• Giáo trình Vật lý đại cương A2: Phần 2

  Giáo trình Vật lý đại cương A2: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Vật lý đại cương A2 phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Quang học sóng; quang học lượng tử; cơ học lượng tử; vật lý nguyên tử; vật lý hạt nhân; hạt sơ cấp; mở đầu vật lý vũ trụ. Mời các bạn cùng tham khảo!

   192 p dnulib 27/11/2022 1 0

 • Giáo trình Vật lý đại cương A2: Phần 1

  Giáo trình Vật lý đại cương A2: Phần 1

  Giáo trình Vật lý đại cương A2 phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Từ trường tĩnh; cảm ứng điện từ; vật liệu từ; điện từ trường; dao động điện từ. Mời các bạn cùng tham khảo!

   126 p dnulib 27/11/2022 1 0

 • Giáo trình Vật lý đại cương A1: Phần 2

  Giáo trình Vật lý đại cương A1: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Vật lý đại cương A1 phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Cơ học chất lưu; thuyết động học phân tử và chất khí lí tưởng; các nguyên lý của nhiệt động lực học; trường tĩnh điện;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   201 p dnulib 27/11/2022 1 0

 • Giáo trình Vật lý đại cương A1: Phần 1

  Giáo trình Vật lý đại cương A1: Phần 1

  Giáo trình Vật lý đại cương A1 phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Động học chất điểm; động lực học chất điểm; công và năng lượng; động lực học hệ chất điểm và vật rắn; cơ học tương đối tính. Mời các bạn cùng tham khảo!

   182 p dnulib 27/11/2022 1 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương 2 - Chương 4: Thuyết tương đối của Einstein

  Bài giảng Vật lý đại cương 2 - Chương 4: Thuyết tương đối của Einstein

  Bài giảng Vật lý đại cương 2 - Chương 4: Thuyết tương đối của Einstein có nội dung trình bày về: phép biến đổi Lorentz, hệ quả của phép biến đổi Lorentz, sự co ngắn thời gian và độ dài, động lượng và năng lượng,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   24 p dnulib 27/11/2022 1 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương 2 - Chương 8a: Hạt nhân nguyên tử

  Bài giảng Vật lý đại cương 2 - Chương 8a: Hạt nhân nguyên tử

  Bài giảng Vật lý đại cương 2 - Chương 8a: Hạt nhân nguyên tử có nội dung trình bày về các tính chất cơ bản của hạt nhân, hiện tượng phóng xạ, phản ứng hạt nhân, năng lượng hạt nhân,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   60 p dnulib 27/11/2022 1 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương 2 - Chương 6: Cơ học lượng tử

  Bài giảng Vật lý đại cương 2 - Chương 6: Cơ học lượng tử

  Bài giảng Vật lý đại cương 2 - Chương 6: Cơ học lượng tử có nội dung trình bày về: lưỡng tính sóng hạt của vật chất, phương trình Schrodinger, hạt trong giếng thế vô hạn một chiều, hệ thức bất định Heisenberg, kính hiển vi quét qua,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   54 p dnulib 27/11/2022 1 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương 2 - Chương 1: Trường điện từ

  Bài giảng Vật lý đại cương 2 - Chương 1: Trường điện từ

  Bài giảng Vật lý đại cương 2 - Chương 1: Trường điện từ có nội dung trình bày về: luận điểm thứ nhất - điện trường xoáy, luận điểm thứ hai - dòng điện dịch, trường điện từ và hệ phương trình Maxwel. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   32 p dnulib 27/11/2022 1 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương 2 - Chương 2: Dao động và sóng

  Bài giảng Vật lý đại cương 2 - Chương 2: Dao động và sóng

  Bài giảng Vật lý đại cương 2 - Chương 2: Dao động và sóng có nội dung trình bày về các loại dao động điều hòa, dao động cưỡng bức, dao động tắt dần, và các loại sóng cơ, sóng âm, sóng điện từ và các đặc trưng của sóng,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   30 p dnulib 27/11/2022 1 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương 2 - Chương 3a: Giao thoa ánh sáng

  Bài giảng Vật lý đại cương 2 - Chương 3a: Giao thoa ánh sáng

  Bài giảng Vật lý đại cương 2 - Chương 3a: Giao thoa ánh sáng có nội dung trình bày các khái niệm cường độ ánh sáng, nguyên lý chồng chất sóng, giao thoa của sóng ánh sáng, giao thoa với hai khe Young, giao thoa trên màng mỏng,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   68 p dnulib 27/11/2022 1 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương 2 - Chương 5: Quang lượng tử

  Bài giảng Vật lý đại cương 2 - Chương 5: Quang lượng tử

  Bài giảng Vật lý đại cương 2 - Chương 5: Quang lượng tử có nội dung trình bày về bức xạ nhiệt, các định luật bức xạ nhiệt, thuyết lượng tử về bức xạ nhiệt, hiện tượng quang điện, thuyết photon của Einstein, đo hằng số Planck và công thoát, tán xạ Compton,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   42 p dnulib 27/11/2022 1 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương 2 - Chương 3b: Nhiễu xạ

  Bài giảng Vật lý đại cương 2 - Chương 3b: Nhiễu xạ

  Bài giảng Vật lý đại cương 2 - Chương 3b: Nhiễu xạ có nội dung trình bày về: hiện tượng nhiễu xạ, nguyên lý Huygens, nhiễu xạ trên lỗ tròn, nhiễu xạ trên khe hẹp, nhiễu xạ trên nhiều khe hẹp, nhiễu xạ tia X,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   40 p dnulib 27/11/2022 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số