• Ebook 13 năm tranh luận văn học (1932-1945): Phần 1

  Ebook 13 năm tranh luận văn học (1932-1945): Phần 1

  Ebook 13 năm tranh luận văn học (1932-1945): Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tiểu thuyết thứ bảy; Phong Hóa gièm pha chúng tôi; Câu chuyện nói về thơ; Đáp lời viếng của ông Mai Lâm; Một chữ trong nghề thơ; Câu chuyện văn chương tả chân chủ nghĩa;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   172 p dnulib 24/04/2023 46 1

 • Ebook 13 năm tranh luận văn học (1932-1945): Phần 2

  Ebook 13 năm tranh luận văn học (1932-1945): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "13 năm tranh luận văn học (1932-1945)" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Hà Nội báo; Tên dòng sông Nhuệ; Tội trạng báo Phong Hóa; Phê bình Thuyền mơ của Thao Thao; Thơ mới Thái Can; Thơ mới Đông Hồ; Các báo phê bình Thần hổ;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   288 p dnulib 24/04/2023 55 0

 • Hướng dẫn giáo viên tự xây dựng hệ thống ngữ liệu để dạy học và kiểm tra đánh giá đọc hiểu văn bản trong môn Ngữ văn ở trường phổ thông

  Hướng dẫn giáo viên tự xây dựng hệ thống ngữ liệu để dạy học và kiểm tra đánh giá đọc hiểu văn bản trong môn Ngữ văn ở trường phổ thông

  Ngữ liệu có vai trò quan trọng đối với dạy học và kiểm tra đánh giá khả năng đọc hiểu văn bản của học sinh trong môn Ngữ văn ở trường phổ thông. Bài viết giúp giáo viên hiểu được đặc điểm, vai trò của ngữ liệu và cách xây dựng hệ thống ngữ liệu để chủ động trong dạy học cũng như đánh giá học sinh theo định hướng phát triển năng...

   5 p dnulib 22/03/2023 8 0

 • Chức năng nhận thức trong truyện viết cho thiếu nhi của Nguyễn Ngọc Thuần

  Chức năng nhận thức trong truyện viết cho thiếu nhi của Nguyễn Ngọc Thuần

  Bài viết Chức năng nhận thức trong truyện viết cho thiếu nhi của Nguyễn Ngọc Thuần trình bày các nội dung chính sau: Chức năng nhận thức trong văn học thiếu nhi; Truyện thiếu nhi của Nguyễn Ngọc Thuần giúp trẻ hiểu biết thêm về thiên nhiên; Truyện thiếu nhi của Nguyễn Ngọc Thuần giúp trẻ nhận thức đời sống xã hội; Văn học viết cho thiếu nhi...

   12 p dnulib 22/03/2023 12 0

 • Sự tiếp biến của Nguyễn Du đối với “Kim Vân Kiều truyện”

  Sự tiếp biến của Nguyễn Du đối với “Kim Vân Kiều truyện”

  Tiếp nhận và biến đổi là một trong những quy luật phát triển của văn học. Đểcó được Đoạn trường tân thanh (Truyện Kiều), trong quá trình sáng tác, Nguyễn Du đã tiếp nhận sáng tạo nhiều di sản văn học của dân tộc và nhân loại, trong đó có Kim Vân Kiều truyện. Sự tiếp biến Kim Vân Kiều truyện của Nguyễn Du khi sáng tác Đoạn trường tân thanh...

   15 p dnulib 22/03/2023 11 0

 • Sự vận động nghệ thuật trần thuật từ “Cánh đồng bất tận” đến “Biên sử nước” của Nguyễn Ngọc Tư

  Sự vận động nghệ thuật trần thuật từ “Cánh đồng bất tận” đến “Biên sử nước” của Nguyễn Ngọc Tư

  Bài viết Sự vận động nghệ thuật trần thuật từ “Cánh đồng bất tận” đến “Biên sử nước” của Nguyễn Ngọc Tư khảo sát nghệ thuật trần thuật, chú trọng ở các yếu tố kết cấu cốt truyện và người kể chuyện ở hai tác phẩm Cánh đồng bất tận và Biên sử nước, và lý giải sự vận động nghệ thuật ấy trong hành trình sáng tạo của...

