• Sáng kiến kinh nghiệm vận dụng một số tri thức ngôn học vào việc phân tích tác phẩm văn chương

  Sáng kiến kinh nghiệm vận dụng một số tri thức ngôn học vào việc phân tích tác phẩm văn chương

  Việc dạy và học văn trong nhà trường hiện nay đang ở tình trạng đáng báo động. Nguyên nhân có nhiều trong đó nguyên nhân không kém phần quan trọng chính là nội dung chương trình (mà biểu hiện rõ nhất là những tác phẩm được lựa chọn đưa vào nội dung giảng dạy) và phương pháp tiếp cận tác phẩm văn chương chưa thật thích hợp dẫn đến những...

   22 p dnulib 22/02/2014 390 4

 • Luận án tiến sĩ ngữ văn: Thể loại truyện đồng thoại trong văn học việt nam hiện đại

  Luận án tiến sĩ ngữ văn: Thể loại truyện đồng thoại trong văn học việt nam hiện đại

  Truyện đồng thoại là một thể loại đã có quá trình phát triển lâu dài, đạt được nhiều thành tựu, có một vị trí quan trọng trong văn học Việt Nam hiện đại. Thường xuyên xuất hiện trong không gian gia đình và lớp học, truyện đồng thoại trở thành người bạn thân thiết của tuổi thơ, là nguồn dinh dưỡng tinh thần không thể thiếu trong quá...

   152 p dnulib 13/12/2013 554 12

 • Luận văn: THẾ LỮ VỚI TIẾN TRÌNH VĂN HỌC VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1930 - 1945

  Luận văn: THẾ LỮ VỚI TIẾN TRÌNH VĂN HỌC VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1930 - 1945

  Trong giai đoạn 1930 - 1945, xã hội Việt Nam có nhiều chuyển biến sâu sắc. Sự gặp gỡ của văn minh Phương Tây sự tiếp thu mạnh mẽ và rộng rãi những tinh hoa văn hoá thế giới đã thúc đẩy văn học Việt Nam bứt ra khỏi hệ hình trung đại trì trệ, để tiến hành công cuộc hiện đại hoá với sự tăng tốc đặc biệt. Văn học Việt Nam thay đổi từ...

   141 p dnulib 13/12/2013 469 8

 • Tiểu luận triết học: Sự khác biệt giữa triết học phương Đông và phương Tây

  Tiểu luận triết học: Sự khác biệt giữa triết học phương Đông và phương Tây

  Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận triết học: sự khác biệt giữa triết học phương đông và phương tây', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

   13 p dnulib 13/12/2013 1160 2

 • Luận văn: " Tìm hiểu một số đặc điểm nghệ thuật kịch và tiểu thuyết của Victor Hugo"

  Luận văn: " Tìm hiểu một số đặc điểm nghệ thuật kịch và tiểu thuyết của Victor Hugo"

  Tiếp sau văn học Phục hưng và thế kỉ Ánh sáng, văn học phương Tây thế kỉ XIX đã đạt được những thành tựu rực rỡ của hai khuynh hướng văn học: chủ nghĩa lãng mạn và chủ nghĩa hiện thực. Với tính chất vạch trần bản chất xã hội đương thời, bênh vực cho những con người lao khổ, chủ nghĩa hiện thực đã thực sự phơi bày được bản...

   104 p dnulib 13/12/2013 391 2

 • Luận văn: KHẢO SÁT TRUYỀN THUYẾT VỀ LƯU NHÂN CHÚ Ở VÙNG ĐẠI TỪ THÁI NGUYÊN

  Luận văn: KHẢO SÁT TRUYỀN THUYẾT VỀ LƯU NHÂN CHÚ Ở VÙNG ĐẠI TỪ THÁI NGUYÊN

  Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc là chủ trương quan trọng của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn đổi mới và hội nhập. Nghị quyết hội nghị lần thứ IV Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khóa VII đã khẳng định: "Nền văn hóa mà Đảng ta lãnh đạo toàn dân xây dựng là nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc...

   174 p dnulib 13/12/2013 398 3

 • Luận văn: CÂU ĐỐ DÂN GIAN CỦA NGƯỜI VIỆT NHÌN TỪ GÓC ĐỘ NGÔN NGỮ HỌC

  Luận văn: CÂU ĐỐ DÂN GIAN CỦA NGƯỜI VIỆT NHÌN TỪ GÓC ĐỘ NGÔN NGỮ HỌC

  1.1. Câu đố là một thể loại của văn học dân gian. Đã từ lâu, trong đời sống tinh thần của người lao động, câu đố chiếm một vị trí đáng kể. Như mọi loại hình dân gian, câu đố len vào từng nhà, đi vào tư duy của mọi lứa tuổi, từ những em bé ngây thơ cho đến các cụ già đầu bạc. Có thể nói, hoạt động đố - đáp được người lao...

   126 p dnulib 13/12/2013 386 9

 • Tìm hiểu thi pháp tục ngữ Việt Nam

  Tìm hiểu thi pháp tục ngữ Việt Nam

  Mục tiêu chuyên đề - Vận dụng thành tựu mới của thi pháp học vào nghiên cứu một thể loại văn học dân gian Việt Nam

   15 p dnulib 13/12/2013 438 5

 • BÀI THẢO LUẬN TÁC PHẨM: TAM QUỐC DIỄN NGHĨA - LA QUÁN TRUNG

  BÀI THẢO LUẬN TÁC PHẨM: TAM QUỐC DIỄN NGHĨA - LA QUÁN TRUNG

  La Quán Trung tên là Bản, tên chữ là Quán Trung, lại có biệt hiệu là "Hồ Hải tản nhân" có thể là người Thái Nguyên (còn có thuyết cho rằng ông là người Lư Lăng Tiền Đường, Đông Nguyên. v. v ...). Ông sinh vào cuối đời Nguyên, mất vào đầu đời Minh, ước chừng vào khoảng năm 1300 đến năm 1400 giữa thời thống trị của nhà Nguyên Thuận Đế...

   42 p dnulib 13/12/2013 426 4

 • Tiểu luận: Chiến tranh và tôn giáo trong sử thi Mahabharata

  Tiểu luận: Chiến tranh và tôn giáo trong sử thi Mahabharata

  Mahabharata là tác phẩm lớn nhất- cả về dung lượng lẫn giá trị nhân bản-của văn học Ấn Độ cổ đại. Trong phạm vi văn học thế giới, Mahabharata là một trong những sử thi đồ sộ nhất. Một mặt, tuân thủ theo các qui tắc chung của sử thi, mặt khác Mahabharata mang những nét độc đáo của Aán Độ, của phương Đông, cả ở tâm hồn, tư tưởng,...

   24 p dnulib 13/12/2013 446 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số