• Bài giảng Tích phân đường loại 2

  Bài giảng Tích phân đường loại 2

  Bài giảng Tích phân đường loại 2 trình bày về định nghĩa tích phân đường loại 2; tính chất tích phân đường loại 2; cách tính tích phân đường loại 2; định lý Green; tích phân không phụ thuộc đường đi.

   50 p dnulib 26/10/2015 221 2

 • Bài giảng Tích phân bội ba

  Bài giảng Tích phân bội ba

  Bài giảng Tích phân bội ba cung cấp cho các bạn những kiến thức về định nghĩa, tính chất hàm khả tích, cách tính tích phân bội ba, cách xác định biến tính trước và miền D. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

   46 p dnulib 26/10/2015 201 1

 • Bài giảng Đổi biến trong tích phân bội ba

  Bài giảng Đổi biến trong tích phân bội ba

  Bài giảng Đổi biến trong tích phân bội ba trình bày về tọa độ trụ; tọa độ cầu; một số mặt cong thường gặp trong tọa độ cầu; giao tuyến của mặt cầu và trụ; đổi biến cho hình cầu tổng quát, ellipsoid.

   38 p dnulib 26/10/2015 164 1

 • Bài giảng Đổi biến trong tích phân kép

  Bài giảng Đổi biến trong tích phân kép

  Bài giảng Đổi biến trong tích phân kép bao gồm những nội dung về tọa độ cực; tích phân kép trong tọa độ cực; công thức đổi biến sang tọa độ cực; một số đường cong và miền D trong tọa độ cực; đổi biến tổng quát; tính đối xứng của miền D trong tính tích phân kép.

   28 p dnulib 26/10/2015 149 1

 • Bài giảng Tích phân mặt loại 1

  Bài giảng Tích phân mặt loại 1

  Bài giảng Tích phân mặt loại 1 sau đây giới thiệu tới các bạn về định nghĩa tích phân mặt loại 1; tính chất tích phân mặt loại 1; cách tính tích phân mặt loại 1. Đây là tài liệu hữu ích dành cho các bạn chuyên ngành Toán học và những ngành có liên quan.

   31 p dnulib 26/10/2015 256 2

 • Bài giảng Tích phân mặt loại 2

  Bài giảng Tích phân mặt loại 2

  Bài giảng Tích phân mặt loại 2 bao gồm những nội dung về pháp tuyến của mặt cong; mặt định hướng; định nghĩa tích phân mặt loại 2; định lý Gauss - Ostrogratxki; công thức Stokes. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

   57 p dnulib 26/10/2015 179 1

 • Bài giảng Chuỗi lũy thừa

  Bài giảng Chuỗi lũy thừa

  Bài giảng Chuỗi lũy thừa cung cấp cho các bạn những kiến thức về định nghĩa, tính chất chuỗi lũy thừa; chuỗi Taylor; chuỗi Maclaurin cơ bản và một số kiến thức khác. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về những nội dung này.

   65 p dnulib 26/10/2015 130 2

 • Bài giảng Ứng dụng hình học của tích phân kép

  Bài giảng Ứng dụng hình học của tích phân kép

  Bài giảng Ứng dụng hình học của tích phân kép bao gồm những nội dung về tính diện tích miền phẳng; tính thể tích vật thể trong R3; tính diện tích mặt cong. Với các bạn chuyên ngành Toán học thì đây là tài liệu hữu ích.

   77 p dnulib 26/10/2015 192 2

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê: Chương 4 - GV. Quỳnh Phương

  Bài giảng Nguyên lý thống kê: Chương 4 - GV. Quỳnh Phương

  Bài giảng Nguyên lý thống kê: Chương 4 trình bày hệ thống các chỉ tiêu phân tích hiện tượng kinh tế - xã hội. Nội dung cụ thể được trình bày trong chương 4 bao gồm: Số tuyệt đối, số tương đối, các công thức đo lường độ tập trung, độ biến thiên tiêu thức.

   79 p dnulib 25/04/2015 168 2

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê: Chương 3 - GV. Quỳnh Phương

  Bài giảng Nguyên lý thống kê: Chương 3 - GV. Quỳnh Phương

  Bài giảng Nguyên lý thống kê: Chương 3 có nội dung trình bày về tóm tắt và trình bày dữ liệu thống kê. Các nội dung cụ thể được trình bày trong chương bao gồm: Phân tổ thống kê, tóm tắt và trình bày dữ liệu thống kê.

   46 p dnulib 25/04/2015 183 2

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê: Chương 2 - GV. Quỳnh Phương

  Bài giảng Nguyên lý thống kê: Chương 2 - GV. Quỳnh Phương

  Bài giảng Nguyên lý thống kê: Chương 2 trình bày nội dung thu thập dữ liệu thống kê. Nội dung của chương bao gồm: Những yêu cầu của một cuộc điều tra thống kê, quy trình điều tra thống kê, các loại điều tra và phương pháp thu thập dữ liệu, thiết kế bảng câu hỏi.

   52 p dnulib 25/04/2015 227 2

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê: Chương 6 - GV. Quỳnh Phương

  Bài giảng Nguyên lý thống kê: Chương 6 - GV. Quỳnh Phương

  Bài giảng Nguyên lý thống kê: Chương 6 có nội dung trình bày về khái niệm về chỉ số, phân loại chỉ số, phương pháp tính chỉ số. Tham khảo nội dung bài giảng để hiểu rõ về chỉ số trong nguyên lý thống kê.

   44 p dnulib 25/04/2015 194 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số