Bí quyết tăng năng suất làm việc - Làm ít, được nhiều: Bài 7 - Châu Đình Linh

Video "Điện thoại và các thiết bị điện tử kể thù lớn nhất của hiệu suất" thầy Châu Đình Linh trình bày tác hại làm cho năng suất công việc bị giảm đó là điện thoại, cá nhân bị chi phối bởi điện thoại, nhóm công việc vào một khoảng thời gian. Lý do chúng ta bị điện thoại, thiết bị điện tử làm chủ chính chúng ta. Mời các bạn cùng nghe chia sẻ của thầy Châu Đình Linh