• Chương II: Cảm biến quang

  Chương II: Cảm biến quang

  Tính chất và đơn vị đo ánh sáng 2.1.1. Tính chất của ánh sáng Nh- chúng ta đã biết, ánh sáng vừa có tính chất sóng vừa có tính chất hạt. ánh sáng là một dạng của sóng điện từ, vùng ánh sáng nhìn thấy có b-ớc sóng từ 0,4 - 0,75 àm. Trên hình 2.1 biểu diễn phổ ánh sáng và sự phân chia thành các dải màu của phổ.

   25 p dnulib 17/01/2012 316 2

 • TRƯỜNG ĐThí nghiệm vật lý phổng thông tập 1 (lớp 12)

  TRƯỜNG ĐThí nghiệm vật lý phổng thông tập 1 (lớp 12)

  Mỗi SV phải có SGK lớp 10, 11, 12 (bộ cơ bản và nâng cao). + Sinh viên phải chuNn bị bài vào vở theo yêu cầu trước khi tiến hành buổi thí nghiệm và nộp cho giáo viên vào đầu mỗi buổi. Nếu SV không nộp bài chuNn bị hoặc chuẩn bị quá sơ sài, có tính đối phó sẽ không đủ điều kiến làm thí nghiệm bài đó và được tính coi như một buổi nghỉ học...

   28 p dnulib 17/01/2012 339 4

 • Máy phát điện đồng bộ làm việc với tải đối xứng

  Máy phát điện đồng bộ làm việc với tải đối xứng

  Chế độ tải đối xứng của máy điện đồng bộ được đặc trưng bởi các đại lượng: U, I, It, cosϕ, và tần số f hoặc tốc độ n.

   9 p dnulib 17/01/2012 312 4

 • Chương IV: Cảm biến đo vị trí và dịch chuyển

  Chương IV: Cảm biến đo vị trí và dịch chuyển

  Việc xác định vị trí và dịch chuyển đóng vai trò rất quan trọng trong kỹ thuật. Hiện nay có hai phương pháp cơ bản để xác định vị trí và chuyển dịch.

   19 p dnulib 17/01/2012 314 2

 • Chương III: Cảm biến đo nhiệt độ

  Chương III: Cảm biến đo nhiệt độ

  Nhiệt độ là một trong số những đại lượng có ảnh hưởng rất lớn đến tính chất vật chất

   23 p dnulib 17/01/2012 309 2

 • Chương II: Cảm biến quang

  Chương II: Cảm biến quang

  Như chúng ta đã biết, ánh sáng vừa có tính chất sóng vừa có tính chất hạt.

   25 p dnulib 17/01/2012 313 2

 • Bài giang cơ học đất_ Chương 6

  Bài giang cơ học đất_ Chương 6

  Tài liêu tham khảo môn Cơ học đất_ Chương " Các phương pháp thí nghiệm hiện trường", dành cho sinh viên đang theo học ngành địa chất.

   13 p dnulib 17/01/2012 263 2

 • Bài giang cơ học đất_ Chương 5

  Bài giang cơ học đất_ Chương 5

  Tài liêu tham khảo môn Cơ học đất_ Chương " Biến dạng của đất và tính toán độ lún của nền móng công trình", dành cho sinh viên đang theo học ngành địa chất.

   36 p dnulib 17/01/2012 320 2

 • Bài giang cơ học đất_ Chương 4

  Bài giang cơ học đất_ Chương 4

  Tài liêu tham khảo môn Cơ học đất_ Chương " Lý thuyết về trạng thái ứng suất giới hạn của đất và ứng dụng của nó", dành cho sinh viên đang theo học ngành địa chất.

   30 p dnulib 17/01/2012 323 2

 • Bài giang cơ học đất_ Chương 2

  Bài giang cơ học đất_ Chương 2

  Tài liêu tham khảo môn Cơ học đất_ Chương " Những định luật cơ bản của cơ học đất", dành cho sinh viên đang theo học ngành địa chất.

   21 p dnulib 17/01/2012 266 2

 • Bài giang cơ học đất_ Chương 1

  Bài giang cơ học đất_ Chương 1

  Tài liêu tham khảo môn Cơ học đất_ Chương " Khái quát sự hình thành và tính chất cơ lý của đất", dành cho sinh viên đang theo học ngành địa chất.

   12 p dnulib 17/01/2012 337 2

 • Bài tập truyền nhiệt

  Bài tập truyền nhiệt

  Tài liệu tham khảo về các bài tập dẫn nhiệt ổn định có bài giải và đáp số để bạn kiểm tra

   18 p dnulib 17/01/2012 287 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số