• Phép biến đổi Laplace và một số ứng dụng

  Phép biến đổi Laplace và một số ứng dụng

  Nội dung bài viết là trình bày phép biến đổi Laplace thuận (tìm ảnh của hàm) và phép biến đổi Laplace ngược (tìm hàm nguyên mẫu theo ảnh), phép nhân chập (tích chập) các hàm (ảnh của đạo hàm và tích phân hàm nguyên mẫu). Từ đó trình bày một số ứng dụng của phép biến đổi Laplace vào việc giải phương trình vi phân và tích phân. Mỗi phần đều...

   13 p dnulib 30/05/2019 42 0

 • Vận dụng định lý giá trị trung bình giải một số bài toán phép tính vi phân và tích phân

  Vận dụng định lý giá trị trung bình giải một số bài toán phép tính vi phân và tích phân

  Bài viết này trình bày một vài ứng dụng quan trọng của các định lý giá trị trung bình trong việc giải quyết một lớp các bài toán vi phân và tích phân. Việc xây dựng một số bài toán tổng quát cũng như việc ứng dụng định lý giá trị trung bình trong việc giảng dạy toán học ở bậc THPT đã được chỉ ra trong bài báo.

   9 p dnulib 30/05/2019 42 0

 • Phân tích mối liên hệ tuyến tính của hai đại lượng ngẫu nhiên

  Phân tích mối liên hệ tuyến tính của hai đại lượng ngẫu nhiên

  Bài viết giới thiệu cách sử dụng hệ số tương quan mẫu và phương trình hồi qui tuyến tính mẫu để xác định mức độ liên hệ tuyến tính và biểu diễn mối liên hệ tuyến tính dạng Y = AX + B của hai đại lượng ngẫu nhiên X và Y.

   6 p dnulib 30/05/2019 36 0

 • Một số ứng dụng của nguyên lý ánh xạ co trong không gian metric

  Một số ứng dụng của nguyên lý ánh xạ co trong không gian metric

  Bài viết trình bày ứng dụng của nguyên lý ánh xạ co trong không gian metric giải một lớp các bài toán tìm điều kiện cho số hạng đầu đối với dãy truy hồi để dãy số đã cho hội tụ. Ngoài ra, nhóm tác giả nghiên cứu và đánh giá sai số giữa dãy lặp dạng u n+1 = f(un) với giới hạn của nó.

   8 p dnulib 30/05/2019 46 0

 • Thực trạng dạy học môn Toán cao cấp so với chuẩn đầu ra ở trường Đại học Lạc Hồng

  Thực trạng dạy học môn Toán cao cấp so với chuẩn đầu ra ở trường Đại học Lạc Hồng

  Dựa trên cơ sở phân tích thực trạng dạy học môn học Toán cao cấp ở Trường, chúng tôi đã có sự tiếp cận mới về vai trò của việc giảng dạy môn học này cho sinh viên khối ngành kinh tế hướng đến đáp ứng chuẩn đầu ra đã xây dựng. Cụ thể hướng đến trả lời hai câu hỏi: Dạy cái gì? và dạy như thế nào? đối với môn học Toán cao cấp...

   7 p dnulib 30/05/2019 48 0

 • Dynamics of a stochastic epidemic model with markov switching and general incidence rate

  Dynamics of a stochastic epidemic model with markov switching and general incidence rate

  In this paper, the stochastic SIR epidemic model with Markov switching and general incidence rate is investigated. We classify the model by introducing a threshold value λ. To be more specific, we show that if λ < 0 then the disease-free is globally asymptotic stable i.e., the disease will eventually disappear while the epidemic is strongly stochastically permanent provided that λ > 0

   11 p dnulib 30/05/2019 35 0

 • Ebook Phương pháp và bài giải khảo sát hàm số: Phần 1 - Nguyễn Thanh Vân, Trần Minh Quang

  Ebook Phương pháp và bài giải khảo sát hàm số: Phần 1 - Nguyễn Thanh Vân, Trần Minh Quang

  Xin giới thiệu đến các bạn “Ebook Phương pháp và bài giải khảo sát hàm số” của tác giả Nguyễn Thanh Vân và Trần Minh Quang. Trong phần 1 của ebook sẽ trình bày các nội dung gồm: Hàm số - Giới hạn – Liên tục – Đạo hàm; Ứng dụng của đạo hàm (Định lí Lagrange; Ứng dụng đạo hàm xét tính đồng biến và nghịch biến của hàm số; Cực trị của...

