• Phương pháp vượt khe hướng phân giác giải bài toán quy hoạch phi tuyến có ràng buộc

  Phương pháp vượt khe hướng phân giác giải bài toán quy hoạch phi tuyến có ràng buộc

  Trong bài báo này, dựa trên cơ sở nguyên lý vượt khe các tác giả xây dựng thuật toán giải bài toán Quy hoạch phi tuyến có ràng buộc: Thuật toán vượt khe hướng phân giác. định lý hội tụ ñược nêu ra và chứng minh. Các ví dụ minh họa ñược trình bày.

   13 p dnulib 30/05/2019 39 0

 • Một nghiên cứu thực nghiệm về các khó khăn liên quan đến việc học khái niệm tập mở, tập đóng trong không gian mêtric

  Một nghiên cứu thực nghiệm về các khó khăn liên quan đến việc học khái niệm tập mở, tập đóng trong không gian mêtric

  Trong bài báo này, chúng tôi trình bày kết quả thực nghiệm về các khó khăn của sinh viên của ba trường: Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Sài Gòn và Đại học Đồng Nai khi giải quyết kiểu nhiệm vụ xét tính đóng, mở của một tập trong không gian mêtric. Các khó khăn này sinh ra bởi chướng ngại tri thức luận gắn liền với việc xây...

   12 p dnulib 30/05/2019 52 0

 • Thuật toán mô tả các đại số ma trận

  Thuật toán mô tả các đại số ma trận

  Trong bài báo này, tác giả mô tả ý tưởng xây dựng tất cả các đại số ma trận Lie. Đầu tiên sẽ giới thiệu bài toán mô tả các siêu diện thực đồng nhất affine của không gian phức C3. Tiếp đến nhắc lại điều kiện để các ma trận là cơ sở của đại số Lie.

   9 p dnulib 30/05/2019 45 0

 • Phân tích thực hành dạy học của giáo viên về khái niệm tích phân trong bối cảnh thi trung học phổ thông Quốc gia môn Toán bằng hình thức trắc nghiệm

  Phân tích thực hành dạy học của giáo viên về khái niệm tích phân trong bối cảnh thi trung học phổ thông Quốc gia môn Toán bằng hình thức trắc nghiệm

  Trong kì thi THPT quốc gia 2017, lần đầu tiên môn Toán được tổ chức thi bằng hình thức trắc nghiệm khách quan. Vì vậy, việc tổ chức dạy học của giáo viên (GV) ở năm học đó chắc chắn sẽ có nhiều thay đổi. Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu những thay đổi trong thực hành giảng dạy của GV cũng như cách thức GV đánh giá sự hiểu biết của...

   10 p dnulib 30/05/2019 46 0

 • Dạy học hàm số theo định hướng tích hợp ở trường trung học cơ sở

  Dạy học hàm số theo định hướng tích hợp ở trường trung học cơ sở

  Bài báo này làm rõ vấn đề tích hợp trong dạy học hàm số ở sách giáo khoa Việt Nam và Canada cấp trung học cơ sở. Một thực nghiệm giúp học sinh hiểu được ý nghĩa của việc chuyển đổi giữa các hệ thống biểu đạt của hàm số và việc vận dụng 4 bước của quá trình mô hình hóa vào giải quyết các bài toán thực tế cũng sẽ được chúng tôi...

   12 p dnulib 30/05/2019 51 0

 • Một phân tích tri thức luận khái niệm tập mở, tập đóng trong giải tích và Tôpô học

  Một phân tích tri thức luận khái niệm tập mở, tập đóng trong giải tích và Tôpô học

  Tập mở, tập đóng là các khái niệm cơ bản của tôpô học, đặc biệt là trong không gian mêtric. Nhiều khái niệm trong tôpô đại cương cũng như trong không gian mêtric đều được xây dựng dựa trên tập mở, tập đóng. Bài báo này trình bày một phân tích tri thức luận làm rõ quá trình hình thành và phát triển của khái niệm tập mở, tập đóng và xác...

