• VĂN HỌC NGA THẾ KỶ XIX

  VĂN HỌC NGA THẾ KỶ XIX

  Văn học Nga với những giá trị nghệ thuật và nhân văn sâu sắc là một trong những nền văn học có ảnh hưởng lớn trên thế giới và ở Việt Nam. Xét trên toàn bộ tiến trình phát triển của văn học viết từ thế kỷ X đến nay thì thế kỷ XIX là giai đoạn văn học phát triển rực rỡ nhất với tên tuổi của nhiều nhà thơ, nhà viết kịch, nhà tiểu...

   13 p dnulib 13/12/2013 344 3

 • Tìm hiểu thi pháp tục ngữ Việt Nam

  Tìm hiểu thi pháp tục ngữ Việt Nam

  Mục tiêu chuyên đề - Vận dụng thành tựu mới của thi pháp học vào nghiên cứu một thể loại văn học dân gian Việt Nam

   15 p dnulib 13/12/2013 380 5

 • MỐI QUAN HỆ GIỮA VĂN HỌC DÂN GIAN VỚI VĂN HỌC VIẾT TRONG LỊCH SỬ VĂN HỌC DÂN TỘC

  MỐI QUAN HỆ GIỮA VĂN HỌC DÂN GIAN VỚI VĂN HỌC VIẾT TRONG LỊCH SỬ VĂN HỌC DÂN TỘC

  MỐI QUAN HỆ GIỮA VĂN HỌC DÂN GIAN VỚI VĂN HỌC VIẾT TRONG LỊCH SỬ VĂN HỌC DÂN TỘC Đây là một trong những vấn đề cơ bản của lịch sử văn học dân tộc mà khoa nghiên cứu văn học có nhiệm vụ phải làm sáng tỏ. Bởi lẽ lịch sử văn học dân tộc bao gồm hai bộ phận chính dựa theo hai phương thức sáng tác khác nhau, truyền miệng và thành văn,...

   19 p dnulib 13/12/2013 342 10

 • TÍNH TẬP THỂ VÀ TÍNH TRUYỀN MIỆNG CỦA VĂN HỌC DÂN GIAN

  TÍNH TẬP THỂ VÀ TÍNH TRUYỀN MIỆNG CỦA VĂN HỌC DÂN GIAN

  Chúng ta biết gì về tác giả của bài dân ca trên? Nội dung bài dân ca đề cập đến là gì? Tác giả dân gian đã thể hiện nội dung đó như thế nào? Cảm nhận của anh (chị) về bài dân ca trên? Vì sao anh (chị) lại có những cảm nhận như thế? Từ những nhận định trên, chúng ta rút ra được điều gì về sự biểu hiện tính tập thể của VHDG trong quá...

   22 p dnulib 13/12/2013 1117 4

 • Tam quốc diễn nghĩa - La Quán Trung

  Tam quốc diễn nghĩa - La Quán Trung

  Thế lớn trong thiên hạ, cứ tan lâu rồi lại hợp, hợp lâu rồi lại tan: Nhƣ cuối đời nhà Chu, bảy nƣớc tranh giành xâu xé nhau rồi sau lại hợp về nhà Tần. Đến khi nhà Tần mất, thì Hán Sở tranh hùng rồi sau thiên hạ lại hợp về tay nhà Hán. Nhà Hán, từ lúc vua Cao tổ (Bái Công) chém rắn trắng khởi nghĩa, thống nhất đƣ ợc thiên hạ, sau vua...

   1251 p dnulib 13/12/2013 349 9

 • BÀI THẢO LUẬN TÁC PHẨM: TAM QUỐC DIỄN NGHĨA - LA QUÁN TRUNG

  BÀI THẢO LUẬN TÁC PHẨM: TAM QUỐC DIỄN NGHĨA - LA QUÁN TRUNG

  La Quán Trung tên là Bản, tên chữ là Quán Trung, lại có biệt hiệu là "Hồ Hải tản nhân" có thể là người Thái Nguyên (còn có thuyết cho rằng ông là người Lư Lăng Tiền Đường, Đông Nguyên. v. v ...). Ông sinh vào cuối đời Nguyên, mất vào đầu đời Minh, ước chừng vào khoảng năm 1300 đến năm 1400 giữa thời thống trị của nhà Nguyên Thuận Đế...

   42 p dnulib 13/12/2013 380 4

 • Một câu chuyện về Nguyễn Trãi

  Một câu chuyện về Nguyễn Trãi

  Nguyễn Trãi và Trần Nguyên Hãn vai đeo túi nải tới gần ngã ba đường chợt nghe thấy tiếng kêu khóc từ trong làng xa vọng tới. Vừa dừng lại, hai người đã thấy một toán giặc Minh hùng hổ khiêng lợn, gà, gạo từ trong làng đi ra. Mấy đám cháy rồi mấy đám cháy nữa xuất hiện. Nguyễn Trãi và Trần Nguyên Hãn tái người khi nghe thấy lẩn trong tiếng...

   19 p dnulib 13/12/2013 173 4

 • Nguyễn Trãi Cứu Nước Cứu Dân Bằng Con Đường Nhân Bản Dân Tộc

  Nguyễn Trãi Cứu Nước Cứu Dân Bằng Con Đường Nhân Bản Dân Tộc

  Lâm Văn Trung Khi chọn Nguyễn Trãi làm chủ đề cho trại Về Nguồn lần thứ 12, chúng tôi được một số vị tán thưởng và đồng thời cũng nhận được lời khuyến cáo là sẽ gặp phải khó khăn vì đề tài quá rộng lớn. Nguyễn Trãi không chỉ là một nhà quân sư lỗi lạc, một chiến lược gia có tài mà còn là một nhà văn hóa vĩ đại: Ở ông là một...

   10 p dnulib 13/12/2013 330 4

 • Tiểu luận: Chiến tranh và tôn giáo trong sử thi Mahabharata

  Tiểu luận: Chiến tranh và tôn giáo trong sử thi Mahabharata

  Mahabharata là tác phẩm lớn nhất- cả về dung lượng lẫn giá trị nhân bản-của văn học Ấn Độ cổ đại. Trong phạm vi văn học thế giới, Mahabharata là một trong những sử thi đồ sộ nhất. Một mặt, tuân thủ theo các qui tắc chung của sử thi, mặt khác Mahabharata mang những nét độc đáo của Aán Độ, của phương Đông, cả ở tâm hồn, tư tưởng,...

   24 p dnulib 13/12/2013 414 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số