• Bài giảng Toán rời rạc (Discrete Mathematics) - Bài 1: Đại cương về đồ thị

  Bài giảng Toán rời rạc (Discrete Mathematics) - Bài 1: Đại cương về đồ thị

  Bài giảng Toán rời rạc (Discrete Mathematics) - Bài 1: Đại cương về đồ thị trình bày về đồ thị vô hướng, đồ thị có hướng, biểu diễn đồ thị, đồ thị Euler, Hamilton, đồ thị Hamilton và nửa Hamilton và một số nội dung khác.

   48 p dnulib 22/04/2017 190 1

 • Bài giảng Toán rời rạc: Bài tập phép đếm

  Bài giảng Toán rời rạc: Bài tập phép đếm

  Mời các bạn cùng thử sức mình thông qua việc tham gia giải những bài tập được đưa ra trong Bài giảng Toán rời rạc: Bài tập phép đếm sau đây. Bài giảng hữu ích với những bạn chuyên ngành Toán học và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

   17 p dnulib 22/04/2017 384 1

 • Bài giảng Toán rời rạc (Discrete Mathematics) - Bài 2: Xếp hạng đồ thị

  Bài giảng Toán rời rạc (Discrete Mathematics) - Bài 2: Xếp hạng đồ thị

  Bài giảng Toán rời rạc (Discrete Mathematics) - Bài 2: Xếp hạng đồ thị được biên soạn nhằm trang bị cho các bạn những kiến thức về sắp xếp tôpô (xếp hạng), giải thuật xếp hạng. Đặc biệt, với những bài tập được đưa ra ở cuối bài giảng sẽ giúp cho các bạn nắm bắt kiến thức một cách tốt hơn.

   99 p dnulib 22/04/2017 229 1

 • Bài giảng Toán rời rạc: Bài tập chia & đồng dư

  Bài giảng Toán rời rạc: Bài tập chia & đồng dư

  Bài giảng Toán rời rạc: Bài tập chia & đồng dư giới thiệu tới các bạn những bài tập về chia và đồng dư. Mời các bạn tham khảo bài giảng để biết được nội dung cụ thể của câu hỏi, từ đó, nâng cao kiến thức về lĩnh vực này.

   21 p dnulib 22/04/2017 186 1

 • Bài giảng Toán rời rạc: Phép đếm

  Bài giảng Toán rời rạc: Phép đếm

  Bài giảng Toán rời rạc: Phép đếm bao gồm hai nội dung chính đó là các nguyên lý đếm và đại số tổ hợp. Bài giảng phục vụ cho các bạn chuyên ngành Toán học và những ngành có liên quan. Mời các bạn tham khảo.

   38 p dnulib 22/04/2017 275 1

 • Bài giảng Toán rời rạc (Discrete Mathematics) - Bài 3: Luồng cực đại

  Bài giảng Toán rời rạc (Discrete Mathematics) - Bài 3: Luồng cực đại

  Mời các bạn tham khảo Bài giảng Toán rời rạc (Discrete Mathematics) - Bài 3: Luồng cực đại sau đây để nắm bắt được những kiến thức về khái niệm mạng, tìm luồng cực đại trong mạng, thuật toán Ford-Fulkerson.

   40 p dnulib 22/04/2017 254 1

 • Mời các bạn tham khảo Bài giảng Toán rời rạc (Discrete Mathematics) - Bài 4: Cơ sở logic

  Mời các bạn tham khảo Bài giảng Toán rời rạc (Discrete Mathematics) - Bài 4: Cơ sở logic

  Mời các bạn tham khảo Bài giảng Toán rời rạc (Discrete Mathematics) - Bài 4: Cơ sở logic sau đây sẽ giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về phép tính mệnh đề & vị từ. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

   48 p dnulib 22/04/2017 195 1

 • Bài giảng Toán cao cấp: Phép tính vi phân hàm một biến - ThS. Nguyễn Văn Phong

  Bài giảng Toán cao cấp: Phép tính vi phân hàm một biến - ThS. Nguyễn Văn Phong

  Bài giảng Toán cao cấp: Phép tính vi phân hàm một biến trình bày các kiến thức về hàm số, hàm số sơ cấp, các phép toán, giới hạn hàm số, hàm liên tục, đạo hàm, ứng dụng của đạo hàm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   24 p dnulib 22/04/2017 197 2

 • Bài giảng Toán cao cấp: Không gian véc tơ - ThS. Nguyễn Văn Phong

  Bài giảng Toán cao cấp: Không gian véc tơ - ThS. Nguyễn Văn Phong

  Bài giảng "Toán cao cấp: Không gian véc tơ" cung cấp cho người học các khái niệm cơ bản về không gian véc tơ, cơ sở và số chiều của không gian véc tơ, hạng của hệ vectơ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   18 p dnulib 22/04/2017 209 2

 • Bài giảng Toán cao cấp: Ma trận - Định thức - ThS. Nguyễn Văn Phong

  Bài giảng Toán cao cấp: Ma trận - Định thức - ThS. Nguyễn Văn Phong

  Bài giảng Toán cao cấp: Ma trận - Định thức cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về ma trận, các phép toán trên ma trận, định thức, ma trận nghịch đảo, hạng của ma trận. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   45 p dnulib 22/04/2017 234 1

 • Bài giảng Toán cao cấp: Cơ sở toán học - ThS. Nguyễn Văn Phong

  Bài giảng Toán cao cấp: Cơ sở toán học - ThS. Nguyễn Văn Phong

  Bài giảng Toán cao cấp: Cơ sở toán học" cung cấp cho người học một số khái niệm về logic và tập hợp, các phép toán logic, tương đương logic, hệ quả logic, quan hệ giữa các tập hợp, các phép toán trên tập hợp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   28 p dnulib 22/04/2017 274 2

 • Bài giảng Toán cao cấp: Phép tính vi tích phân hàm nhiều biến - ThS. Nguyễn Văn Phong

  Bài giảng Toán cao cấp: Phép tính vi tích phân hàm nhiều biến - ThS. Nguyễn Văn Phong

  Bài giảng "Toán cao cấp: Phép tính vi tích phân hàm nhiều biến" cung cấp cho người học các kiến thức: Hàm nhiều biến, giới hạn và liên tục, đạo hàm riêng - Gradient, vi phân, cực trị hàm nhiều biến, cực trị có điều kiện. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   31 p dnulib 22/04/2017 251 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số