• Giáo trình Văn bản Hán văn trích tuyển: Phần 1

  Giáo trình Văn bản Hán văn trích tuyển: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình Văn bản Hán văn trích tuyển cung cấp cho người đọc những kiến thức tổng quan về văn bản hán văn - những vấn đề tổng quát; thủ châu đãi thố; khắc chu cầu kiếm; học nhi thời tập chi;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   52 p dnulib 25/08/2017 328 3

 • Giáo trình Văn bản Hán văn trích tuyển: Phần 2

  Giáo trình Văn bản Hán văn trích tuyển: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của cuốn giáo trình Văn bản Hán văn trích tuyển đến với phần 2 các bạn sẽ tiếp tục được tìm hiểu về các vấn đề liên quan như: Ái liên thuyết, nam quốc sơn hà, cáo tật thị chúng, tụng giá hoàn kinh sư,... Mời các bạn tham khảo.

   65 p dnulib 25/08/2017 284 3

 • Giáo trình Văn học Việt Nam 1900-1930 (Giáo trình tóm tắt dành cho lớp Đại học từ xa): Phần 2

  Giáo trình Văn học Việt Nam 1900-1930 (Giáo trình tóm tắt dành cho lớp Đại học từ xa): Phần 2

  Phần 2 Giáo trình Văn học Việt Nam 1900-1930 (Giáo trình tóm tắt dành cho lớp Đại học từ xa) gồm nội dung chương 3 - Phan Bội Châu (1867 - 1940) và quá trình sáng tác thơ văn yêu nước, chương 4 - Tản Đà - Nguyễn Khắc Hiếu (1889 - 1939).

   25 p dnulib 18/07/2017 397 4

 • Giáo trình Văn chương Mỹ Latinh: Phần 2

  Giáo trình Văn chương Mỹ Latinh: Phần 2

  Phần 2 Giáo trình Văn chương Mỹ Latinh trình bày một số trọng điểm tiêu biểu trong giai đoạn trưởng thành và phát đạt về thơ ca, về chủ nghĩa hiện thực huyền ảo. Tham khảo nội dung giáo trình để nắm bắt nội dung chi tiết.

   45 p dnulib 18/07/2017 314 3

 • Giáo trình Văn học Việt Nam cuối thế kỷ XIX (Giáo trình tóm tắt dành cho lớp Đại học từ xa): Phần 1

  Giáo trình Văn học Việt Nam cuối thế kỷ XIX (Giáo trình tóm tắt dành cho lớp Đại học từ xa): Phần 1

  Phần 1 Giáo trình Văn học Việt Nam cuối thế kỷ XIX (Giáo trình tóm tắt dành cho lớp Đại học từ xa) gồm nội dung các chương: Chương 1 - Khái quát, chương 2 - Nguyễn Đình Chiểu (1822 - 1888). Tham khảo nội dung giáo trình để nắm bắt nội dung chi tiết.

   23 p dnulib 18/07/2017 405 3

 • Giáo trình Văn học Việt Nam giai đoạn nửa cuối thế kỷ XIX: Phần 2

  Giáo trình Văn học Việt Nam giai đoạn nửa cuối thế kỷ XIX: Phần 2

  Phần 2 Giáo trình Văn học Việt Nam giai đoạn nửa cuối thế kỷ XIX trình bày các nhà thơ tiêu biểu của của văn học Việt Nam giai đoạn nửa cuối thế kỷ XIX như Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Khuyến, Trần Tế Xương. Tham khảo nội dung giáo trình để nắm bắt nội dung chi tiết.

   55 p dnulib 18/07/2017 406 4

 • Giáo trình tóm tắt bài giảng Văn học Xô Viết: Phần 1

  Giáo trình tóm tắt bài giảng Văn học Xô Viết: Phần 1

  Phần 1 Giáo trình tóm tắt bài giảng Văn học Xô Viết gồm nội dung các bài học: Bài 1 - Văn học Nga những năm 90 (thế kỷ XIX đến 1917), bài 2 - Văn học Nga những năm 20, bài 3 - Quan niệm về con người trong văn học của M. Gorki.

   28 p dnulib 18/07/2017 372 2

 • Giáo trình Văn học Việt Nam giai đoạn nửa cuối thế kỷ XIX: Phần 1

  Giáo trình Văn học Việt Nam giai đoạn nửa cuối thế kỷ XIX: Phần 1

  Phần 1 Giáo trình Văn học Việt Nam giai đoạn nửa cuối thế kỷ XIX trình bày khái quát văn học Việt Nam giai đoạn nửa cuối thế kỷ XIX – đầu thế kỷ XX. Tham khảo nội dung giáo trình để nắm bắt nội dung chi tiết.

   39 p dnulib 18/07/2017 380 2

 • Giáo trình Văn học Việt Nam cuối thế kỷ XIX (Giáo trình tóm tắt dành cho lớp Đại học từ xa): Phần 2

  Giáo trình Văn học Việt Nam cuối thế kỷ XIX (Giáo trình tóm tắt dành cho lớp Đại học từ xa): Phần 2

  Phần 2 Giáo trình Văn học Việt Nam cuối thế kỷ XIX (Giáo trình tóm tắt dành cho lớp Đại học từ xa) gồm nội dung các chương 3 - Một số tác giả tiêu biểu khác. Tham khảo nội dung giáo trình để nắm bắt nội dung chi tiết.

   22 p dnulib 18/07/2017 279 1

 • Giáo trình Văn học Việt Nam 1900-1930 (Giáo trình tóm tắt dành cho lớp Đại học từ xa): Phần 1

  Giáo trình Văn học Việt Nam 1900-1930 (Giáo trình tóm tắt dành cho lớp Đại học từ xa): Phần 1

  Phần 1 Giáo trình Văn học Việt Nam 1900-1930 (Giáo trình tóm tắt dành cho lớp Đại học từ xa) gồm nội dung chương 1 - Khái quát, chương 2 - Văn học yêu nước ba mươi năm đầu thế kỷ. Tham khảo nội dung giáo trình để nắm bắt nội dung chi tiết.

   15 p dnulib 18/07/2017 570 3

 • Giáo trình tóm tắt bài giảng Văn học Xô Viết: Phần 2

  Giáo trình tóm tắt bài giảng Văn học Xô Viết: Phần 2

  Phần 2 Giáo trình tóm tắt bài giảng Văn học Xô Viết gồm nội dung các bài học: Bài 4 - Vlađimia Mai a Kovski (1893 – 1930), bài 5 - Boris Pasternak (1890 – 1960), bài 6 - Mikhain Aphanaxiêvits Bungacốp và tác phẩm nghệ nhân và Margaríta.

   30 p dnulib 18/07/2017 345 2

 • Giáo trình Văn chương Mỹ Latinh: Phần 1

  Giáo trình Văn chương Mỹ Latinh: Phần 1

  Phần 1 Giáo trình Văn chương Mỹ Latinh trình bày khái quát văn chương Mỹ Latinh như một số vấn đề chung, lược sử văn chương Mỹ Latinh. Tham khảo nội dung giáo trình để nắm bắt nội dung chi tiết.

   25 p dnulib 18/07/2017 282 4

Hướng dẫn khai thác thư viện số