• Vành mà một lớp môđun nhúng được vào môđun xạ ảnh

  Vành mà một lớp môđun nhúng được vào môđun xạ ảnh

  Năm 1967, Faith và Walker có định lý đặc trưng vành quasi-Frobenius nổi tiếng, đó là vành R là quasi-Frobenius nếu và chỉ nếu mọi R -môđun phải nội xạ là xạ ảnh. Từ đó suy ra rằng nếu mọi R -môđun phải đều nhúng được vào một R -môđun phải xạ ảnh, hoặc một cách tương đương nhúng vào một R -môđun tự do, thì R là vành quasi-Frobenius. Bài viết...

   7 p dnulib 25/11/2020 32 0

 • Nghiên cứu nguyên lý, chế thử súng điện từ

  Nghiên cứu nguyên lý, chế thử súng điện từ

  Một đặc tính khác của việc sử dụng điện từ so với các phương pháp thông thường đó chính là hệ thống tăng tốc, hệ thống này liên tục tăng tốc cho viên đạn trong suốt quá trình viên đạn chuyển động trong nòng súng. Hệ thống tăng tốc sẽ được chia ra các giai đoạn khác nhau nhằm đạt được tốc độ đầu nòng lớn nhất có thể.

   6 p dnulib 25/11/2020 39 0

 • Vành nội xạ đơn và vành linh hóa tử đơn

  Vành nội xạ đơn và vành linh hóa tử đơn

  Bài viết trình bày việc làm rõ một số tính chất của vành nội xạ đơn, nửa hoàn chỉnh. Một số tính chất của vành tựa Frobenius thông qua điều kiện vành nội xạ đơn đã được nghiên cứu. Đặc biệt, một vành tựa Frobenius nếu và chỉ nếu vành đó là vành Artin hai phía và nội xạ đơn hai phía.

   5 p dnulib 25/11/2020 32 0

 • Đánh giá hiệu suất bia chuyển đổi electron-tia X sử dụng trong xử lý bức xạ

  Đánh giá hiệu suất bia chuyển đổi electron-tia X sử dụng trong xử lý bức xạ

  Bài viết trình bày hiệu suất chuyển đổi tia X được xác định bằng thực nghiệm đo liều hấp thụ gây ra bởi chùm electron và chùm photon kết họp mô phỏng MCNP4c2 cho các bia khác nhau, với các mức năng lượng chùm electron tới bia 5 MeV, 7,5 MeV và 10 MeV. Kết quả mô phỏng MCNP4c2 và đo thực nghiệm đo liều bằng liều kế phim cho thấy hiệu suất chuyển đổi...

   7 p dnulib 25/11/2020 41 0

 • Định lí hội tụ theo trung bình đối với mảng các biến ngẫu nhiên nhận giá trị trong không gian Banach

  Định lí hội tụ theo trung bình đối với mảng các biến ngẫu nhiên nhận giá trị trong không gian Banach

  Bài viết trình bày việc đã thu được các kết quả mới về hội tụ theo trung bình đối với mảng các biến ngẫu nhiên E -giá trị với chỉ ngẫu nhiên và không ngẫu nhiên.

   6 p dnulib 25/11/2020 40 0

 • Về môđun đối cốt yếu đơn và môđun nâng đơn

  Về môđun đối cốt yếu đơn và môđun nâng đơn

  Một môđun con N của M được gọi là đối cốt yếu trong M, ký hiệu N = M, trong trường hợp với mọi môđun con L < = M : N + L suy ra L = M. Bài viết đưa ra khái niệm môđun đối cốt yếu đơn, môđun nâng đơn và áp dụng của chúng trong một số lớp vành và môđun đã biết.

   6 p dnulib 25/11/2020 37 0

 • Sử dựng mã nguồn mở xây dựng bài giảng điện tử trong E-learning đổi mới phương pháp dạy học

  Sử dựng mã nguồn mở xây dựng bài giảng điện tử trong E-learning đổi mới phương pháp dạy học

  Bài viết giới thiệu quy trình thiết kế, các công cụ và đặc biệt là ứng dụng mã nguồn mở Moodle trong việc thiết kế bài giảng điện tử trực tuyến E-learning góp phần đổi mới dạy học môn vật lí đại cương hiện nay cho sinh viên các trường đại học sư phạm.

   7 p dnulib 25/11/2020 42 0

 • Sắc số, đa thức tô màu và tính duy nhất tô màu của đồ thị tách cực

  Sắc số, đa thức tô màu và tính duy nhất tô màu của đồ thị tách cực

  Một trong những vấn đề chủ yếu trong lý thuyết đồ thị là bài toán tô màu đồ thị. Đặc biệt là xác định sắc số, đa thức tô màu và nghiên cứu tính duy nhất tô màu của đồ thị. Trong bài viết này chúng ta sẽ xác định sắc số, đa thức tô màu và nghiên cứu tính duy nhất tô màu của đồ thị tách cực.

   6 p dnulib 25/11/2020 30 0

 • Hiệu ứng âm điện từ trong hố lượng tử

  Hiệu ứng âm điện từ trong hố lượng tử

  Hiệu ứng âm điện từ trong hố lượng tử được khảo sát với sóng âm có bước sóng λ=2π/q nhỏ hơn quãng đường tự do trung bình ℓ của điện tử và trong miền siêu âm qℓ>>1 (ở đây q là số sóng âm).

   7 p dnulib 25/11/2020 35 0

 • Một số định lý ánh xạ mở đa trị và ứng dụng

  Một số định lý ánh xạ mở đa trị và ứng dụng

  Bài viết trình bày một số kết quả liên quan đến nguyên lý ánh xạ mở và ánh xạ ngược của ánh xạ đa trị. Các kết quả được ứng dụng nghiên cứu tính điều khiển được của hệ điều khiển hữu hạn chiều.

   9 p dnulib 25/11/2020 80 0

 • Bài tập vật lí có nội dung thực tiễn nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề trong dạy học chương “dao động và sóng điện từ” Vật lí 12

  Bài tập vật lí có nội dung thực tiễn nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề trong dạy học chương “dao động và sóng điện từ” Vật lí 12

  Năng lực giải quyết vấn đề (NLGQVĐ) là một trong những năng lực cốt lõi cần được hình thành ở học sinh và đã được đưa vào mục tiêu của chương trình (CT) giáo dục phổ thông sau 2018. Bài viết cáo đề cập đến bồi dưỡng NLGQVĐ của HS qua giải quyết vấn đề trong BT có nội dung thực tiễn.

   5 p dnulib 26/10/2020 75 0

 • Ảnh hưởng của Tri-sodium citrate dihydrate đến hình thái học, tính chất quang của vật liệu nano phát quang TbPO4.H2O

  Ảnh hưởng của Tri-sodium citrate dihydrate đến hình thái học, tính chất quang của vật liệu nano phát quang TbPO4.H2O

  Bài viết trình bày một số kết quả ban đầu về nghiên cứu tổng hợp vật liệu nano TbPO4·H2O sử dụng tri-sodium citrate dihydrate bằng phương pháp hóa ướt. Hình thái học, cấu trúc và tính chất quang của vật liệu được xác định bằng kính hiển vi điện tử phát trường, phân tích nhiễu xạ tia X, phổ tán xạ năng lượng (EDX) và phổ huỳnh quang.

   6 p dnulib 26/10/2020 43 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số