   15 p dnulib 22/03/2023 8 0

 • Khảo về tác phẩm Ngũ Tông yếu lược của Thanh Lãng thiền sư

  Khảo về tác phẩm Ngũ Tông yếu lược của Thanh Lãng thiền sư

  Bài viết Khảo về tác phẩm Ngũ Tông yếu lược của Thanh Lãng thiền sư tiến hành nghiên cứu về Thanh Lãng thiền sư cũng như sách Ngũ tông yếu lược. Thông qua khảo luận sách Ngũ tông yếu lược, làm rõ những giá trị về văn bản, về văn hóa in ấn và lịch sử Phật giáo Việt Nam.

   8 p dnulib 22/03/2023 11 0

 • Thơ ca dân gian Dao nhìn từ bối cảnh diễn xướng Folklore

  Thơ ca dân gian Dao nhìn từ bối cảnh diễn xướng Folklore

  Bài viết Thơ ca dân gian Dao nhìn từ bối cảnh diễn xướng Folklore được nghiên cứu với mục đích giúp người đọc, người nghe hình dung, hiểu rõ hơn giá trị nghệ thuật của thể loại thơ ca dân gian này chúng tôi đã khai thác triệt để bối cảnh diễn xướng của loại hình thơ ca dân gian Dao để từ đó hiểu và cảm nhận đúng, sâu sắc hơn về vẻ...

   8 p dnulib 22/03/2023 9 0

 • Tâm sự của người lính chiến trường biên giới Tây Nam trong thơ Việt Nam hiện đại

  Tâm sự của người lính chiến trường biên giới Tây Nam trong thơ Việt Nam hiện đại

  Bài viết Tâm sự của người lính chiến trường biên giới Tây Nam trong thơ Việt Nam hiện đại phân tích một số tác phẩm thơ của Phạm Sỹ Sáu, Lê Minh Quốc, Đoàn Tuấn, Anh Ngọc - những người đã trực tiếp góp mặt trong chiến tranh biên giới Tây Nam - khai thác cái nhìn hướng ngoại của họ khi quan sát kẻ thù Khmer Đỏ, đất nước và nhân dân Campuchia,...

   10 p dnulib 22/03/2023 11 0

 • Văn học Quảng Ninh: Diện mạo và đặc điểm

  Văn học Quảng Ninh: Diện mạo và đặc điểm

  Trong lịch sử hình thành và phát triển của văn học Việt Nam từ truyền thống đến hiện tại, có thể khẳng định rằng, văn học địa phương, văn học của từng vùng miền trên địa bàn cả nước luôn góp một phần quan trọng vào bức tranh chung của văn học dân tộc. Bài viết Văn học Quảng Ninh: Diện mạo và đặc điểm bước đầu phác họa diện mạo...

   8 p dnulib 22/03/2023 10 0

 • Tiểu thuyết Robinson Crusoe của Daniel Defoe - Vấn đề nguồn gốc và những ảnh hưởng của nó

  Tiểu thuyết Robinson Crusoe của Daniel Defoe - Vấn đề nguồn gốc và những ảnh hưởng của nó

  Bài viết Tiểu thuyết Robinson Crusoe của Daniel Defoe - Vấn đề nguồn gốc và những ảnh hưởng của nó tập trung xem xét những điều kiện dẫn đến sự hình thành cuốn tiểu thuyết Robinson Crusoe và những tác động của cuốn tiểu thuyết đối với hậu thế, qua đó chúng tôi cung cấp những lý giải về nguồn gốc và sức sống của tác phẩm này.

   14 p dnulib 22/03/2023 10 0

 • Ebook Lý luận văn học so sánh: Phần 1

  Ebook Lý luận văn học so sánh: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Lý luận văn học so sánh" cung cấp cho học viên những nội dung: chương I - Vi một quan niệm đúng về văn học so sánh, tình hình nghiên cứu văn học so sánh ở Việt Nam; chương II - Mục đích và đối tượng của văn học so sánh;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   85 p dnulib 27/01/2023 25 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số