   93 p dnulib 29/10/2018 116 1

 • Ebook Phương pháp và bài giải khảo sát hàm số: Phần 2 - Nguyễn Thanh Vân, Trần Minh Quang

  Ebook Phương pháp và bài giải khảo sát hàm số: Phần 2 - Nguyễn Thanh Vân, Trần Minh Quang

  Phần 2 của “Ebook Phương pháp và bài giải khảo sát hàm số” có nội dung từ chương 3 đến chương 4 của cuốn sách: Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số; Toán theo chủ đề (Biện luận số nghiệm phương trình bằng đồ thị; Sự tương giao của hai đồ thị; Bài toán tiếp xúc; Bài toán đối xứng; Bài toán khoảng cách). Mời các bạn cùng tham khảo!

   129 p dnulib 29/10/2018 108 0

 • Ebook 450 bài tập trắc nghiệm và tự luận tích phân: Phần 2 - Nguyễn Thanh Vân,Trần Minh Quang

  Ebook 450 bài tập trắc nghiệm và tự luận tích phân: Phần 2 - Nguyễn Thanh Vân,Trần Minh Quang

  Phần 2 “Ebook 450 bài tập trắc nghiệm và tự luận tích phân” của tác giả Nguyễn Thanh Vân và Trần Minh Quang bao gồm nội dung: Các bài toán đẳng thức, bất đẳng thức, giới hạn của tích phân; Ứng dụng của tích phân. Mời các bạn tham khảo!

   56 p dnulib 29/10/2018 101 0

 • Ebook 450 bài tập trắc nghiệm và tự luận tích phân: Phần 1 - Nguyễn Thanh Vân,Trần Minh Quang

  Ebook 450 bài tập trắc nghiệm và tự luận tích phân: Phần 1 - Nguyễn Thanh Vân,Trần Minh Quang

  Xin giới thiệu đến các bạn “Ebook 450 bài tập trắc nghiệm và tự luận tích phân” của tác giả Nguyễn Thanh Vân và Trần Minh Quang. Phần 1 trình bày về các nội dung như sau: Họ nguyên hàm (Đinh nghĩa, Họ nguyên hàm, Bài tập tự giải, 50 câu trắc nghiệm); Tích phân xác định (Áp dụng công thức Newton – Leibnitz, Phương pháp đổi biến số,…); Vài dạng...

   120 p dnulib 29/10/2018 109 0

 • Ebook 595 bài tập giải tích 12 tự luận và trắc nghiệm: Phần 1 - Phạm Trọng Thư

  Ebook 595 bài tập giải tích 12 tự luận và trắc nghiệm: Phần 1 - Phạm Trọng Thư

  Nội dung phần 1 cuốn “Ebook 595 bài tập giải tích 12 tự luận và trắc nghiệm” của tác giả Phạm Trọng Thư trình bày về những kiến thức cơ bản; Bài tập căn bản; Câu hỏi trắc nghiệm; Hướng dẫn giải và đáp án của hai phần đầu là: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số; Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số Lôgarit....

   128 p dnulib 29/10/2018 105 0

 • Ebook 450 bài toán trắc nghiệm và tự luận hình học giải tích: Phần 1 - Trần Minh Quang

  Ebook 450 bài toán trắc nghiệm và tự luận hình học giải tích: Phần 1 - Trần Minh Quang

  Xin gửi đến các bạn “Ebook 450 bài toán trắc nghiệm và tự luận hình học giải tích” phần 1 của tác giả Trần Minh Quang. Nội dung phần 1 trình bày về hình học giải tích trên mặt phẳng Oxy bao gồm 7 bài: Véctơ (37 câu hỏi trắc nghiệm); Tọa độ của véctơ và điểm (30 câu hỏi trắc nghiệm); Đường thẳng (Viết phương trình đường thẳng, Vị trí...

   131 p dnulib 29/10/2018 105 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số