• Chương VII: Cảm biến vận tốc, gia tốc và rung

  Chương VII: Cảm biến vận tốc, gia tốc và rung

  Nguyên lý đo vận tốc Trong công nghiệp, phần lớn tr-ờng hợp đo vận tốc là đo tốc độ quay của máy. Độ an toàn cũng nh- chế độ làm việc của máy phụ thuộc rất lớn vào tốc độ quay. Trong tr-ờng hợp chuyển động thẳng, việc đo vận tốc dài cũng th-ờng đ-ợc chuyển về đo tốc độ quay. Bởi vậy, các cảm biến đo vận tốc góc đóng vai trò quan...

   18 p dnulib 17/01/2012 329 2

 • Chương IV: Cảm biến đo vị trí và dịch chuyển

  Chương IV: Cảm biến đo vị trí và dịch chuyển

  Nguyên lý đo vị trí và dịch chuyển Việc xác định vị trí và dịch chuyển đóng vai trò rất quan trọng trong kỹ thuật. Hiện nay có hai ph-ơng pháp cơ bản để xác định vị trí và dịch chuyển. Trong ph-ơng pháp thứ nhất, bộ cảm biến cung cấp tín hiệu là hàm phụ thuộc vào vị trí của một trong các phần tử của cảm biến, đồng thời phần tử này có...

   19 p dnulib 17/01/2012 352 1

 • Chương III: Cảm biến đo nhiệt độ

  Chương III: Cảm biến đo nhiệt độ

  Khái niệm cơ bản Nhiệt độ là một trong số những đại l-ợng có ảnh h-ởng rất lớn đến tính chất vật chất. Bởi vậy trong nghiên cứu khoa học, trong công nghiệp cũng nh- trong đời sống hàng ngày việc đo nhiệt độ là rất cần thiết. Tuy nhiên việc xác định chính xác một nhiệt độ là một vấn đề không đơn giản. Đa số các đại l-ợng vật lý...

   23 p dnulib 17/01/2012 318 2

 • Chương II: Cảm biến quang

  Chương II: Cảm biến quang

  Tính chất và đơn vị đo ánh sáng 2.1.1. Tính chất của ánh sáng Nh- chúng ta đã biết, ánh sáng vừa có tính chất sóng vừa có tính chất hạt. ánh sáng là một dạng của sóng điện từ, vùng ánh sáng nhìn thấy có b-ớc sóng từ 0,4 - 0,75 àm. Trên hình 2.1 biểu diễn phổ ánh sáng và sự phân chia thành các dải màu của phổ.

   25 p dnulib 17/01/2012 292 2

 • TRƯỜNG ĐThí nghiệm vật lý phổng thông tập 1 (lớp 12)

  TRƯỜNG ĐThí nghiệm vật lý phổng thông tập 1 (lớp 12)

  Mỗi SV phải có SGK lớp 10, 11, 12 (bộ cơ bản và nâng cao). + Sinh viên phải chuNn bị bài vào vở theo yêu cầu trước khi tiến hành buổi thí nghiệm và nộp cho giáo viên vào đầu mỗi buổi. Nếu SV không nộp bài chuNn bị hoặc chuẩn bị quá sơ sài, có tính đối phó sẽ không đủ điều kiến làm thí nghiệm bài đó và được tính coi như một buổi nghỉ học...

   28 p dnulib 17/01/2012 312 4

 • Máy phát điện đồng bộ làm việc với tải đối xứng

  Máy phát điện đồng bộ làm việc với tải đối xứng

  Chế độ tải đối xứng của máy điện đồng bộ được đặc trưng bởi các đại lượng: U, I, It, cosϕ, và tần số f hoặc tốc độ n.

   9 p dnulib 17/01/2012 284 4

 • Chương IV: Cảm biến đo vị trí và dịch chuyển

  Chương IV: Cảm biến đo vị trí và dịch chuyển

  Việc xác định vị trí và dịch chuyển đóng vai trò rất quan trọng trong kỹ thuật. Hiện nay có hai phương pháp cơ bản để xác định vị trí và chuyển dịch.

   19 p dnulib 17/01/2012 292 2

 • Chương III: Cảm biến đo nhiệt độ

  Chương III: Cảm biến đo nhiệt độ

  Nhiệt độ là một trong số những đại lượng có ảnh hưởng rất lớn đến tính chất vật chất

   23 p dnulib 17/01/2012 283 2

 • Chương II: Cảm biến quang

  Chương II: Cảm biến quang

  Như chúng ta đã biết, ánh sáng vừa có tính chất sóng vừa có tính chất hạt.

   25 p dnulib 17/01/2012 281 2

 • Bài giang cơ học đất_ Chương 6

  Bài giang cơ học đất_ Chương 6

  Tài liêu tham khảo môn Cơ học đất_ Chương " Các phương pháp thí nghiệm hiện trường", dành cho sinh viên đang theo học ngành địa chất.

   13 p dnulib 17/01/2012 242 2

 • Bài giang cơ học đất_ Chương 5

  Bài giang cơ học đất_ Chương 5

  Tài liêu tham khảo môn Cơ học đất_ Chương " Biến dạng của đất và tính toán độ lún của nền móng công trình", dành cho sinh viên đang theo học ngành địa chất.

   36 p dnulib 17/01/2012 297 2

 • Bài giang cơ học đất_ Chương 4

  Bài giang cơ học đất_ Chương 4

  Tài liêu tham khảo môn Cơ học đất_ Chương " Lý thuyết về trạng thái ứng suất giới hạn của đất và ứng dụng của nó", dành cho sinh viên đang theo học ngành địa chất.

   30 p dnulib 17/01/2012 304 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số