• Phan Cư Đệ tuyển tập (tập 3)

  Phan Cư Đệ tuyển tập (tập 3)

  GS Phan Cự Đệ sinh ngày 20/7/1933 trong một gia đình nhà nho ở xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An). Phan Cự Đệ được thừa hưởng truyền thống hiếu học và văn hoá của dòng họ. Sau khi tốt nghiệp đại học, ông được giữ lại giảng dạy bộ môn văn học VN tại khoa Ngữ văn - ĐH Tổng hợp Hà Nội, một cơ sở đầu ngành đại học của cả...

   834 p dnulib 11/03/2013 406 3

 • Đạo của vật lý

  Đạo của vật lý

  Giới thiệu cuốn sách 'Đạo của vật lý' Đây là một khám phá mới về sự tương đồng giữa vật lý hiện đại và đạo học phương Đông. Với cuốn sách này, Giáo sư vật lý Fritjof Capra cho ta có một cái nhìn tổng thể về thành tựu của vật lý học cũng như những tương đồng nổi bật của nó với các triết lý phương Đông. Cuốn sách là bản dịch...

   574 p dnulib 21/12/2012 508 8

 • ORGANIC LIGHT EMITTING DEVICES Edited by Jai Singh.ORGANIC LIGHT EMITTING DEVICESEdited by Jai

  ORGANIC LIGHT EMITTING DEVICES Edited by Jai Singh.ORGANIC LIGHT EMITTING DEVICESEdited by Jai

  This book describes the state-of-the-art advancement in the field of organic electrolumine scence contributed by many researchers with internationally established expertise in the field. It includes original contributions on the synthesis of suitable organic materials, fabrication of organic light emitting devices (OLEDs) and organic white light emitting devices (WOLEDs), characterization of these devices and some designs for optimal performance.

   241 p dnulib 06/12/2012 375 3

 • Ion Exchange Technologies

  Ion Exchange Technologies

  This book contains information about the technological development of ion exchange in their application for industrial processes. Widely used and well known fields of ion exchange like chromatography and electromembrane technology are described in this book with experimental details. Designing new materials for nanotechnology and nanomaterials as ion exchanger are also explained by experimental proofs. Ion exchange book is suitable not only...

   375 p dnulib 06/12/2012 322 2

 • Advances in Wind Power

  Advances in Wind Power

  This book details topics fundamental to the efficient operation of modern commercial farms and highlights advanced research that will enable next-generation wind energy technologies. In addition to fundamental concepts, the reader will be exposed to comprehensive treatments of topics like wake dynamics, analysis of complex turbine blades, and power electronics in small-scale wind turbine systems. The book is organized into three sections,...

   374 p dnulib 06/12/2012 337 3

 • Philosophy of Physics: Space and Time (Princeton Foundations of Contemporary Philosophy)

  Philosophy of Physics: Space and Time (Princeton Foundations of Contemporary Philosophy)

  This concise book introduces nonphysicists to the core philosophical issues surrounding the nature and structure of space and time, and is also an ideal resource for physicists interested in the conceptual foundations of space-time theory. Tim Maudlin's broad historical overview examines Aristotelian and Newtonian accounts of space and time, and traces how Galileo's conceptions of relativity and space-time led to Einstein's special and...

   200 p dnulib 06/12/2012 333 3

 • Giai điệu diây và bản giao hưởng vũ trụ

  Giai điệu diây và bản giao hưởng vũ trụ

  Hai lý thuyết vĩ đại tạo nên những trụ cột của vật lý hiện đại là cơ học lượng tử và thuyết tương đối đã ra đời gần như đồng thời vào đầu thế kỷ XX. Cơ học lượng tử, lý thuyết về những cái vô cùng bé, đã được xây dựng trong những năm 1910-1930 bởi một nhúm những con người lãng mạn như Max Planck, Niels Bohr, Werner Heisenberg, Edwin...

   123 p dnulib 26/11/2012 380 5

 • Phương pháp tổ chức hoạt động ngoại khóa vật lý

  Phương pháp tổ chức hoạt động ngoại khóa vật lý

  Phương pháp tổ chức hoạt động ngoại khóa vật lý Hoạt động ngoại khóa là một hình thức tổ chức dạy học, là một dạng hoạt động của học sinh tiến hành ngoài giờ lên lớp chính thức, ngoài phạm vi quy định của chương trình bộ môn nhằm hỗ trọ cho chương trình nội khóa, góp phần hoàn thiện và phát triển nhân cách, bồi dưỡng năng khiếu và...

   107 p dnulib 20/11/2012 399 2

 • DEFINITIONS OF AND RELATIONS BETWEEN QUANTITIES USED IN RADIATION THEORY

  DEFINITIONS OF AND RELATIONS BETWEEN QUANTITIES USED IN RADIATION THEORY

  An understanding of any discipline must include a familiarity with and understanding of the words used within that discipline, and the theory of radiation is no exception. The theory of radiation includes such words as radiant flux, intensity, irradiance, radiance, exitance, source function and several others, and it is necessary to understand the meanings of these quantities and the relations between them. The meanings of most of the more...

   232 p dnulib 20/11/2012 362 3

 • Công thức vật lý 12

  Công thức vật lý 12

  Để giúp các em học sinh nắm được một cách có hệ thống các công thức trong chương trình Vật Lý 12 Cơ bản từ đó suy ra một số công thức, kiến thức khác dùng để giải nhanh các bài tập trắc nghiệm định lượng, tôi tập hợp ra đây các công thức có trong sách giáo theo từng phần, kèm theo đó là một số công thức, kiến thức rút ra được khi giải...

   22 p dnulib 05/11/2012 320 9

 • Giáo trình điện động lực học

  Giáo trình điện động lực học

  Điện động lực học là học thuyết nghiên cứu về trường điện từ và sự liên hệ giữa nó với điện tích và dòng điện. Nôi dung giáo trình sẽ được hệ thống thành hai phần là điện động lực học vĩ mô và vi mô, giữa hai nội dung này có sự quan hệ mật thiết và làm cơ sở lý thuyết cho nhau. Ngoài ra sinh viên còn cần bổ sung những kiến thức cơ...

   101 p dnulib 02/10/2012 650 14

 • Lectures on Atomic Physics

  Lectures on Atomic Physics

  This is a set of lecture notes prepared for a course on Atomic Physics for second-year graduate students, given at Notre Dame during the spring semester of 1994. The aim in this course was to provide opportunities for hands-on practice in the calculation of atomic wave functions and energies.

   263 p dnulib 27/09/2012 323 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số