Video Đo điện trở đất, tiếp địa

Video "Đo điện trở đất, tiếp địa" này sẽ giới thiệu về kỹ thuật và chia sẻ kinh nghiệm trong đo lường điện cũng như tìm hiểu đo điện trở tiếp đất. Video là tư liệu dành cho sinh viên ngành điện tham khảo và tìm hiểu kiến thức đo lường điện.