   15 p dnulib 30/05/2019 47 0

 • Một số bài toán không giải được đối với ngôn ngữ tuyến tính

  Một số bài toán không giải được đối với ngôn ngữ tuyến tính

  Đề tài được tiến hành nhằm nghiên cứu về tính khả giải của một số bài toán trong lý thuyết ngôn ngữ hình thức. Cụ thể là, tác giả sẽ chứng minh các bài toán sau đây là không giải được đối với ngôn ngữ tuyến tính: Bài toán tương đương của hai ngôn ngữ tuyến tính bất kỳ, bài toán đồng nhất của một ngôn ngữ tuyến tính với một ngôn...

   5 p dnulib 30/05/2019 42 0

 • Dạy học giải bài tập toán cao cấp theo định hướng giáo dục quan điểm toàn diện cho sinh viên

  Dạy học giải bài tập toán cao cấp theo định hướng giáo dục quan điểm toàn diện cho sinh viên

  Bài viết này trình bày một cách tiếp cận giáo dục quan điểm toàn diện cho sinh viên các trường cao đẳng - đại học thuộc khối kĩ thuật thông qua dạy học giải bài tập Toán cao cấp. Bài viết đã trình bày một số ví dụ nhằm bước đầu mô tả quá trình giảng viên tổ chức dạy học Toán cao cấp theo định hướng giáo dục quan điểm toàn diện cho...

   11 p dnulib 30/05/2019 47 0

 • Hoạt động chiếm lĩnh tri thức cho học sinh trong quá trình dạy học toán - một nghiên cứu lí thuyết

  Hoạt động chiếm lĩnh tri thức cho học sinh trong quá trình dạy học toán - một nghiên cứu lí thuyết

  Trong bài viết này, chúng tôi đi vào tập trung nghiên cứu làm sáng tỏ nội hàm của chiếm lĩnh tri thức trong dạy học, các thể hiện của chiếm lĩnh tri thức trong dạy học toán, đưa ra các căn cứ làm điểm tựa đề xuất 6 hoạt động chiếm lĩnh tri thức đó là: Hoạt động suy luận có lí và dự đoán, hoạt động liên tưởng và huy động kiến thức,...

   15 p dnulib 30/05/2019 47 0

 • Số mũ Lyapunov cho phương trình sau phân ẩn

  Số mũ Lyapunov cho phương trình sau phân ẩn

  Bài viết "Số mũ Lyapunov cho phương trình sau phân ẩn" mở rộng khái niệm số mũ Lyapunov cho phương trình sau phân ẩn trên cơ sở khái niệm về số mũ Lyapunov đã đưa ra bởi A. M. Lyapunov cho phương trình vi phân thường tuyến tính.

   6 p dnulib 30/05/2019 42 0

 • Một phương án giới thiệu về số tự nhiên trong giảng dạy số học

  Một phương án giới thiệu về số tự nhiên trong giảng dạy số học

  Bài viết chỉ rõ tính cần thiết của phần nội dung về số tự nhiên trong giảng dạy học phần Số học và đề xuất một phương án trình bày trong việc xây dựng số tự nhiên bằng lí thuyết tập hợp. Ngoài ra, chúng tôi còn tìm được một số ứng dụng cụ thể của nguyên lí sắp thứ tự tốt trên tập hợp các số tự nhiên trong giảng dạy và nghiên...

   7 p dnulib 30/05/2019 38 0

 • Thực trạng dạy học khai thác và tập luyện các hoạt động cho học sinh trung học phổ thông trong quá trình dạy học đại số - giải tích

  Thực trạng dạy học khai thác và tập luyện các hoạt động cho học sinh trung học phổ thông trong quá trình dạy học đại số - giải tích

  Bài viết trình bày thực trạng của vấn đề khai thác và tổ chức các hoạt động học tập, nhận định của giáo viên về các dạng hoạt động học tập khi dạy học Đại số - Giải tích; biểu hiện các hoạt động học tập của học sinh trong quá trình chiếm lĩnh tri thức (khảo sát 745 học sinh, 96 giáo viên thuộc ba tỉnh, Thành phố: Thanh Hóa, Nghệ An,...

   11 p dnulib 30/05/2019 51 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số