• Vật lý đại cương - Trường điện từ

  Vật lý đại cương - Trường điện từ

  Tham khảo tài liệu 'vật lý đại cương - trường điện từ', tài liệu phổ thông, vật lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

   13 p dnulib 16/12/2013 460 4

 • Vật lý đại cương - Từ trường không đổi

  Vật lý đại cương - Từ trường không đổi

  Tham khảo tài liệu 'vật lý đại cương - từ trường không đổi', tài liệu phổ thông, vật lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

   40 p dnulib 16/12/2013 335 2

 • Vật lý đại cương - Hiện tượng cảm ứng điện từ

  Vật lý đại cương - Hiện tượng cảm ứng điện từ

  Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên, nghiên cứu sinh chuyên môn vật lý - Giáo trình vật lý đại cương.

   16 p dnulib 16/12/2013 599 3

 • Vật lý học

  Vật lý học

  Vật lý học một cách tổng quát nhất đó là khoa học nghiên cứu về "vật chất" và "sự tương tác". Cụ thể thì Vật lý khoa học nghiên cứu về các quy luật vận động của tự nhiên, từ thang vi mô (các hạt cấu tạo nên vật chất) cho đến thang vĩ mô (các hành tinh, thiên hà và vũ trụ). Trong tiếng Anh, từ vật lý (physics) bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp...

   9 p dnulib 16/12/2013 331 3

 • Vật lý đại cương - Vật dẫn

  Vật lý đại cương - Vật dẫn

  Tham khảo tài liệu 'vật lý đại cương - vật dẫn', tài liệu phổ thông, vật lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

   15 p dnulib 16/12/2013 484 2

 • Xoắn thuần túy thành thẳng

  Xoắn thuần túy thành thẳng

  Khảo sát phân tố như hình vẽ giới hạn bởi 4 mặt phẳng và 2 mặt trụ. Do phân tố không cóbiến dạng dọc, chu vi và hướng tâm trên các mặt cắt chỉ tồn tại ứng suất tiếp tuyến.

   7 p dnulib 19/06/2013 238 2

 • Uốn ngang phẳng thành thẳng

  Uốn ngang phẳng thành thẳng

  KHÁI NIỆM CHUNG 1.1. KHÁI NIỆM - THANH CHỊU UỐN NGANG PHẲNG; - MẶT PHẲNG TẢI TRỌNG; - ĐƯỜNG TẢI TRỌNG; - MẶT PHẲNG QUÁN TÍNH CHÍNH TRUNG TÂM - THANH CHỊU UỐN THUẦN TUÝ. 1.2. BIỂU ĐỒ NỘI LỰC BIỂU ĐỒ CỦA MX, QY HOẶC MY, QX SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP MẶT CẮT NHẬN XÉT - NƠI CÓ LỰC TẬP TRUNG  BIỂU ĐỒ QY, MX; - NƠI CÓ MÔ MEN UỐN TẬP TRUNG; - NƠI CÓ DÀN...

   11 p dnulib 19/06/2013 435 2

 • Kéo nén đúng tâm

  Kéo nén đúng tâm

  1. LỰC DỌC VÀ BIỂU ĐỒ LỰC DỌC THANH CHỊU KÉO (NÉN) ĐÚNG TÂM NẾU TRÊN MỌI MẶT CẮT NGANG CHỈ CÓ MỘT THÀNH PHẦN LỰC DỌC NZ. ĐỒ THỊ BIỂU DIỄN SỰ BIẾN THIÊN CỦA NZ DỌC THEO TRỤC THANH GỌI LÀ BIỂU ĐỒ LỰC DỌC. CÁCH VẼ: SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP MẶT CẮT ĐỂ XÁC ĐỊNH LỰC DỌC TRÊN CÁC MẶT CẮT. VÍ DỤ 1: CHO THANH ABCD NGÀM MỘT ĐẦU VÀ CHỊU...

   11 p dnulib 19/06/2013 444 2

 • Cơ cấu phẳng

  Cơ cấu phẳng

  Sơ đồ xác định bậc tự do khâu - B có 6 bậc tự do tương đối so với A. - Hai khâu để rời trong mặt phẳng tồn tại 3 bậc tự do tương đối. 1.2. Khớp động - Các khâu để rời trong không gian hoặc mặt phẳng sẽ có khả năng chuyển động hoàn toàn độc lập đối với nhau  không thể tạo thành cơ cấu máy. Vì thế người ta phải giảm bớt...

   29 p dnulib 19/06/2013 410 2

 • Động lực hệ cơ

  Động lực hệ cơ

  Di chuyển khả dĩ độc lập Số bậc tự do của cơ hệ bằng số di chuyển khả dĩ độc lập. 1.2. Toạ độ suy rộng của cơ hệ Tập hợp các thông số đủ để xác định vị trí của cơ hệ trong một hệ quy chiếu xác định gọi là các toạ độ suy rộng của cơ hệ ký hiệu: q1, q2, q3, …qm.

   13 p dnulib 19/06/2013 377 2

 • Chuyển động của chất điểm

  Chuyển động của chất điểm

  Xét phân tố hình hộp vuông trong miền biến dạng cắt - TTT khi biến dạng hình hộp thoi đơn giản xét hình b. Gọi là biến dạng góc hay trượt.

   7 p dnulib 19/06/2013 149 3

 • Vật Lý Nguyên Tử Và Hạt Nhân

  Vật Lý Nguyên Tử Và Hạt Nhân

  Tới thế kỉ XIX quan niệm về nguyên tử là phần tử cuối cùng không phân li được do Đêmôcrít đề xướng từ thế kỉ thứ V, trước công nguyên đã không thể tồn tại được nữa. Bởi vì ngay từ sự kiện khám phá ra các hạt electron (1897) đã cho người ta nhận thấy rằng nguyên tử phải có những thành phần và những cấu trúc nhất định. - Năm 1903...

   84 p dnulib 16/04/2013 437 7

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=dnulib