• Lý thuyết mở rộng trường và Galois

   Lý thuyết mở rộng trường và Galois

  Lý thuyết Galois là một trong những lý thuyết đẹp đẽ nhất của đại số , tập hợp nhiều kiến thức và phương pháp của các lĩnh vực toán học khác nhau , nhằm giải quyết các bài toán cổ điển và những vấn đề quan trọng khác của đại số hiện đại

   328 p dnulib 05/01/2013 224 3

 • ĐẠI SỐ BOOLE

  ĐẠI SỐ BOOLE

  Trong máy tính điện tử và các dụng cụ điện tử khác các mạch điện tử đều có các đầu vào, mỗi đầu vào là số 0 hoặc số 1 và tạo ra các đầu ra cũng là các số 0 và 1. Các mạch điện đó đều có thể được xây dựng bằng cách dùng bất kỳ một phần tử cơ bản nào có hai trạng thái khác nhau. Chúng bao gồm các chuyển mạch có thể ở hai vị...

   25 p dnulib 28/12/2012 236 3

 • Cây

  Cây

  Định nghĩa và tính chất Định nghĩa Cây. a) Cho G là đồ thị vô hướng. G được gọi là một cây nếu G liên thông và không có chu trình sơ cấp. b) Rừng là đồ thị mà mỗi thành phần liên thông của nó là một cây. Định nghĩa và tính chất 1 4 3 10 9 6 11 12 13 14 7 8 15 16 17 2 5 3 4 1 Định nghĩa và tính chất Điều kiện cần và đủ. Cho T là đồ thị vô...

   29 p dnulib 28/12/2012 175 2

 • Phần VI :Đại Số Bool và hàm Bool

  Phần VI :Đại Số Bool và hàm Bool

  Hàm Bool n biến là một ánh xạ f : Bn → B, trong đó B = {0, 1}. Như vậy hàm Bool n biến là một hàm số có dạng: f = f(x1, x2, ..., xn), trong đó mỗi biến trong x1, x2, ..., xn chỉ nhận 2 giá trị 0, 1 và f nhận giá trị trong B = {0, 1}.

   17 p dnulib 28/12/2012 182 2

 • Đại số quan hệ

  Đại số quan hệ

  Phần V Relations 1. Định nghĩa và tính chất 2.Biểu diễn quan hệ 3.Quan hệ tương đương. Đồng dư. Phép toán số học trên Zn 4.Quan hệ thứ tự. Hasse Diagram Quan hệ RELATIONS 1 2 1. Definitions Definition. A quan hệ hai ngôi từ tập A đến tập B là tập con của tích Descartess R  A x B. Chúng ta sẽ viết a R b thay cho (a, b)  R Quan hệ từ A đến chính nó được gọi...

   17 p dnulib 28/12/2012 180 5

 • Grinstead and Snell’s Introduction to Probability

  Grinstead and Snell’s Introduction to Probability

  text is designed for an introductory probability course at the university level for sophomores, juniors, and seniors in mathematics, physical and social sciences, engineering, and computer science. It presents a thorough treatment of ideas and techniques necessary for a firm understanding of the subject. The text is also recommended for use in discrete probability courses. The material is organized so that the discrete and continuous...

   518 p dnulib 28/12/2012 218 1

 • Vị từ và lượng từ

  Vị từ và lượng từ

  • Định nghĩa: Cho A là một tập hợp khác rỗng. Giả sử, ứng với mỗi x = a  A ta có một mệnh đề p(a). Khi đó, ta nói p = p(x) là một vị từ theo một biến (xác định trên A) 1 2 Vị từ và lượng từ • Định nghĩa: Tổng quát, cho A1, A2, A3…là n tập hợp khác trống. Giả sử rằng ứng với mỗi (x1,x2,.,xn) = (a1,a2,.,an) A1A2 ... An, ta có một...

   10 p dnulib 28/12/2012 207 6

 • Mệnh đề và chân trị

  Mệnh đề và chân trị

  Tài liệu tham khảo • • • • Toán rời rạc, GS.TS. Nguyễn Hữu Anh Michael P.Frank „s slides Nguyễn Viết Hưng „s slides Toán rời rạc, TS. Trần Ngọc Hội Phần I.Mệnh đề Biên soạn : TS.Nguyễn Viết Đông 1 2 Mệnh đề và chân trị • Khái niệm về mệnh đề: Mệnh đề toán học là khái niệm cơ bản của toán học không được định nghĩa mà chỉ được...

   24 p dnulib 28/12/2012 210 3

 • ÔN TẬP KINH TẾ HỌC VI MÔ

  ÔN TẬP KINH TẾ HỌC VI MÔ

  Kinh tế học là môn KHXH nghiên cứu sự phân bổ các nguồn lực khan hiếm cho các mục đích sử dụng có tính cạnh tranh, nhằm tối ưu hóa lợi ích của các cá nhân, tổ chức, và xã hội. Xuất phát điểm của kinh tế học: Quy luật khan học: hiếm - mâu thuẫn giữa nhu cầu và ước vọng vô hạn với khả năng và nguồn lực hữu hạn của mỗi cá nhân, hộ gia...

   36 p dnulib 09/12/2012 159 1

 • CHUYÊN ĐỀ ”CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH TÍCH PHÂN”

  CHUYÊN ĐỀ ”CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH TÍCH PHÂN”

  Ngày nay phép tính tích phân chiếm một vị trí hết sức quan trọng trong Toán học, tích phân được áp dụng rộng rãi như để tính diện tích hình phẳng , thể tích khối xoay tròn , ...Tích phân là một khái niệm toán học có thể hiểu như là diện tích hoặc diện tích tổng quát hóa. Tích phân và vi phân là những khái niệm cơ bản của giải tích. Mọi định...

   40 p dnulib 28/05/2012 199 13

 • Bài giảng môn Đại số A1

  Bài giảng môn Đại số A1

  Đại số là một ngành toán học nghiên cứu một cách trừu tượng hệ thống số đếm và các phép tính giữa chúng, bao gồm cả một số chủ đề cao cấp như lý thuyết nhóm, vành, trường, lý thuyết bất biến ... Đại số được xem như là ngành toán học mở rộng hóa và trừu tượng hóa của bộ môn số học . Trong Đại số Biến Số được dùng đại diện...

   229 p dnulib 28/05/2012 224 6

 • Bài giảng môn Đại số A1

  Bài giảng môn Đại số A1

  Đại số là một ngành toán học nghiên cứu một cách trừu tượng hệ thống số đếm và các phép tính giữa chúng, bao gồm cả một số chủ đề cao cấp như lý thuyết nhóm, vành, trường, lý thuyết bất biến ... Đại số được xem như là ngành toán học mở rộng hóa và trừu tượng hóa của bộ môn số học . Trong Đại số Biến Số được dùng đại diện...

   229 p dnulib 17/05/2012 243 6

Hướng dẫn khai thác thư viện số