• Ebook Đại số sơ cấp - Hoàng Huy Sơn

  Ebook Đại số sơ cấp - Hoàng Huy Sơn

  Tài liệu Đại số sơ cấp được biên soạn nhằm phục vụ cho các bạn sinh viên chuyên ngành Sư phạm Toán và những ngành có liên quan. Nội dung của tài liệu đề cập đến các vấn đề: hàm số và đồ thị, phương trình và hệ phương trình, bất đẳng thức và bất phương trình.

   43 p dnulib 20/06/2020 68 1

 • Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế - PGS.TS. Nguyễn Hải Thanh

  Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế - PGS.TS. Nguyễn Hải Thanh

  Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế: Giáo trình cho ngành Tin học và Công nghệ thông tin có cấu trúc gồm 6 chương trình bày các nội dung bao gồm: Các phương pháp toán kinh tế trong kinh tế toán, phân tích cân bằng tĩnh, phân tích so sánh tĩnh, một số mô hình tối ưu trong kinh tế, phân tích cân bằng động, áp dụng phương trình sai phân trong phân tích cân...

   188 p dnulib 20/06/2020 51 1

 • Bài giảng toán cao cấp C1 (Hệ Đại học)

  Bài giảng toán cao cấp C1 (Hệ Đại học)

  Bài giảng Toán cao cấp C1 (Hệđại học) được biên soạn trên cơ sở đề cương môn học của Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn; nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giảng dạy trong giai đoạn nhà trường thực hiện đào tạo theo học chế tín chỉ. Tập bài giảng này chứa đựng nội dung về Toán cao cấp C1 như phép tính vi phân hàm 1 biến, phép...

   120 p dnulib 20/06/2020 49 1

 • Ebook Sách hướng dẫn học tập: Toán cao cấp A2 - Học viện Bưu chính Viễn thông

  Ebook Sách hướng dẫn học tập: Toán cao cấp A2 - Học viện Bưu chính Viễn thông

  Nội dung của toán cao cấp A1, A3 chủ yếu là phép tính vi tích phân của hàm một hoặc nhiều biến, còn toán cao cấp A2 là các cấu trúc đại số và đại số tuyến tính. Bạn có thể tham khảo Sách hướng dẫn học tập: Toán cao cấp A2 - Học viện Bưu chính Viễn thông để hoàn thành chương trình học của mình tốt hơn.

   126 p dnulib 20/06/2020 50 1

 • Bài giảng Hình họa - GVC.ThS. Nguyễn Độ

  Bài giảng Hình họa - GVC.ThS. Nguyễn Độ

  Bài giảng Hình họa do GVC.ThS. Nguyễn Độ biên soạn nhằm giúp các bạn củng cố thêm những kiến thức về Hình họa như: các phương pháp biểu diễn các hình trong không gian lên một mặt phẳng, phương pháp giải bài toán trong không gian, các kiến thức về vẽ kỹ thuật.

   91 p dnulib 20/06/2020 48 1

 • Môđun Nhập môn Lí thuyết xác suất và thống kê toán -ĐH Sư phạm Hà Nội

  Môđun Nhập môn Lí thuyết xác suất và thống kê toán -ĐH Sư phạm Hà Nội

  Môđun Nhập môn lí thuyết xác suất và thống kê toán được biên soạn nhằm giúp sinh viên chuyên ngành Toán học có thêm tài liệu tham khảo. Nội dung của môđun gồm 3 chủ đề chính trong đó chủ đề 1 giới thiệu về Biến cố ngẫu nhiên và xác suất, chủ đề 2 trình bày về Biến ngẫu nhiên, chủ đề 3 giới thiệu về Thống kê toán.

   89 p dnulib 20/06/2020 48 1

 • Bài giảng Phương pháp tính

  Bài giảng Phương pháp tính

  Tài liệu tham khảo cho giáo viên học sinh cao đẳng, đại học chuyên ngành công nghệ thông tin - Bộ môn khoa học máy tính. Phương pháp tính là bộ môn toán học có nhiệm vụ giải đến kết quả bằng số cho các bài toán, nó cung cấp các phương pháp giải cho những bài toán trong thực tế mà không có lời giải chính xác...

   62 p dnulib 20/06/2020 56 1

 • Ebook Giúp học tốt Toán cấp III: Cấp số - Dãy số - Lê Quang Ánh

  Ebook Giúp học tốt Toán cấp III: Cấp số - Dãy số - Lê Quang Ánh

  Mời các bạn nâng cao kiến thức về môn Toán học cấp III thông qua tài liệu Ebook Giúp học tốt Toán cấp III: Cấp số - Dãy số do Lê Quang Ánh biên soạn. Tài liệu giúp các bạn nắm bắt được những kiến thức lý thuyết cũng như biết được phương pháp giải bài tập môn Toán.

   80 p dnulib 20/06/2020 51 1

 • Giáo trình Toán rời rạc

  Giáo trình Toán rời rạc

  Giáo trình môn toán rời rạc đào tạo ở trường kinh tế quốc dân. Các quy tắc của logic cho ý nghĩa chính xác của các mệnh đề. Các quy tắc này dùng được sử dụng để phân biệt giữa các lập luận toán học đúng hoặc không đúng.

   120 p dnulib 20/06/2020 54 1

 • Giáo trình Thuyết tương đối rộng - Lê Nam

  Giáo trình Thuyết tương đối rộng - Lê Nam

  Nội dung "Giáo trình Thuyết tương đối rộng" gồm 7 chương như sau: chương 1: Phép tính tenxơ trong không gian Riemann, chương 2: Phương trình Eintein, chương 3: Nghiệm Schwrzchild, chương 4: Lỗ đen, chương 5: Sóng hấp dẫn, chương 6: Vũ trụ học tương đối tính, chương cuối cùng chương 7 là phần phụ lục và bài tập.

   90 p dnulib 20/06/2020 51 1

 • Giáo trình Toán cao cấp 1

  Giáo trình Toán cao cấp 1

  Giáo trình Toán cao cấp 1 cung cấp cho người đọc các kiến thức lý thuyết và bài tập thực hành về: Khái niệm tập hợp và ánh xạ, không gian vectơ, ma trận định mức, hệ phương trình tuyến tính, hàm và giới hạn, phép tính vi phân hàm một số biến cố,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   180 p dnulib 20/06/2020 56 1

 • Lý thuyết xác suất và thống kê toán - Học viện Bưu chính viễn thông

  Lý thuyết xác suất và thống kê toán - Học viện Bưu chính viễn thông

  Tập tài liệu "Hướng dẫn học môn Lý thuyết xác suất và thống kê toán" được biên soạn dành cho hệ đại học chuyên nghành Quản trị kinh doanh. Nội dung của cuốn sách bám sát các giá trình của các trường đại học khối kinh tế và theo kinh nghiệm nhiều năm của tác giả. Chính vì thế, giáo trình này cũng có thể dùng làm tài liệu học tập, tài liệu...

   204 p dnulib 20/06/2020 50 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số