữ học là bộ môn khoa học thuộc phạm trù của KHXH.

   16 p dnulib 08/02/2015 185 2

 • Tài nguyên dự án

  Tài nguyên dự án

  3. Định nghĩa bảng tài nguyên của dự án Là tài nguyên mà đơn vị thực hiện đang có và quản lý như: số lượng, chủng loại tài nguyên, nhân lực, máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu… Kiểu tài nguyên và số lượng tương ứng Các chi phí phải trả cho tài nguyên

   31 p dnulib 19/06/2013 184 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số