• Mệnh đề và chân trị

  Mệnh đề và chân trị

  Tài liệu tham khảo • • • • Toán rời rạc, GS.TS. Nguyễn Hữu Anh Michael P.Frank „s slides Nguyễn Viết Hưng „s slides Toán rời rạc, TS. Trần Ngọc Hội Phần I.Mệnh đề Biên soạn : TS.Nguyễn Viết Đông 1 2 Mệnh đề và chân trị • Khái niệm về mệnh đề: Mệnh đề toán học là khái niệm cơ bản của toán học không được định nghĩa mà chỉ được...

   24 p dnulib 28/12/2012 251 3

 • ÔN TẬP KINH TẾ HỌC VI MÔ

  ÔN TẬP KINH TẾ HỌC VI MÔ

  Kinh tế học là môn KHXH nghiên cứu sự phân bổ các nguồn lực khan hiếm cho các mục đích sử dụng có tính cạnh tranh, nhằm tối ưu hóa lợi ích của các cá nhân, tổ chức, và xã hội. Xuất phát điểm của kinh tế học: Quy luật khan học: hiếm - mâu thuẫn giữa nhu cầu và ước vọng vô hạn với khả năng và nguồn lực hữu hạn của mỗi cá nhân, hộ gia...

   36 p dnulib 09/12/2012 199 1

 • CHUYÊN ĐỀ ”CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH TÍCH PHÂN”

  CHUYÊN ĐỀ ”CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH TÍCH PHÂN”

  Ngày nay phép tính tích phân chiếm một vị trí hết sức quan trọng trong Toán học, tích phân được áp dụng rộng rãi như để tính diện tích hình phẳng , thể tích khối xoay tròn , ...Tích phân là một khái niệm toán học có thể hiểu như là diện tích hoặc diện tích tổng quát hóa. Tích phân và vi phân là những khái niệm cơ bản của giải tích. Mọi định...

   40 p dnulib 28/05/2012 232 13

 • Chương 3: Nội suy và xấp xỉ hàm số

  Chương 3: Nội suy và xấp xỉ hàm số

  Trong toán học, khái niệm hàm số (函數) (hay hàm) được hiểu tương tự như khái niệm ánh xạ. Nếu như ánh xạ được định nghĩa là một qui tắc tương ứng áp dụng lên hai tập hợp bất kỳ (còn được gọi là tập nguồn và tập đích), mà trong đó mỗi phần tử của tập hợp này (tập hợp nguồn) tương ứng với một và chỉ một phần tử thuộc tập...

   34 p dnulib 28/05/2012 201 1

 • Slide toán phương trình vi phân

  Slide toán phương trình vi phân

  Trong toán học, một phương trình vi phân riêng phần (còn gọi là phương trình vi phân đạo hàm riêng, phương trình đạo hàm riêng, phương trình vi phân từng phần, hay phương trình vi phân riêng) là một phương trình liên hệ giữa một hàm chưa biết với các biến độc lập của nó và các đạo hàm riêng của hàm theo các biến này. Để tìm được hàm chưa biết,...

   31 p dnulib 28/05/2012 262 7

 • Bài giảng môn Đại số A1

  Bài giảng môn Đại số A1

  Đại số là một ngành toán học nghiên cứu một cách trừu tượng hệ thống số đếm và các phép tính giữa chúng, bao gồm cả một số chủ đề cao cấp như lý thuyết nhóm, vành, trường, lý thuyết bất biến ... Đại số được xem như là ngành toán học mở rộng hóa và trừu tượng hóa của bộ môn số học . Trong Đại số Biến Số được dùng đại diện...

   229 p dnulib 28/05/2012 275 6

 • Bài giảng môn Đại số A1

  Bài giảng môn Đại số A1

  Đại số là một ngành toán học nghiên cứu một cách trừu tượng hệ thống số đếm và các phép tính giữa chúng, bao gồm cả một số chủ đề cao cấp như lý thuyết nhóm, vành, trường, lý thuyết bất biến ... Đại số được xem như là ngành toán học mở rộng hóa và trừu tượng hóa của bộ môn số học . Trong Đại số Biến Số được dùng đại diện...

   229 p dnulib 17/05/2012 302 6

Hướng dẫn khai thác thư viện số